Previous Next

اطلاعیه شماره ۹۸۲ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان پرونده‌سازی و گرفتن اعترافات اجباری

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان نمایندگی هسن ۷ اپریل ۲۰۱۸

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان نمایندگی هِسن در روز یکشنبه مورخ ٧ اپریل 2018 ساعت ١۶ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هِسن و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها بازل ۱۹۸۰ قسمت چهارم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر مینا توانا و تقی صیاد مصطفی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها بازل ۱۹۸۰ قسمت سوم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر مینا توانا و تقی صیاد مصطفی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها بازل ۱۹۸۰ قسمت دوم )

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر مینا توانا و تقی صیاد مصطفی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها بازل ۱۹۸۰ قسمت اول)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر مینا توانا و تقی صیاد مصطفی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

برنامه سیصد و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۰۶

ادامه‌ی مطلب

دریچه ای رو به اگاهی (بحران کم ابی در ایران) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۴ /۰۶

ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه ۹۸۱ کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص فعالان فضای مجازی

فعالان فضای مجازی، یا مجرمین غیر قابل بخشش!

یکی از جرایم سنگین در جمهوری اسلامی ایران، ابراز عقیده و بیان بوسیله فعالیت در فضای مجازی (وبلاگ، فیسبوک، تلگرام و …) است که پیوسته با بدترین و شدیدترین مجازات ها روبرو بوده است.

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بحران کم ابی در ایران)

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : بحران کم آبی در ایران
میهمانان برنامه : اقای خسرو بندری : مهندس کشاورزی با تخصص آب و فوق لیسانس مدیریت توسعه منابع آب – اقای دکتر منصور سهرابی : استاد دانشگاه با تخصص زراعت – خانم اعظم بهرامی : با تخصص فیزیک محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر و با اجرای خانم مارال الیاسی

ادامه‌ی مطلب