ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 1 . اگر در خرداد 60 جنگ پایان می یافت                                انقلاب اسلامی                        3
2 . چرا نامه ی منتسب به خمینی منتشر شد؟
                             خلیل رئیسی فرد                      5
3 . مبارزه ملل تحت ستم ملی و فاکتهای پیروزی
                       محمود احمد احوازي                 6
4 . اعتبار و لغو مجازات اعدام در كشورهای جهان تنظیم:
            خلیل رئیسی فرد                      8
5 . رده بندی جهاني آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٦
                    الهه آریانپور                         10
6 . این هم دوره ولایت فقیه و رئیس جمهور مهرورزش
                ‪زهره باقری                          12
7 . درگیری خودی ها با خودی های رژیم ولایت فقیه
                     خلیل رئیسی فرد                     13
8 . آغاز سال تحصیلی و حقوق کودک
                                      زهرا صفی زاده                      14
9 . سپاه پاسداران و حضور در عرصه اقتصادی ایران
                محمدعلی مقامی                     15
10 . آخرین وضعیت زندانیان سیاسی آذربایجان
                          حسین عابدینی بیرق                 16
11 . اخبار نقض حقوق انسانی از ایران
                                  خلیل رئیسی فرد                       16
12 . این هم نمونه دیگری از رشد رژیم اسلامی
                         امیر اسدیان                           17
13. فراخوان برای نجات جان زندانیان بند 209 زندان اوین
            تنظیم: الهه آریانپور                18
14 . اسارت مادام العمر تنظیم:
                                               خلیل رئیسی فرد                     18
15 . اين كودك قادر نيست واژه عدالت را تلفظ كند!
                       الهه آریانپور                         20

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژده پور محمودی

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت