گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد ۱۳۹۶

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد ۱۳۹۶ بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه ۱۳۹۶

گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه 1396

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه ۱۳۹۶ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست ۲۷ جون ۲۰۱۷

این جلسه در تاریخ 27 جون 2017 ساعت 19.30 به وقت اروپا با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوعات زیست محیطی در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشید.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست ۲۷ جون ۲۰۱۷ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۴ جون ۲۰۱۷

این جلسه، در تاریخ 24 ژوئن 2017، ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته زنان و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  با تحلیل خبرهای نقض حقوق زنان در ماه گذشته و به مناسبت روز حمایت از قربانیان شکنجه در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید. علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۴ جون ۲۰۱۷ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ ﺁﻥ) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۶ /۲۷

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ ﺁﻥ) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۶ /۲۷ بسته هستند

برنامه دویست و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۲۷

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و بیست و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۲۷ بسته هستند

بررسی ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به 30 مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ های اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای بررسی ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ ۲۶ جون ۲۰۱۷

جلسه جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ در تاریخ 26 جون 2017 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و به مناسبت روز جهانی بیوه ها و روز جهانی پناهنده در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ ۲۶ جون ۲۰۱۷ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ۲۵ جون ۲۰۱۷

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان در روز یکشنبه مورخ 25 یونی 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضا کمیته ،سخنرانان و تعدادی از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته کودک برگزارگردید.مسئول جلسه خانم لیدا اشجعی ،منشی جلسه رحیله جهادیده وسخنرانان آقایان پوریا نخبه زعیم وابوالفضل پرویزی و خانم لیدا اشجعی بودند. ضمنا در این جلسه آقای جهنگیر گلزار نیز حضور داشتند و به نکاتی درباره حقوق کودک اشاره کردند. علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ۲۵ جون ۲۰۱۷ بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه ۱۳۹۶

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه 1396

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌ها برای گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در خرداد ماه ۱۳۹۶ بسته هستند