ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . چرا رژیم اسلامی همچنان بر سر پاست؟                                                                         محمد پروین                       3
2 . انزوای دولت مافیاهای نظامی، مالی                                                                               ابوالحسن بنی صدر              4
3 . مروری بر سال 2006 تنظیم:                                                                                        خلیل رئیسی فرد                  7
4 . 'نگرانی جدی' سازمان ملل از وضع حقوق بشر در ايران                                                    حسین عابدینی بیرق             11
5 . انتخابات جدید و سفرهای دولت مهرورز!؟                                                                        سعید سیادتی                      11
6 . سلام بر مسيح پیام آیت الله آقا سید محمدحسین کاظمینی بروجردی به جهانیان در آغاز سال جدید 2007                                13
7 . نمونه هائی از مهرورزی دولت                                                                                     منصور بختیاری                  14
8 . رای عدم اعتماد مجلس به وزیر دست راستی و ضد خارجی هلند                                           محمدرضا اسکندری             15
9 . خودسوزی دختران پدیده ای دیگر در عهد ولایت                                                                فاطمه محمدیان ارداقی         16
10 . همسر یا برده داری دراسلام                                                                                       مژده پور محمودی               16
11 . مسیح مصلوب، ملاهای منفور، قربانیان مظلوم                                                               مینا انتظاری                      18
12 . بيش از 5/4 ميليون ايراني فقط نان و ماست مي‌خورند                                                      الهه آریانپور                      20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: شهاب سبحانی

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت