ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه و پیام ها

صدا

مقالات

 

 مرگ زهرا (زيبا) كا ظمي خبرنگار در زندان

نهادهای حقوق بشری،

فعالین و علاقه مندان دفاع ازحقوق بشر در ایران،

امروز، 12 ژوئيه 2003، خانم زهرا (زيبا)كاظمي، شهروند كانادائي ايراني تبار، كه در تاريخ 24ژوئن در تهران دستگير شده بود و بعلت ضربه مغزی در کما بود، در بيمارستان بقية الله وابسته به سپاه در حاليكه تحت نظر مأموران امنيتي بود، ‌ جان سپرد.

اين در حالي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد ايران با تاخير هجده روزه در 12 ژوئيه دستگيري وي را  تائيد مي كند و اعلام می دارد پيش از مرگ تحت بازجويی وزارت اطلاعات بوده است.

ما ،‌كا نونهاي مدافع  حقوق بشر ايراني در اروپا و كانادا رژيم ايران را مسئول مرگ ايشان دانسته و با تو جه به کارنامه اسفبارنقض مستمر و برنامه ريزی شده  حقوق بشر در ايران از شما ميخواهيم برای به ثمر رسيدن موارد زيربه ما ياری رسانيد:

1 -  تحويل پيکر خانم کاظمی به پسر ايشان در کانادا (‌به تقا ضاي ايشان )‌ و كالبد شکافی جسد  توسط مراجع ذيصلاح  براي روشن شدن علت مرگ وي.

 2- تشکيل و اعزام کميسيون بين اللملی برای تحقيق در باره روشن شدن چگونگی مرگ خانم کاظمی و در صورت لزوم شناسائی مسئولين و آمرين آن و  محاكمه كردن آنان. 

 در آخر از اين فرصت استفاده کرده و ياد آور ميشويم هم اکنون  18 روزنامه نگار در ايران ربوده ويا بازداشت شده اندو همچون خيل دستگير شدگان اعتراضات اخيرجانشان در خطر است.

12ژوئيه 2003

انجمنهای امضاء کننده بترتیب حروف الفبا :

انجمن دفاع از حقوق بشر درايران مونترال - کانادا

info@addhi.com www.addhi.com

کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو -كانادا

urat81@yahoo.ca

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران برمن- آلمان

    info@vzvmiran.de     www.vzvmiran.de.vu     

کانون دفاع ازدمکراسی در ايران هلند

 k.d.a.d.iran@home.nl             

کميته اقدام برای آزادی زندانيان عقيدتی و سياسی در ايران پاريس

irancalppo@free.fr  - irancalppo.free.fr

کميته دفاع از حقوق بشر در ايران - سوئد

info@komitedefa.org  - www.komitedefa.org

Iranian-Canadian community Association of western Canada-Vancouver

 yebarak@yahoo.ca

 

رونوشت :

آقای کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل ،کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا  ، عفو بین المل ، جمعه دفاع حقوق بشر ، دیده بان حقوق بشر ،گزارشکران بدون مرز ،انجمن جهانی مطبوعات

 
 

 

برگشت