ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

مقالات

اطلاعیه و پیام ها

صدا

ملا حسنی

 

اطلاعیه مطبوعاتی  

تظاهرات حمایت از مبارزات دانشجویان در 18 تیر و بازتاب آن در برمن

 باطلاع می رساند که در 9 یولی تظاهراتی در حمایت از مبارزات دانشجویان و مردم درون کشور به همت کمیته پشتیبانی از مبارزات مردم ایران برگزار و همچنین در تلویزیون افنن کانال نیز برنامه سخنرانی به همین مناسبت توسط اعضاء کانون دفاع از حقوق بشردر ایران  اجرا شد و مقرر بود که تهیه کننده در انتهای برنامه گزارش تصویری تظاهرات و مصاحبه در خصوص سخنان ایراد شده را بزبان آلمانی به نمایش بگذارد . 

اما متاسفانه سلطنت طلبان و مشروطه خواهان ( که همگی یکی می باشند ) با سو استفاده از ادب ، شرم و حیا و یا ضعف اعضای برگزار کننده( کمیته پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ) با به نمایش گذاشتن پرچم سه رنگ با آرم شیر و خورشید و پوشیدن لباس به همان فرم ( بر اساس برنامه پیش بینی شده بایستی فقط پرچم ، پلاکارد ، آرم کمیته نمایان و باشد )   وانمود کردند که اینان برگزار کننده این تظاهرات می باشند .

کانون دفاع از حقوق بشر ضمن محکوم کردن این عمل سلطنت طلبان ( که نقاط دیگر هم این چنین کرده اند از جمله کوتنبرک سوئد ، کلن و ... ) اعلام می دارد که هرگونه اقدام جهت تبلیغ مشروطه و سلطنت از طرف اعضای کانون باطل و اینکه عده ای سودجو برنامه پخش شده تلویزیونی را هم  به نفع این گروه سلطنت طلبان و ...  منظور کرده اند اعتراض خود را اعلام میدارد .

 متاسفانه فیلم نمایش داده شده از تظاهرات و نمایش پرچم با شیر و خورشید ( به غیر از آنچه که با سخنرانان برنامه توافق شده بود نمایش داده شد ) در آن بطور مشخص در ابر و ... هیچ ارتباطی به تفکر و منشور کانون و اعضای آن نداشته و ندارد  و صرفا تهیه کننده برنامه حسین صدیقی مسئول بوده و شخصاً جوابگوی آن می باشد .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران همواره اعلام کرده و می کند که اساسنامه و منشور آن  بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تهیه و تنظیم شده است و بدیهی است که حرکات سیاسی خود را هم بر طبق آن دنبال کرده و خواهد کرد .

از کسانیکه معتقد به این واقعیت نیستند و از آب گل آلود می خواهند ماهی بگیرند و با سمپاشی این که گویا در کانون انحراف خطی ایجاد شده است ، انتقاد کرده و ایشان را به جای صحبت های در گوشی به یک مناظره رو در رو دعوت می نماید  .

 اطلاعیه شماره 10

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

برگشت