ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه و پیام ها

صدا

مقالات

 

فعالین حقوق بشر در اروپا و کانادا برگزار میکنند:

 یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در سال  67

کمیته اقدام برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران پاریس

www.irancalppo.free.fr - irancalppo@free.fr

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - سوئد    www.komitedefa.org  info@komitedefa.org

کمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ)

  noranali2003@yahoo.no

انجمن ایرانیان غرب کانادا 

yebarak@yahoo.ca  

انجمن دفاع از حقوق بشر درایران مونترال - کانادا

    www.addhi.com    info@addhi.com

کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران - تورنتو -كانادا

ctdhumanright@yahoo.com  

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برمن- آلمان

www.bashariyat.de  -  info@vzvmiran.de.vu               

کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند

 k.d.a.d.iran@home.nl

 

 

 

 

 

 

بحث و گفتگو با ناصر مهاجر

تاریخ: یکشنبه 5 اکتبر 2003  

زمان:  ساعت 6 به وقت پاریس 12 ظهر به وقت نیویورک

PALTALK/By Language/Other/ Iran Human Rights

(Koshtar 67 - Nasser Mohajer)

 
 

 

برگشت