ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه و پیام ها

صدا

مقالات

 

 

هموطنان عزیز را به شرکت در سینماری با حضور جمعی صاحب نظران اپوزیسیون دعوت می نمائیم .

موضوع :

 دورنمای سیاسی ایران و سیاست خارجی

سخنرانان :

             1 . خانم مهین ارجمند          حزب پان ایرانیست ایران - برون مرز

             2 . حسن کیانزاد                سخنگوی جنبش همبستگی ایرانیان برای آزادی و دموکراسی

             3 . بهمن امیر حسینی          سردبیر نشریه راه آینده و عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران

             4 . عبدالرضا کریمی           حزب دموکرات کردستان ایران

             5 . سیاوش مدرس            عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

             6 . جلال مدنی                 حزب سوسیال دموکرات ایران

زمان :  

            شنبه 16 . 08 . 2003  ساعت 15.30

مکان : 

Eduard Grunow Str. 30                 

Im Haus des Sportes                     

28203 Bremen                              

برگزار کننده

جنبش ایرانیان دموکرات  (  H B I D  )

 

 

برگشت