منوچهر شفایی

منوچهر شفایی بنیانگزار و عضو دائمی هیئت رئیسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که در سال 2000 در شهر برمن آلمان ثبت شده است www.bashariyat.org موسس و مدیر مسئول ماهنامه و سایت آزادگی از شال 2000 بنیانگزار شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران از سال 2002 ورزشکار و شمشیربازی علاوه بر قهرمانی کشور از سالهای 1346 تا 1353 و مقام سومی آسیا 1973 مقام اولی تیمی و سومی انفرادی المپیک آسیائی 1974 و مقام سومی 1991 بازی های آسیایی متولد تهران بزرگ شده خرمشهر و خوزستان لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران اینک مقیم و شهروند آلمان • «من اعتقاد دارم به مجرد اینکه انسان بدنیا می آید حق حیات دارد، بدیهی است که این حقوق ذاتی و اولیه هر انسان است؛ چون می بیند و می شنوند، حق دیدن و شنیدن واقعیت ها را دارد؛ صحبت می کند پس حق نظر دادن و گفتگو دارد؛ فکر می کند، پس حق اندیشیدن و انتخاب رای دارد؛ چون راه می رود حق حرکت دارد، رشد می کند، حق تجلی دارد؛ حق فریاد، گریه و اعتراض دارد و ... اما متاسفانه صاحبان قدرت برای حفظ منافع خود این حقوق را از انسان ها گرفته و با قوانینی که مطابق میل خودشان است آن ها را محدود می کنند.»

Author's posts

برنامه صد و هفتاد و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۱۷

برنامه صد و هفتاد و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۱۳

برنامه صد و هفتاد و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۱۰

برنامه صد و هفتاد و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۰۶

برنامه صد و هفتاد و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۰۳

برنامه صد و هفتاد و چهارم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۳۰

برنامه صد و هفتاد و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۲۷

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷

درپی فراخوان صادره ، 19 ژانویه و در فضای مجازی پالتاک جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو رأس ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی برگزار شد که با استقبال فراوانی روبه رو گردید و در نتیجه مشارکت همکاران و همراهی میهمانان این جلسه را در بر داشت، میهمانانی از اقسا نقاط جهان و به …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس ۸ ژانویه ۲۰۱۷

این جلسه در تاریخ یکشنبه 8 ژانویه 2017 مصادف با 19 دی‌ ماه 1395 ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی در شهر زوریخ مکانی به نام رادیو لورا با موضوع برسی اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت حضوری و با حضور جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید.این …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷

اولین نشست ماهانه سال 2017 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران در تاریخ 16 ژانویه2017 در ساعت 30/20 بوقت اروپای مرکزی با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سخنرانیهای متنوع با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانانی از دیگر کشورها جهان در …

ادامه‌ی مطلب