ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملاحسنی

اطلاعیه ها

مقالات

صدا

 

فعالین حقوق بشر در اروپا و کانادا برگزار میکنند:

 

کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران پاریس

 www.irancalppo.free.fr     irancalppo@free.fr

 

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - سوئد  

      www.komitedefa.org          info@komitedefa.org

کمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ)                                                  noranali@yahoo.no

سازمان ایرانیان غرب کانادا                 yebarak@yahoo.ca    

 

 

انجمن دفاع از حقوق بشر درایران مونترال - کانادا

  www.addhi.com     info@addhi.com                                  

کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو - كانادا        ctdhumanright@yahoo.com                                              

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برمن- آلمان         www.bashariyat.de           info@vzvmiran.de.vu         

کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند

 k.d.a.d.iran@home.nl                                          

 

 

بحث و گفتگو با عبدالکریم لاهیجی در پالتالک
درباره پرونده قتل زهرا (زیبا) کاظمی

 

     


 

 

 

تاریخ: یکشنبه21 سپتامبر

زمان:  ساعت 6 به وقت پاریس 12 ظهر به وقت تورنتو

PALTALK/By Language/Other/ Iran Human Rights ( LAHIJI )

 

برگشت