ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

 

 

حقوق بشر

دانشجو

مصاحبه مطبوعاتی با خانم فرزانه مهدی بیگی

فعال حقوق زنان و از همکاران کمپین یک ملیون امضاء تغییر برای برابری در آلمان

در تاریخ 6 اکتبر 2007  به مناسبت یکسال تلاش زنان ایرانی برای تغییر قوانین مرد سالارانه در داخل و خارج کشور آزادگی تصمیم گرفت که برای آشنائی اذهان عمومی  نسبت به اهداف ، خواسته و روش های این حرکت زنان جلسه مطبوعاتی تشکیل داده و با دعوت از سرکار خانم فرزانه مهدی بیگی و دیگر همکاران روزنامه نگار و فعال در امر حقوق بشر به دفتر نشریه در شهر هانوفر نسبت به تلاش زنان در داخل و خارج از کشور ارج نهد.

در این جلسه : سرکار خانم مهناز خزائی به عنوان مسئول جلسه حاضر شده و

سرکار خانم مینا ودودی از نشریه و سایت اینتر نتی فریاد بی صدا  www.faryad.de

سرکار خانم نگین پور دلیر هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران  http://www.azadegy.de/Shabake%20Modafeein/Shabake.htm

آقای ناصر ودودی خبرنگار نشریه بشریت http://www.bashariyat.de/

آقای متین از ماهنامه بهاران www.baharan.de

منوچهر شفائی از نشریه و سایت آزادگی www.azadegy.de

خیر مقدم  مدیر آزادگی       مسئول جلسه         

         پرسش و پاسخ 1                 پرسش و پاسخ 2                    پرسش و پاسخ 3                    پرسش و پاسخ 4

 

 

 

قبلی

برگشت

بعدی