ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

هست که مواد مخدر مصرف مي کنم، اين هم از برکات کارگاه هاي کثيف است. از ترياک شروع کردم و ظرف سه سال به مصرف شيره روي آورده ام." ميثم چهار سال پيش مصرف ترياک را به شکل خطرناک آن آغاز کرده است و تنها چند بار از بافور براي مصرف ترياک که خطر کمتري نسبت به وسايل ديگر دارد استفاده کرده است. پس از آن به خوردن ترياک روي آورده و حالا يک سالي هست که شيره را جايگزين ترياک کرده است. کارشناسان پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر معتقدند که "سيکل خطرناک مصرف مواد مخدر، تغيير شکل منفي مصرف است که جوانان در پروسه کوتاه مدت به آن مي رسند". به عقيده آنان "تغيير مصرف ماده افيوني از ترياک به سوخته و در مرحله سوم، استفاده از شيره ترياک است". آنان همچنين معتقدند که "مرحله بعدي در سيکل خطرناک روي آوردن به هروئين و فراتر از آن است".ميثم روزانه هشت هزار تومان بابت سه وعده مصرف شيره ترياک هزينه مي کند و اين در حالي است که او تنها 1 کارگر فروشگاه کفش است که مي گويد.

د: "پول اين شغل اصلا برکت ندارد".خودش اعتيادش را اين طور توجيه مي کند "شغلم اينطوري ايجاب مي کرد. فک زدن زياد با مشتري و شارژ نشدن زياد با بالا رفتن مصرف همه باعث شد که شيره را امتحان کنم."

در کارگاه هاي زير زميني امکان انجام هر نوع خلافي ميسر است مصرف الکل و مواد مخدر، روابط جنسي و ... همگي به صورت آشکاري در اين کارگاه ها براي کودکاني که از روي فقر شديد خانواده به کارهاي سخت تن داده اند کاملا محسوس است و آنها با مشاهده عيني به راحتي نحوه استعمال انواع مواد مخدر را فرا مي گيرند. اما آيا مسوولان دولتي در ايران هم فريادهاي خاموش قربانيان کار در سنين کودکي را مي شنوند؟

دکتر شيري روانشناس و استاد دانشگاه مي گويد:"بارزترين مشکل کودکان کار اين است که آن ها سريع بزرگ مي شوند و دايم به خود نهيب کار کردن و نخوابيدن مي زنند".

وي تاکيد مي کند: "آنها هميشه حسرت غرايز کودکي را دارند و مجبور به سرکوب کنجکاوي هاي خود هستند. زندگي آن ها هميشه با ترس عجين است. احساس تحقير، دوست نداشتن خود و نفرت از خود هم در اين کودکان به چشم مي خورد". شيري با اشاره به تضاد طبقاتي موجود در جامعه مي گويد: "برخي کودکان تحمل فاصله طبقاتي را ندارند و بسياري از بزه کاري هاي آنان براي پر کردن همين تضاد طبقاتي است".

2. کارتون خوابی

دو باره سرما، دو باره مرگ کارتن خوابها !!

 

 مقوله کارتن خوابی البته مختص جمهوری اسلامی نیست . انسانهائی که به دلائل فقر در گوشه و کنار جهان؛ آسمان را سرپناه خود مینمایند آمارشان به میلیونها و شاید ده ها و صد ها میلیون نفر میرسد. مهم این است که فقر موجب پدید آمدن چنین منظر اجتماعی میباشد .در این رابطه است که سازمان جهانی مبارزه با فقر از طریق یک همه پرسی و طرح یک سئوال از 60000 نفر فقرای کشورهای مختلف؛ در مقابل سئوال فقر چیست ؟ جواب گرفته که خلاصه شده است در نداشتن جای گنجانیده شده ؛ این نداشتن در مواد غذائی ؛ نداشتن کار ؛ نداشتن پول؛ نداشتن لباس ؛ به این نداشتن ها اضافه کرده اند زندگی در یک غیر بهداشتی ؛ درمحیط زندگی درمعرض زورگوئی و اجحاف قرار گرفتن ؛ در مقابل این همه عدم توانائی در مقابله با آنها و زیر فشار این رنج تحمل کردن ؛و در این حالت توانا نبودن برای پیش برد برنامه های بسیار سطحی زندگی روزمره خود؛ و ترس از آینده .با این تعریف از فقر؛ آماری که در جهان از فقر ارائه شده بالغ است بر1,2 میلیارد انسان که در فقر مطلق زندگی میکنند. همچنين 3 ميليارد نفر از جمعيت جهان (حدود 40 درصد) زير 2 دلار در روز درآمد دارند. 11 ميليون كودك زير 5 سال، سالانه به دليل گرسنگي و فقر از بين مي

‌روند، همچنين 115 ميليون كودك به مدرسه نمي‌روند. 600 ميليون زن در دنيا بي‌سواد هستند كه در ايران نيز براساس برآورد صورت گرفته از ميان حدود يك ميليون خانوارکه زنان ‌سرپرست آنان میباشند؛ حدود 600 هزار خانوار محروم هستند.يك ميليارد نفر در دنيا در قالب حاشيه‌نشيني و اسكان‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كنند، يك ميليارد نفر به آب سالم و دو ميليارد نفر به امكانات بهداشتي دسترسي ندارند.

اما آنچه که در ایران میگذرد ذهن انسان را به سوئی وحشتناکی هدایت میکند. تعداد قابل ملاحظه ای فقرا در کشور زیر عنوان کارتن خوابان در شبانه روزاز سرما ؛ گرما؛ بیماری های مختلف میمیرند. درحالی که حتی هویت آنان نیز مورد شناسائی قرار نمیگیرد. ابعاد این مرگ و میر در شروع فصل سرما افزایش میابد . دیروز که بیش از 90 نفر از این فقرا در چادری متمرکز شده بودند؛ دو نفرشان بر اثرآتش سوزی ؛ کشته و یک نفر بشدت زخمی میشود. این البته در حکومت " عدالت " اقای

قبلی

برگشت

بعدی