ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه و پیام ها

صدا

مقالات

 

Montreal, September 11, 2003

 

Mr. Jean Chrétien

Canadian Prime Minister

Office of the Prime Minister

80 Wellington St.

Ottawa, Ontario

K1A 0G2

 

Mr. Bill Graham

Foreign Affairs Minister

Lester B. Pearson Building, « A » tower, 10th floor

125 Sussex Drive

Ottawa, Ontario

K1A 0G2

 

Mr. Martin Cauchon

Justice Minister and Attorney General of Canada

East Commemmorative Building

284 Wellington St.

Ottawa, Ontario

K1A 0H8

 

Mr. Denis Coderre

Citizenship and Immigration Minister

365 Laurier Ave. West, South Tower Jean edmonds, 21st floor

Ottawa, OntarioK1A 1L1

 

Dossier :  Zahra (Ziba) Kazemi

Subject : Request for immediate action by the Canadian government

 

The murder of Canadian photojournalist Zahra (Ziba) Kazemi, on July 10th, 2003, following her detention by Iranian authorities, has outraged human rights activists and journalists in Canada and around the world.  We recognize by your interventions thus far that the Canadian government is also concerned by this case.

Considering the number of human rights abuses committed against the photojournalist, we, the undersigned, request the Canadian government to act promptly to ensure those responsible for Ms. Kazemi’s death do not benfit from impunity and that her body is repatriated to Canada as to her family’s wishes.

With the lack of transparency and independence of the Iranian investigation into Ms. Kazemi’s death, Iran’s refusal to publish the final investigation report, the backroom bargaining within Iranian ministries as to identifying those responsible for Ms. Kazemi’s death, the futile arrests, accusations and ultimate release of lower ranking public officers in the case, the attempt to dissimulate evidence by the rapid inhumation of the victim’s body, the non-repatriation of the body to Canada as requested by our government and her family as well as the intimidation of witnesses in Iran, combined with the slow nature of Canada’s diplomatic efforts and the refusal of the Iranian officials to collaborate with Canada leads we, the undersigned, along with Zahra Kazemi‘s son, Stephan Hachemi, to request the Canadian government launch its own investigation.

More precisely, we are asking the Attorney General, Martin Cauchon, to order an investigation into the circumstances surrounding the death of Zahra (Ziba) Kazemi in accordance with articles 7 (3.7) and 269.1 of the Criminal Code, L.R.C. (1985), ch. C-46 and articles 6,7,8,9, and 12 of the Law on Crimes Against Humanity and War Crimes, Canadian Law (L.C.) 2000, chapter 24.

We are also requesting the Canadian government to recognize the necessity of an international investigation into the case and to start the procedures towards said investigation.  This can be done by officially presenting the dossier to the United Nations, so it may lead an investigation in conformity with Procedure 1503 of the Human Rights Commission of the United Nations.

At the same time we are asking the Canadian government to quickly :

1)      submit to the International Court of Justice (ICJ) a difference of opinion with the Islamic Republic of Iran so the ICJ can judge if the Vienna Convention of Consular Relations (from April 24, 1963, UN No. 8638) was applicable in Ms. Kazemi’s dossier and whether or not Iran violated its obligations of said Convention, more specifically the obligations of articles 5 a) and e) and 36 (1);

2)      lodge a complaint against the government of the Islamic Republic of Iran to the Work Group on Arbitrary Detention according to Resolution 1991/42 of the Human Rights Commission of the United Nations;

3)      file a paper with the Special Reporter on the Question of Torture in accordance with Resolution 1985/33 with the United Nations Human Rights Commission

4)      file a paper with the Special Reporter for Freedom of Expression in accordance with Resolution 1993/45 with the United Nations Human Rights Commission.

5)      file a paper with the Special Representative of the Secretary General on the situation of human rights defenders in accordance with Resolution 2000/51 of the United Nations Human Rights Commission.

Please note that the family of Zahra Kazemi, witnesses, as well as the undersigned, would be pleased to meet with you in order to verify and corroborate the information found in the attached document « Affaire Kazemi : Requetes au gouvernement du Canada ».

We are confident that you will be in agreement with these requests and will undertake the necessary steps to fulfil them.  We would like to meet with you in the coming weeks to learn more about your actions.

Thank you for consideration of our requests and we’re looking forward to hearing back from you in regards to our request for a meeting.

 

Sincerely,

Stephan Hachemi

Zahra (Ziba) Kazemi’s son

 

In alphabetic order

 

Arnold Amber,

President, Canadian Journalists for Free Expression

Tanya Churchmuch

President, Reporters Without Borders Canada

Catherine Duhamel

Direction, International Judicial Resources Centre

Anne-Marie Dussault

President, Fédération professionnelle des journalistes du Québec

Michel Frenette

Director General, Amnesty International Canada, Francophone section

Nicole Fillion

President, Ligue des droits et libertés

Robert Letendre

Director General, Peace and Development

Hossein Mahoutiha*

Coordinator, Association de la défense des droits de l’homme d’Iran-Montreal

David Matas

Administration Council Member, Canadian Centre for International Justice

Robert Ménard

Secretary General, Reporters Without Borders

Spencer Moore

Chair, NPC Press Freedom Committee, National Press Club

Alex Neve

Secretary General, Amnesty International Canada, English speaking branch

Haroon Siddiqui

President, PEN Canada

Jean-Louis Roy

President, Rights and Democracy

Eric Sottas

Director, World Organization Against Torture

Paul Schneidereit

President, Canadian Association of Journalists

*Hossein Mahoutiha is also the coordinator of the following Iranian Human Rights associations in Iran, Europe and Canada :  Centre for Thought, Dialogue and Human Rights in Iran, Toronto, Canada; Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran, Bremen, Deutschland;  Stichting voor de Verdediging van Democratie in Iran, Nederland;  Iranian-Canadian Community Association of Western Canada, Vancouver;  Noran (supporting committee for human rights in Iran) Norway.

info@addhi.com   or   rsfcanada@rsf.org

 

 

 

برگشت