ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

نمی‌ شود دانشجو را تهديد کنيد، در همان جلسه ضرب و شتمش کنيد، بزنيد، ببريد و آينده‌ اش را نابود کنيد و دانشجو برايتان سوت و کف بزند.جناب دکتر اگر عکس شما آتش گرفت، عاملش طرفداران شما بودند که با وجود اينها از هر دشمنی بی ‌نيازيد.

وقتی دانشجو را منافق می خوانند، وقتی انجمنش را تخريب می‌ کنند، شوراهايش را محدود می‌ کنند، نشرياتش را توقيف می‌ کنند، دانشجو نمی‌ تواند ساکت بنشيند و فرياد نکشد.

دانشجو مديون هيچ جريانی نيست که مثل برخيها تحت هر شرايطی سنگ شما را به سينه بزند.

 

البته شايد از شما که به جای بحث و تبادل نظر، دانشجو را به فرياد کشيدن دعوت و توصيه می‌ کنيد نبايد جز اين انتظار داشت.

با توجه به تمامی موارد بالا برای سرپوش گذاشتن بر فضاحت برنامه دوشنبه جمعی به حضور شما دعوت شده‌ اند تا با شما صحبت کنند و شوی تبليغاتی و سياسی برای شما بازی کنند تا نقصان برنامه دوشنبه که تبليغی برای انتخابات ٢٤ آذر بود، جبران گرد اما بدانيد صدای برآمده از پلی ‌تکنيک صدای دانشگاهها و صدای واقعی ملت ايران بود، صدای فرد نبود که با تهديد و تطميع آن را از بين ببريد.

دانشجويان مستقل از حاکميت اين دعوت را نمی پذيرند و اگر حرفی داريد و اگر می ‌خواهيد حرفی بشنويد دوباره به پلی ‌تکنيک بياييد، البته اين بار به دعوت دانشجويان پلی ‌تکنيک بياييد و مهمان دانشجويان پلی ‌تکنيک باشيد نه اينکه مهمان ناخوانده مديريت انتصابی و تشکلهايی شويد که مجموع طرفداران آنها پنج درصد دانشجويان پلی ‌تکنيک را شامل نمی‌ شود.

اين بار به جای اينکه در جمع امام صادقيها و امام حسينيها صحبت کنيد در جمع پلی‌ تکنيکيها به بيان سخن بپردازيد و آيا بدون سوت و کف آنها که مدعی‌ اند بيست ميليون نفرند می ‌توانيد دانشجو را به بازی بگيريد؟

با تشکر

دانشجويان واقعی پلی ‌تکنيک

محمدرضا خاتمي:

چرا از بيرون اتوبوس اتوبوس دانشجو مي‌‏آورند و به دانشجويان پلي‌‏تكنيك اجازه ورود نمي‌‏دهند؟

دبيركل سابق جبهه مشاركت گفت: فرياد دانشجويان اميركبير فرياد عليه ظلمي است كه به جامعه دانشگاهي روا مي‌‏دارند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمدرضا خاتمي در نشست دموكراسي بر سر سفره مردم كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران و با همكاري انجمن اسلامي دانشكده ادبيات برگزار شد، محور همه حركت‌‏هاي دانشجويي را عدالت‌‏خواهي ذكر كرد و گفت:

 گاهي‌‏محوري و عدم وابستگي دانشجويان سبب مي‌‏شود آنها بي‌‏پرواتر از ديگر قشرهاي جامعه عدالت را فرياد بزنند.

وي با بيان اينكه هر جا فرياد مي‌‏شنويم يعني ظلمي وجود دارد، گفت: نمي‌‏توان گفت دانشجويان بي‌‏اشتباه هستند اما هر حركت عمومي و هر فريادي يعني در جايي ظلمي است و آن حركت به دنبال رفع آن ظلم است.

 

خاتمي، جريان‌‏هاي دانشجويي را ميزان‌‏الحراره جامعه خواند و گفت: به جاي برخوردهاي قهري و حذفي بايد مشكلات را ريشه‌‏يابي كرد و كار را پيش برد.

وي با اشاره به حوادث دانشگاه اميركبير، اعتراض‌‏هاي دانشجويان را نشانگر ظلمي خواند كه بر جامعه دانشگاهي روا مي‌‏دارند و گفت: مگر دانشجويان ما چه مي‌‏خواهند؟

زماني حركت‌‏هاي دانشجويي را متهم مي‌‏كنند كه بخواهند اساس نظام را تغيير دهند اما مگر اين بار دانشجويان چه مي‌‏خواستند؟

آيا جز اين بود كه مي‌‏پرسيدند چرا از بيرون اتوبوس اتوبوس دانشجو مي‌‏آورند و به دانشجويان پلي‌‏تكنيك اجازه ورود نمي‌‏دهند؟

مگر غير از اين مي‌‏گفتند كه چرا دانشجويان را از تحصيل محروم مي‌‏كنيد و دوست ما و استاد ما به چه جرمي در زندان هستند؟

چرا رييس دانشگاه نشريات را مي‌‏بندد؟

و چرا تصفيه دانشجويان رواج يافته است؟

رمضان‌‏زاده: رييس‌‏جمهور از دانشجويان عذرخواهي كند

قائم مقام دبيركل جبهه مشاركت با اشاره به حوادث روز دوشنبه در دانشگاه اميركبير گفت: احمدي‌‏نژاد از اين حوادث به عنوان يك فرصت تبليغاتي استفاده كرد.

عبدالله رمضان‌‏زاده در گفت‌‏وگو با ايلنا، گفت: اگر احمدي‌‏نژاد مي‌‏خواست به مناسبت 16 آذر در دانشگاه حضور يابد، بايد همان روز يا روزهاي نزديك به آن اين كار را انجام مي‌‏داد و با اتوبوس نيروي خودي وارد دانشگاه اميركبير نمي‌‏كرد و مي‌‏گذاشت دانشجويان همان دانشگاه در جلسه سخنراني حضور يابند.وي افزود: بايد به دانشجويان اجازه داده مي‌‏شد حرف‌‏هايشان را بزنند، برخوردي كه با دانشجويان صورت گرفت، درست نبود و نبايد رييس‌‏جمهور از دانشگاه به عنو ان يك فرصت سياسي و تبليغاتي استفاده مي‌‏كرد.

سخنگوي سابق دولت گفت: به نظر ما رييس‌‏جمهور بايد به خاطر آنچه در دانشگاه اميركبير اتفاق افتاد، از دانشجويان عذرخواهي كند.

وي در عين حال گفت كه دانشجويان نيز مي‌‏توانستند از شيوه‌‏هاي ديگري براي بيان اعتراضشان استفاده كنند.

 

 

قبلی

برگشت

بعدی