ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مقالات

سید ابراهیم نبوی

 مسئله ملی و فدرالیسم

حقوق بشر و میثاق های آن

ملاحسنی

 

‌‌پاسخی به مقاله نه خود مختاری نه فدرالیسم

ع. پیرانی       13\9\2004

آآغای فرهاد عیرفانی - در سایت انترنتی " ایران امروز"  مقالهای نوشته بود تحت عنوان"نه‌ خود مختاری، نه فدرا لیزم، ایران متحد و یکپارچه و دموکراتیک" در این مقاله می نویسد:" کردها نه ملت هستند، نه زبانش زبانی مستقل است نه تاریخش مانند تاریخ ملتی به حساب می آید" در قرن بیست ویکم، می خواستــم به آغای فرهاد عیرفانی عرض سلام کنــم، خیلــی متأسفام ایشان تاریــخ را خــوب مطالعــه نکــرده‌انـد، یا اینکــه کــم لطفــی میکنــند. اکنون در شرایطی هستیم، به نظر می رسد که مسئلهء ملت کرد در غرب آسیا بر کسی پوشیده مانده باشد.

ملت کرد که بیش از سی پنج میلیون جمعیت بر آورد می شود، از یک دولت بی بهره است

 .ملتی که تاریخ بیش از پنج هزار ساله را دارد از قدیمی ترین ملل در خاورمیانه قرار گرفته است، ازاین شانس تاریخی محروم بوده. اگر نگاهی به تاریخ ملت کرد در دوران باستان بیفکنیم، منشأ سرنوشت دراماتیک کردها، که قرن ها برای دفاع از استقلال و حفظ سنن ملی خویش مبارزه کردهاند، به اعماق دوران باستان راه می برد.

برپایهء اطلاعات علم زبان شناسی و همچنین به گواهی تاریخ کلاسیک، ملت کرد از اخلاف باستانی مادها و برخی ملتهای دیگر، که ساکنین بومی غرب آسیا بودند، به شمار می روند، مادها که خود بخشی از ملت آریایی بودند در ابتدای هزارهء دوم پیش از میلادی از آسیای مرکزی به سوی رشته کوههای زاگروس دراطراف دریاچه رضائیه - ارومیه روی آورده و سرزمین آتروپاتکان یعنی آذربایجان استقرار یافتند.

این توده انبوه ملت آریایی از لحاظ گوناگون، چه در حوزهء مسائل نظامی، تا اندازه زیاد پیشرفته بودند .

آمدن مادها به غرب آسیا، باوجود فرهنگ وتمدنی که ازآن به‌خورداربودند، موجب آن نشد که مردمان این منطقه زبان و آداب وسنن ملی خود را ازدست بدهند. وجود این دانشمندان زمان معاصر معتقدند که با آمدن مادهای آریایی مردمان بومی زاگروس به مرور زمان آداب و سنن وزبان خویش را و درانبوه این ملت آریایی مستحیل شده‌اند.

بدین ترتیب، مادها با آوردن زبان، فرهنگ وتمدن خویش به زاگروس، در ساختن ترکیب نژادی منطقه خدمت بزرگی کرده‌اند. به همین سبب ملت کــرد امروزه مدعــی داشتن دو منشاء نژادی است. یکی نیاکان و ملت ها بـومی کــه از هــزاره‌هــای چهــارم و ســوم پیــش از میــلادی در زاگــروس زنــدگــی مــی کــرده‌انــد.

آغای فرهاد عیرفانی، چرا احساسات جناب عالی طوری شده که ایران سر نوشتی مانند یوگسلاوی را داشته باشد، مگر غیر از این است، تنها راه جلوگیری از چنین سر نوشتی نظیر یوگسلاوی در ایران، سیستم فــدرالی است، برای حل این بحران. می توان باایجاد یک حکومت فدرال، بر پایــهء زبان، فــرهنــگ و جغـــرافیا، حکــومت ایــران مـــورد جلب و حمایت اکثــر ملت ها باشـد.

ناسیونالیسم افراطی فارس اقلیتی مانند جناب عیرفانی بیش نیست، که می خواهد این توهم را دامن زند، که گویی احزاب سیاسی غیر کرد، فدرالیسم را نمی خواهند وسعی می کند مدافعین فدرالیسم را تجزیه طلب به نمایاند، در صورتیکه اکثریت اپوزیسیون ایران در حال حاضر، شروع کرده اند که با فدرالیسم سمت گیری کنند.

مسئلهء کردها و فدرالیسم یکی از آن موضوعات مهم است که برتمام ایران اثر می گذارد برنامهء فدرالیسم را تجزیه طلبی می خوانند، اینها بیشتر مبلغین بوجود آورندهء نزاع ملی بوسیلـه اشخـاصی مــاننــــد " فـــرهـــاد عیـرفـــانــی " گستـرش شـوونیسم در ایران  است.

 

 

 

برگشت