ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

 حقوق بشر

دانشجو

 

انقلاب سابقه خدمت داشته باشد در تشکیلات این شورا پذیرفته نشده بودآقای خمینی با انتصاب آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی و بدون این‌که مطابق قانون اساسی مشورتی با قضات کشور انجام شود، این شورا را به وجود آورد. همه اعضای شورا نیز از روحانیونی بودند که نه تحصیل و نه تخصصی در کار قضایی داشتند. به هر روی، با توجه به این‌که یکی از صلاحیت‌های این شورا، تهیه لوایح قانونی بود، آنان لایحه موسوم به قصاص را تنظیم کردند و در ‌‌نهایت هم این لایحه پس از ارائه به مجلس، در شهریورماه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید.

 ما در‌‌ آن جزوه‌ای که اشاره کردم توضیح دادیم که این قانون با موازین مدرن حقوق کیفری مغایرت دارد. این قانون به جرم جنبه خصوصی می‌دهد و نقش شاکی خصوصی، یعنی کسی که از جرم متضرر می‌شود را بیش‌ از حد پررنگ و برجسته می‌کند. این قانون رابطه مجرم/ قربانی را به رابطه‌ای خصوصی و فردی نظیر یک معامله مالی درآورده است.

 این قانون در شرایطی تصویب شد که در آن ماه‌ها و حتی سال‌ها بعد از انقلاب، به‌طور دائم صحبت از عدل اسلامی یا حمایت از مستضعفین می‌‌شد. ما در همان زمان اشاره کردیم که این قانون، یک قانون طبقاتی است. به این معنا که تنها محروم‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و فقط فرودست‌های جامعه هستند که به این ترتیب مجازات خواهند شد.

 کسی که امکانات مالی مناسبی دارد، به هر قیمتی دیه مقرر را پرداخت می‌کند. حتی در جرم بزرگی به مانند قتل، قاتل از مجازات معاف خواهد. توجه کنید از مجازات معاف خواهد شد! به‌هرحال، آمار جرایم و مجازات‌ها هم در ظرف سه دهه گذشته نشان می‌دهند که چه کسانی توانسته‌اند با پرداخت دیه از مجازات معاف شوند و چه قشر و افرادی نیز به واسطه محرومیت‌های مالی مجبور به تحمل مجازات شده‌اند.

به نظر شما چرا واکنش جامعه روشنفکری ایران یا آن دسته از گروههای سیاسی که با حاکمیت مرز‌بندی مشخصی داشتند تا این میزان در برابر تصویب لایحه قصاص، ضعیف و انفعالی بود؟

 [لاهیجی:] گروه‌های سیاسی تنها در برابر لایحه قصاص سکوت نکردند. گروه‌های سیاسی در برابر محو و از میان رفتن آزادی‌های اجتماعی- سیاسی نیز سکوت کردند! گروه‌های سیاسی در پیوند با فعالیت‌ دادگاه‌های انقلاب هم سکوت کردند؛ دادگاه‌هایی که متاسفانه هر روز و هرهفته، چندنفر را از دم تیغ می‌گذرانند؛ آنهم درچهارچوب یک دادگاه و محاکمه چند دقیقه‌ای.

 به اعتقاد من، گروه‌های سیاسی در آن زمان بیشتر در تله مبارزه به اصطلاح ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی افتاده بودند و اگر هم به‌طور مستقیم با گروه‌های سرکوب همکاری نمی‌کردند، دست کم با سکوت خودشان، سیاست سرکوب جمهوری اسلامی را نادیده می‌گرفتند و حتی آن را به نوعی تایید هم می‌کردند! بنابراین گمان می‌کنم که سکوت یا انفعال گروه‌های سیاسی در برابر تصویب لایحه قصاص را نیز می‌بایست درچهارچوب چنین ذهنیتی ارزیابی کرد.

http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/08/31/6627

جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران lddhi(at)fidh.net   

صفحه ایرانِ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

 http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

تکنولوژی فکر

جلسه هفتم و هشتم / ن. سادات

برای انجام تمرینات در موقع خواب بهتر است زمانیکه در بستر هستید و فرمانها را انجام می دهید به کمر خوابیده و دستها باز باشند.

و در نوشتن اطلاعات بهتر است تاریخ و زمان را بنویسید.

سوال پرسیدن با که چی و کی گفته میتواند شما را دریافتن و دریافت شهود کمک کند. مثلا:" کی گفته نمی تونم ببخشم؟ ببخشم که چی؟"

هر چی به کائنات بفرستی همون به شما بر می گردد(خیر و نیکی- شر و بدی).

حتی اگر نمی توانید کسی را که به شما بدی کرده ببخشید بنویسید در مورد اون شخص و نهایتا اینکه نمی توانید او را ببخشید.

جمله تاکیدی مثبت در مورد پول: من اکنون قانون گردآوری را فرا می خوانم. روزی من از جانب خداست و هم اکنون  در پرتو فیض فرو می برد و انبوه می گردد.

با آمدن یک فکر منفی، گفتن و تکرار "به آنچه پیش روی من است به دیده اعجاب می نگرم." میتواند به شما کمک کند.

چند جکله تاکیدی مثبت دیگر:

گذشته را به دور می افکنم و در اکنون شگفت انگیز زندگی می کنم آنجا که هر روز شادمانی های شگفت انگیز و دور از انتظار در بر دارد.

امروز روز تکمیل و کمال من است و من برای روزی چنین عالی و تمام عیار خدا را شکر می کنم.

امروز معجزه از پس معجزه آمده است و شگفتیهای خدا لحظه ای در زندگیم باز نمی ایستد و آنچه پیش روی من است با اعجاب مینگرم.

یک خوشی غیر منتظره اکنون پیش آمده است و آرزوی به ظاهر محالم امروز بر آورده شده است.

خداوند نور و نجات من است از که بترسم. خداوند مرجع جان ما است از که هراسان شوم.

همواره با صداقت و راستی نزد دیگران محبوب می شوم.

نرمی کلید موفقیت من است.(برای افراد عجول و عصبانی)

من شاهکار خلقت خدایم.

اکنون دریچه ذهن خود را به سوی زیباترین اندیشه ها می گشایم تا بهترین زندگی را برای خود خلق کنم.

در وجود من عظمت و بزرگی نهفته است.

چقدر من راحت پول بدست می آورم.

در دنیای من همه چیز به گونه دیگر است.

هر آنچه از جانب خدای رحمان به من برسد خیر مطلق است.

همه مسائل کتاب زندگی من حل شدنی است.

و چند عبارت کوتاه یا کلمات مثبت:زندگی زیبا- ثروت فراوان- حال خوش- امنیت- تواضع- ابهت- اعتماد به نفس- معشوق- دل زنده گی- تناسب اندام- محبت- توانمندی- بی نیازی- تخیل- سخاوت- تحمل- دلربایی- جذابیت- امید خوش اخلاقی- خونگرمی- چشم پوشی و....

نظام باورها

باور عبارت است ازعمل یا فکری که وارد ذهن میشود یا فرآیند ذهنی که شخص می پذیرد یا به مرحله اجرا در می آورد.

افراد مختلف نسبت به چیزهای واحد عکس العمل متفاوت نشان می دهند. باورها قابل تغییر است. باور فی نفسه قدرت ندارد و

 

قبلی

برگشت

بعدی