ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه ها

صدا

مقالات

 

کانون دفاع از دمکراسی در ایران هلند

    k.d.a.d.iran@home.nl

کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران پاریس

irancalppo@free.fr  -   www.irancalppo.free.fr

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - سوئد

info@komitedefa.org   -  www.komitedefa.org  

نجمن دفاع از حقوق بشر درایران مونترال - کانادا

 info@addhi.com   -  www.addhi.com  

کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو -كانادا

 urat81@yahoo.ca

  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برمن- آلمان www.vzvmiran.de.vu    

 -  info@vzvmiran.de      

 

 

 

ا

 

برگزار ميکنند:

گفت و شنود با گوهرشمیرانی  همسر علیرضا جباری

 نویسنده و مترجم در بند     

 

 

 

 

 

 

تاریخ: یکشنبه 6 July /Juillet   

زمان:  ساعت10شب به وقت تهران

PALTALK/By Language/Other/ Iran Human Rights (Jabari)

 

 

برگشت