ارتباط با ما

دانشجو  لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مقالات

سید ابراهیم نبوی

مسئله ملی و فدرالیسم

حقوق بشر و میثاق های آن

ملاحسنی

 

فهرست مقالات و ترجمه های آقای ناصر ایرانپور در خصوص مسئله ملی و فدرالیسم

 

1 . منشور زبان ها                                                                              ترجمه : ناصر ایرانپور

  2 . فدراليسم در سوئيس يك تجربة موفق تاريخي                                                       ناصر ایرانپور

  3 . نظریاتی پیرامون فدرالیسم                                                                           ناصر ایرانپور

4 . فدرالیسم در آلمان                نوشتة اورزولا مونش و كرستين مروالت             ترجمه : ناصر ايرانپور

  5 . مباني و مسائل نظامهاي فدراليستي نوشتة         راينر اولاف شولتسه               ترجمه : ناصر ايرانپور

  6 . فدرالیسم آلمان در آستانه تحول                      تأليف: رودولف هربك              ترجمه ‌: ناصر ايرانپور

  7 . سوئیس و مسئله ملیت ها ( قسمت اول )                                                  ترجمه : ناصر ایرانپور  

  8 . سوئیس و مسئله ملیت ها ( قسمت دوم )                                                  ترجمه : ناصر ایرانپور

  9 . پیش نویس طرح قانون زبان ها در سوئیس                                               ترجمه : ناصر ایرانپور

 10.  مدخلي بر بحث فدراليسم در آلمان                                                         ترجمه : ناصر ایرانپور

 11.  درسي كه بايد از آن آموخت                                                                          ناصر ایرانپور

12 . تنوع در فدرالیسم ( مقایسه چند سیستم فدراتیو )      تالیف: فرانتس فالند            ترجمه : ناصر ایرانپور

13 . پيرامون نقش ارتش در بحران تركيه                    نويسنده: اريك روليو          ترجمه : ناصر ایرانپور

14 . منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليت‌هاي ملي                                     ترجمه : ناصر ایرانپور

 

 

 

برگشت