ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


ملا حسنی

 

اطلاعیه ها

صدا

مقالات

 

تظاهرات

هموطنان ایرانی

 بپاخیزید و با فریاد رسای خود از جنبش دانشجوئی و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران پشتیبانی نمائید

ایرانیان عزیز :

جنبش دانشجوئی اینک در ادامه مبارزه خویش ، شهرهای دیگر ایران را فرا گرفته است . دانشجویان و مردم شهرهای اراک ، اصفهان ، اهواز ، تبریز ، تنکابن ، تهران ، رشت ، زاهدان ، سبزوار، سنندج ، شاهین شهر، شیراز، کرج ، کرمان ، کرماشاه ، همدان ، یزد و... بپاخاسته اند و با تظاهرات گسترده و اعتراضی خویش خواستار آزادی بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی ، تغییر ساختار حکومتی و برگزاری رفراندوم برای برپائی حکومتی دمکراتیک می باشند.

هم میهنان عزیز :

اینک در سال روز خیزش شکوهمند 18 تیر 1378 ، ایران میدان رزم آزادیخواهان علیه رژیم فاسد جمهوری اسلامی گشته و می رود که طومار حاکمیت ولایت جهل و استبداد را به زباله دان تاریخ بسپارد .

وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزادیخواه است که با تمام توان از این کارزار ملی و مردمی داخل ایران پشتیبانی کرده و با شرکت در تظاهرات  چهارشنبه 9 یولی 2003  ساعت 15 14 مقابل پارلمان ایالت برمن ، حمایت گسترده خود را از جنبش دانشجوئی ایران اعلام نماید .

 بکوشیم با شرکت وسیع خود در این روز همگام با سایر آزادیخواهان ایرانی در سراسر جهان همصدا شده و فریاد اعتراض خود را در دفاع از خواسته های جنبش دانشجوئی هر چه رساتر بگوش جهانیان رسانده و خواستار سرنگونی رژیم اسلامی شویم .

برای پشتیبانی و همکاری می توانید با شماره های  زیر تماس بگیرید .

              +49 421 241 37 84  

            +49 421 619 67 90

فاکس      +49 421 241 37 86

کمیته پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

 حمایت کنندگان :

حزب دموکرات کردستان ایران (  شمال آلمان )                        کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

جنبش ایرانیان دمکرات ، برمن                                            حزب مشروطه خواهان ایران ( شاخه برمن)

شورای پناهندگان ایرانیان ، برمن                                         اتحاد ملیت های ایرانی برای دموکراسی

گروه زنان ایرانی ، برمن

جمعی از آزادیخواهان و فعالان سیاسی ، برمن

 

نشریه آزادگی                                                                  نشریه تلاشگران

نشریه رهائی                                                                   نشریه حریت

نشریه بهاران

 

برگشت