ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه و پیام ها

صدا

مقالات

 

خبرنگاران بدون مرز

حقوق و دمکراسی

انجمن دفاع از حقوق بشر درایران مونترال

برگزار میکنند :

بحث و گفتگو و میز گرد

کدام آزادی برای ایران ؟ کدام عدالت برای زهرا کاظمی ؟

دوشنبه 17 نوامبر 2003 ساعت 6 بعد از ظهر در ENAP

 

 با شرکت :

- استفان هاشمی پسر زهرا کاظمی

- عبدالکریم لاهیجی مشاور حقوقی استفان هاشمی و نایب رئیس فدراسیون جهانی حقوق بشر

- جان مک نی معاون وزیر امور خارجه کانادا مسئول خاورمیانه و آفریقا

- پیرپریور- عفو بین اللمل

- تانیا چرچماج رئیس خبرنگاران بدون مرز-کانادا

- ژان لوئی روا رئیس حقوق و دمکراسی

- حسین ماهوتیها هماهنگ کننده انجمن دفاع از حقوق بشر درایران مونترال و فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی

- لورا ژولی پرو روزنامه نگار LA PRESSE

- فرانسین لالوند نماینده پارلمان کانادا و عضو کمیسیون روابط خارجی

 انجمن دفاع از حقوق بشر درایران- مونترآل

 info@addhi.com

 

 

برگشت