ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

 1 . تکنولوژی فکرجلسه پنجم و ششم                                                  ن. سادات                                       3

2 . ملتی که برای اعدام فرزندان خود هورا می کشد؟                            محمدرضا اسکندری                            5

3 . ال چه، هستم ، زنده‌ام بیش از مرده‌ام ارزش دارد                           مریم دهقانپور                                    6

4 . خوزستان؛ بوي نفت و بيكاري                                                 عبدالنبي جنتي نژاد                               8

5 . ترس من از حاکمان این سرزمین نیست .                                   هیلا صدیقی                                        10

6 . تکیه گاه ها فرو ریخته است                                                 کیوان باژن (تکثیراز جهانگیر محبی)          13

7 . اعتراض به ادامه خشکی زاینده رود                                      ستاره سحر                                          17

8 . میلیتاریسم"انساندوست"وانقلاب نان وآزادی                             بهمن شفیق                                           18

9 . افسانه عدالت!!!؟                                                            آینه انوری                                            20

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مریم دهقانپور

 پشت جلد: آینه انوری

برگشت