ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید

بایگانی


مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

اطلاعیه ها

حقوق بشرو میثاق های آن

مقالات

 

 

قطعنامه تجمع اعتراضی در ژنو

 

برقراری مجدد نظارت دائمی بر وضعيت حقوق بشر در ايران را

از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستاريم

    امروز ما دور هم جمع شده ايم تا صدای اعتراض خود  عليه نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران را به گوش جهانيان برسانيم .

 بنابر گزارش سالانه "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"، 1279 مورد نقض حقوق بشر در ايران اتفاق افتاده است. که 584 مورد نقض حقوق فعالين اجتماعی و سياسی، 213 مورد نقض حقوق دانشجويان و 184 مورد نقض حقوق خبرنگاران و مطبوعات را شامل می گردد.

بنا بر اين گزارش 232 نفر اعدام  و يا حکم اعدام گرفته اند، که بين آنها جوانان اعدام شده  زير 18 سال  هم ديده می شود . حکم 43 نفر از اعدام شده گان در 20 شهر مختلف ايران اجرا شده است.

قابل توجه است که بيش از نيمی از اعدام ها در بعد از آخرين نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به اجرا در آمده است.

علاوه بر اين؛ اعدام زندانیان سیاسی, سرکوب تظاهرات، سنگسار، شلاق زدن، قطع اعضای بدن، دستگيرهای دستجمعی , نقض حقوق زندانیان  و ... از جمله موارد ديگری  است که در اين گزارش به آنها پرداخته شده است.

لازم به ذکر است که 840 مورد نقض حقوق بشر در اين گزارش ، در بعد از تاريخ آخرين نشست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل بوقوع پيوسته است ، نشستی که ايران در دستور کار آن قرار نگرفت .

         بدين ترتيب حقوق بشردر ایران نه به صورت خودسرانه و توسط چند نفر قانون گریز ، بلکه  بطور گسترده، مستمر   و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران نقض میگردد. 

براین اساس و  از آنجائيکه :

              نقض حقوق بشردر ایران روندی افزايشی داشته و

              رژيم جمهوری اسلامی گفتگوهای چند سال گذشته با نهادهای بین المللی را برای فرار از محکومیت جهانی مورد سوء استفاده قرار داده و همچنين

              ناظرین داخلی بعلت نداشتن مصونیت و محدوديت های گسترده قادر به ایفای نقش نظارتی خويش نيستند ؛

ما "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"  همراه با قربانيان نقض حقوق بشر در ايران و تمامی کسانی که از رعايت ميثاق های حقوق بشر در ايران و از خواست های اين تجمع حمايت بعمل آورده اند؛ از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهيم:

1.             نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کند،

2 .      ناظری ويژه و دائمی  برای نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين نمايد.

   14/3/2006 برابر 23 /12/1384                                                          

                    

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

ihrnena@gmail.com                      

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca

  hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران    فرانسه

اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا : adhri1@yahoo.com

انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک kanon253@hotmail.com

  info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان

shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :

kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران هلند

info@komitedefa.org  : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد 

defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا

noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ) :  

yebarak@yahoo.ca  :  سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکور کانادا

demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران اطریش :

mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:

کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it

kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:

info@irantestimony.com  : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

 

 

برگشت