تایید توزیع بنزین غیراستاندارد در برخی استان ها | معاون سازمان محیط زیست: گازوئیل برخی نیروگاه ها استاندارد نیست

دیدبان ایران

گفته می‌شود کیفیت سوخت‌های توزیع شده در جایگاه‌های سوخت (بنزین و گازوئیل) پایین است و کمتر از یورو4 است.6 دی

 

ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در توضیح خبر کیفیت پایین سوخت‌های توزیع شده در جایگاه‌های سوخت (بنزین و گازوئیل) به دیدبان ایران گفت: «طبیعتا میزان تولید سوخت در کشور محدود است.

اولویت توزیع با کلانشهرها و شهرهایی که بیشترین آلودگی را به ویژه در شش‌ماه دوم دارند و جایگاه‌های سوخت بین‌راهی است. البته نباید از یاد برد که مصرف سوخت نیز بسیار افزایش یافته است. بنابراین علیرغم تلاش‌های انجام شده، گاهی شرکت نفت نمی‌تواند یورو4 را برساند. کما این که گزارش‌های پایش ما در استان البرز – که کلانشهر است – حاکی از آن است که بنزین یورو توزیع نمی‌شود اما وزارت نفت تعهد دارد و دنبال این موضوع است که این میزان را افزایش دهد.»

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در توضیح توزیع سوخت بی کیفیت در برخی جایگاه ها گفت: «وزارت نفت دنبال آن است که تعداد و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها کیفیت سوخت را افزایش و ارتقا دهد. اما نباید غافل باشیم که مصرف سوخت در کشور با سرانه جهان متفاوت است. به عنوان مثال در کشور ترکیه با 80 میلیون جمعیت حدود 12 میلیون لیتر سوخت مصرف می‌شود. در صورتی که در ایران حدود 80-95 لیتر سوخت مصرف می‌شود و گاهی این مصرف تا 104 میلیون لیتر هم می‌رسد. در حالی که از نظر جمعیت تقریبا با ترکیه یکسان است. مصرف بیش از حد باعث می‌شود که تولید براساس تقاضا باشد.

 معاون سازمان محیط زیست خبر داد: عدم توزیع بنزین یورو۴ در برخی شهرها

این مقام مسئول درباره کمبود سوخت در کشور و عملکرد وزارت نفت در توزیع سوخت در برخی جایگاه ها به دیده بان ایران گفت: هر چقدر تقاضا بیشتر شود، وزارت نفت مجبور می‌شود که آن را در جایگاه‌های سوخت تولید کند. اینجاست که اهمیت استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر باید میزان حمل و نقل عمومی را آنقدر افزایش دهیم که استفاده از خودروهای شخصی به ویژه در شش ماهه دوم سال زیاد نباشد و این میزان بنزینی که در کشور تولید می‌شود، کفاف مجموعه خودروها را بدهد.»

گازوئیل برخی نیروگاه های استاندارد نیست

ایرج حشمتی در پاسخ به این سوال که می‌دانیم نیروگاه‌ها سوخت دوم (یا همان گازوئیل) مصرف می‌کنند چرا گازوئیل یورو4 نیست؟ تاکید کرد: «قبول دارم که در شرایط ناترازی گازوئیل هم این مشکل را دارد. قابل توجه است که نیروگاه‌های نزدیک کلانشهرها می‌توانند آسیب بیشتری داشته باشند و برخی از نیروگاه‌هایی که با فاصله‌ای مناسب و خارج از شهرها و کلانشهرها قرار دارند، اگر گازوئیل هم بسوزانند می‌توانند شرایط را پاس کنند. اما مجموعه سازمان حفاظت محیط‌زیست به پایش‌های مداوم و مجدانه از نیروگاه‌ها اقدام می‌کند و هر جا خارج از قاعده و استاندارد باشد با آن برخورد می‌کند.