ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مقالات

سید ابراهیم نبوی

فدرال و فدرالیسم

حقوق بشر و میثاق های آن

ملاحسنی

 

جمهوری فدرال ایران؟ چرا نه؟

ایرج معتدل
۲۵ آبان ۱۳۸۲ ۱۶ نوامبر ۲۰۰۳

خلاصه: آقای سببی در تارنمای جمهوری خواهان مقاله ای بنام " سیستم فدرالیسم تنها راه حل بحران سیاسی در کشورهای کثیرالملل نیست" منتشر کردند. من سعی میکنم به چند نکته از مسائل مطرح شده این مقاله به پردازم. نقل و قول ها هم از همین مقاله گرفته شده.

1- نظر ایشان این است که ملت ایران برای دموکراسی آماده گی ندارند. دلایل ایشان پدیده خشونت ازطرف افراد یا احزاب در تاریخ معاصر ایران می باشد.
یک لحظه بتاریخ کشورهای دیگر نظر بیافکنیم . آلمان ها شش ملیون یهودی را در زمان هیتلر در کوره های آدم سوزی نابود کردند. بنا بر این اگر تز خشونت آقای سببی را دنبال کنیم ، آلمان هم نمی بایست حکومت فدراال را بعد از چنگ جهانی دوم مطرح ودنبال کند. ییشتر " کارشناسان" معتقد بودند که چشم اندار دموکراسی در آلمان پس از حکومت فاشیستی امیدوار کننده نیست.
اسپانیائی ها هم در مستعمراتشان (میلیون ها در آمریکای لاتین) وهم در جنگ داخلی اسپانیا (دوران رژیم فاشیستی فرانکو) کشت و کشتار کردند. پس بنا به تز آقای سببی برای دموکراسی آمادگی نباید داشته باشند. خشونت در همه ممالک وجود داشته و دارد. آخرین مثال ترکیه بیش از یک میلیون ارامنه را در قرن بیستم تارو مار کرد. در تاریخ ایران چنین پدیده ای Genozid که ذکر شد وجود ندارد. شاید علایقی که به خاطر زندگی مشترک در مرزهای ایران بوجود آمده یکی از دلایل باشد.
اینکه ایران آمادگی دموکراسی را ندارد از طرف تئوریسن های اروپا ئی (با دید اروپائی) مطرح میشده و شاه هم همیشه تکرار میکرد. ولی شاه هر گز اجازه تشکیل احزاب را مثل ممالک اروپائی نمی داد تا پوچی این نظرات ثابت شود.
آقای سببی نتیجه می گیرند
" نگاه کوتاهی به عمق حوادث چند سال اخیر ناشی از انتقال شهرستانها مابین استانها اندکی گویای این حقیقت میباشد. حوادث بصراحت تلاش عجولانه جهت ایجاد حکومت فدرالیستی مشابه هند و اسپانیا در ایران در آینده نزدیک ناکام خواهد ماند و حتی میتواند عواقب ناخوشایندی نیز با خود به نشان میدهند..."
اولا تناقضی که در نوشته شما دیده می شود. از یک طرف نوشتید موج خشونت در هند و اسپانیا توسط اصول فدرالیسم کنترل شد ولی از طرف دیگر نگران هرج و مرج های ناشی ار حکومت فدرالیستی هستید. یعنی ایرانیان
ظرفیت لازم را برای دموکراسی کسب نکرده اند؟ شما در این نوشته به رشد فرهنگی جامعه ایران توجه نمی کنید.
ثانیا- انتقال شهرستان ها ما بین استانها ربطی به پروژه فدرالیسم ندارد. بر عکس این مثال بیشتر زنگ خطر برای کسانی است که ایده "قوم گرائی" را تبلیغ می کنند. بازگشت دوران ایل خانی و ملکوک الطوایفی گذشته.
( برای پرهیز از پلمیک در تناقض گو های فشرده ای که در نوشته ایشان هست زیاد نمی پردازم . خواننده محترم می توانند به نوشته آقای رازی -" نگاهی به مسئله "اقوام" - در همین سایت رجو کنند)

یکی از ایده های فدرال اینست که شهرستان های موجود( و نه خیالی) مجالس استانهای خود را با انتخابات آزاد(هر چهار سال یک بار) برای حل مسائل انباشت شده خودشان تشکیل دهند. شوراهای محلی در شهرو ده با بودجه ای که دارند قادرند برنامه های اجتماعی وایده های نو را در همان محیط زیست خودشان پیاده کنند. این امکانات در جمهوری اسلامی برای شورا های شهر وده نیست. شورا ها در جمهوری اسلامی بیشتر فرمایشی و تو خالی هستند وهیج بودجه ای برای شوراها در نظر گرفته نشده وبیشتر مراسم مذهبی را سازمان دهی می کنند. آقای سببی در پایان مقاله می نویسند
"اگر دولت خاتمی توان و یا خواهان رفراندم جهت ایجاد حکومت مردم سالاری نیستند، حداقل توان گسترش حاکمیت و انتخابات شهری که یکی از مهمترین پایه های دمکراسی را تشکیل میدهد دارند."
این هم به نظر من یک پیشگوئی بیش نیست . آرزوی تغییرات جزئی در جمهوری اسلامی مترادف با استقرار
دموکراسی محسوب نمی شود. ناکامی خاتمی در دستیابی به اهداف و شعارهائی که خودش مطرح ساخت, مشروعیت سیاسی اش را مدتی ایست که زیر سئوال برده.
حکومت فدرالیستی در ایران جنبه عینی دارد ومی توان با طرفداران ایده فدرال در سر تا سر ایران همکاری کرد.

روی این مسائل بهتر است امضا کنندگان محترم بیانیه نظراتشان را مطرح نمایند.
زبان سرتاسری فارسی
زبان دوم هم انگلیسی.
زبان ها دیگر در همان مناطق خودشان جنب زبان فارسی تدریس شود.
پول واحد ، پرچم جمهوریخواهان ، سیاست خارجی و دفاعی واحد. مجلس شورای ملی...
مجالس استان های موجود (نه خیالی) ....

 

 

 

برگشت