Previous Next

برنامه صد و هشتاد رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۲۰

ادامه‌ی مطلب

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی زلزله های مکرر در ایران) به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۱۷

ادامه‌ی مطلب

برنامه صد و هفتاد و نهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۱۷

ادامه‌ی مطلب

برنامه صد و هفتاد و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۱۳

ادامه‌ی مطلب

برنامه صد و هفتاد و هفتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۱۰

ادامه‌ی مطلب

برنامه صد و هفتاد و ششم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۰۶

ادامه‌ی مطلب

برنامه صد و هفتاد و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۱/ ۰۳

ادامه‌ی مطلب

برنامه صد و هفتاد و چهارم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۳۰

ادامه‌ی مطلب

برنامه صد و هفتاد و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۲۷

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷

درپی فراخوان صادره ، 19 ژانویه و در فضای مجازی پالتاک جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو رأس ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی برگزار شد که با استقبال فراوانی روبه رو گردید و در نتیجه مشارکت همکاران و همراهی میهمانان این جلسه را در بر داشت، میهمانانی از اقسا نقاط جهان و به ویژه کشور عزیزمان ایران و همچنین جمعی از همکاران ، فعالان و مدافعان حقوق بشرکه به سمع و نظر شما عزیزان میرسد در این جلسه سخنرانان به موضوعات مختلفی پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب