Previous Next

کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت چهارم )

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر وحید ترابی و لیدا اشجعی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

اطلاعیه شماره ۹۴۵ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

خانم نسرین ستوده حقوقدان و وکیل دعاوی در ایران:

به رسمیت شناختن حقوق معترضین و آزادی بدون قید و شرط کلیه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی- عقیدتی، پیش شرط هربرون رفتی است.

و در ادامه: مردم حتا بیش از حد لازم از خود صبر و تحمل نشان داده اند، حقوقدانان و روشنفکران ایران باید در برابر صبر و بردباری مردم ایران سر تعظیم فرود بیاورند که سال هاست برغم فشارها و تنگناها همواره در پی تعامل و گفتگو برای رفع مشکلات و دستیابی به حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فردی خود بوده اما همواره با بی توجهی روبرو شدهاند،  شرط دستیابی مردم ایران به حقوق و مطالبات شان پیروی از روش های مسالمت آمیز است زیرا: ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه شماره ۹۴۴ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نیروهای بسیج و سپاه، با باور و شناسائی حیثیت ذاتی کلیهٔ اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، پشتیبانی و حمایت خود از اعتراض های مردمی را با حرکتی  نمادین، « به آتش کسیدن کارت وتقدیرنامه ها » ی خویش اعلام داشته و می گویند:

ما از مردمیم و به مردم باز می‌گردیم

ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه شماره ۹۴۳ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

تو اگر دغدغه‌ات مردم شام و یمن است            من دلم پیشِ غریبی‌ست که نامش وطن است

گندمی را که تو از کیسه‌ی ما می‌بخشی             سهم نانی‌ست که در سفره‌ی امثالِ من است

بر اساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ادامه‌ی مطلب

کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت سوم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر وحید ترابی و لیدا اشجعی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

کلیپ صوتی شرح (مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شدند قسمت دوم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر وحید ترابی و لیدا اشجعی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

اطلاعیه شماره ۹۳۹ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص فساد مالی ، اداری و قضایی

برنامه دویست و هشتاد رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۱/ ۰۵

ادامه‌ی مطلب

کلیپ صوتی شرح (موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه ای برای ماهیگیری)

با همکاری : کمیته امورش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر احسان حیاک و دیانا بیگلریفرد
تدوین : محمد گلستانجو

کلیپ صوتی شرح (قوانین و معاهدات بین‌المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری)

با همکاری : کمیته امورش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر محمد گلستانجو و دیانا بیگلریفرد
تدوین : محمد گلستانجو