ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

انقلاب اسلامی :

درصد موافقان تهدید ایران با درصدهای مخالفت کننده با تهدید کشورها و حتی منزوی کردن ﺁنها ناسازگار است . علت ﺁن لاجرم بحران سازیها و تحریکهای روز مره خامنه ای و احمدی نژاد است .

◄ در جنگ خلیج فارس بسال 1991، امریکائیها سلاحی را بکار بردند که فرانسه با استعمال ﺁن مخالف بود . این سلاح نوعی گاز است که در ارتفاع 200 متری از زمین، ابری را بوجود می ﺁورد . سپس هوایپمای شکاری بطرف این ابر شلیک و ﺁن را شعله ور می کند . گاز برای شعله ور شدن، هوای تحت خود را می گیرد، خلائی که بدین سان بوجود می ﺁید، سربازان و حتی تانکها را به هوا می برد . حرارت شدید و  ﺁتشی که فرود می ﺁید ﺁنها را می سوزاند . تصاویر تانکها ، کامیونها و سربازان سوخته عراقی در کویت، بدین سلاح مخوف سوخته بودند . این سلاح را امریکا و اسرائیل دارند . فرانسه که ﺁن زمان با استعمال این سلاح مخالفت کرده بود، اینک به این نتیجه رسیده است که می باید ﺁن را بسازد !

* 90 درصد عراقی ها می گویند : وضعیت زندگیشان بسیار بدتر از زمان صدام است :

نیوز میدل ایست گزارش می کند که بنا بر یک سنجش افکار، 90 درصد عراقیها می گویند وضعیت زندگی ﺁنها بدتر از وضعیتی است که در دوران صدام داشتند :

بنا بر سنجش افکاری که مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک با مراجعه به 2000 عراقی بعمل ﺁورده، 95 درصد عراقی ها می گویند از زمان ورود قوای امریکا به عراق، ناامنی بیشتر شده است .

همزمان، سنجش افکاری که به درخواست تلویزیون NBC  و روزنامه وال استریت ژورنال بعمل ﺁمده است ، 

تنها 23 درصد امریکائیها با سیاست بوش در عراق موفق و 75 درصد مخالف هستند . 30 درصد  می گویند احتمال می دهند جنگ در عراق با موفقیت به پایان برسد. 53 درصد نیز می گویند :

 امریکا هیچ تعهدی ندارد که او را ملزم کند سربازان خود را در عراق نگاه داردتا کشته یا زخمی شوند.

نزدیک به 66 درصد عراقیها بر این باور هستند که هرگاه قوای امریکا

عراق را ترک کنند، از میزان خشونت در عراق کاسته می شود .  38 درصد ﺁنها نیز مالکی ، نخست وزیر عراق، را توانا به بهبود وضعیت عراق نمی بینند .

* مقتدی صدر و قشون  او المهدی  مشکل امریکا در عراق اند ؟ :

استراتفور ( 27 دسامبر ) اطلاع می دهد که صدام حسین ، در 5 نوامبر، همان روز که محکوم به اعدام شد، نامه ای نوشته بود و در ﺁن مردم عراق را به اتحاد برای جنگ با قوای خارجی ( امریکائیها و پارس ها فراخوانده بود .

به دنبال ﺁن، بعثی ها تهدید کردند هرگاه صدام اعدام شود، به منافع امریکا در همه جای جهان حمله ور خواهند شد . اما اعدام صدام و بعثی ها خطری برای امریکا بشمار نیستند .  صدام چه اعدام شود و خواه نشود، خشونت در عراق ادامه خواهد یافت .  زیرا بسیاری از گروههائی که اسلحه بدست می جنگند، هرگاه صدام بدستشان بیفتد، خود او را خواهند کشت .

اعدام او هیجان خشم ﺁلودی بیش و افزودن برعملیات پرکنده ای بر نمی انگیزد .  زیرا تنها بخش کوچکی از عملیات در عراق را طرفداران صدام تصدی می کنند .

 ﺁنها نه نیروی لازم و نه وسیله بایسته برای وسعت بخشیدن به عملیات خشونت ﺁمیز را ندارند .

     ﺁنچه مهم است  مرگ صاحب العامری ، نماینده مقتدی صدر در نجف و دبیر کل بنیاد شهدا ، یک سازمان سیاسی طرفدار صدر است . بنا بر ﺁنچه قوای ائتلاف می گویند،  عامری  در حالی کشته شد که قوای ائتلاف و عراقی در تعقیبش بودند .

 او بسوی قوای عراقی ﺁتش گشود و با ﺁتش متقابل کشته شد .

حمله  به العامری و افراد او در نجف، یکی از حملاتی است که در ماههای اخیر به افراد مقتدی صدر انجام می گیرند .

     این حمله ها به قصد فشار وارد کردن به مقتدی صدر است تا که این مانع عمده تحقق هدف امریکا در عراق، از میان برداشته شود . جیش المهدی و دیگر گروههای مقتدی صدر همانند دیگر گروههای سیاسی مقید به قیود سیاسی نیستند . این گروهها کمتر سازمان یافته اند و کمتر از دیگر سازمانهای شیعه در قوای مسلح عراق و حکومت این کشور نفوذ کرده اند .  از این مهار کردنشان نیز بسیار مشکل است . در بغداد، مرکزجیش المهدی شهرک صدر است . در چندین نقطه شهر نیز حضور قابل ملاحظه ای دارند .  افراد مسلح جیش المهدی و گردانهای مرگ که بدان وابسته اند ،  مانع مهمی بر سر راه  برقرار کردن امنیت در شهر بغداد هستند.

     قوای امریکا برای کاستن از قدرت مقتدی صدر سخت کوشیده است . در ماههای اخیر حمله های متعددی به گروههای مسلح طرفدار او بعمل ﺁورده است . از ماه نوامبر بدین سو، باتفاق قوای عراق،  چند حمله به جیش المهدی در شهرک صدر  بعمل ﺁورده اند .   و بتازگی ، قوای انگلیسی در بصره به یک کلانتری حمله بردند و ستاد واحد جنایت در بصره را از میان بردند .

طرفداران صدر در این کلانتری سخت نفوذ کرده بودند . این کلانتری ستاد گردانهای مرگ نیز بود .

فشار به مقتدی صدر کار را بر المالکی ، نخست وزیر عراق، مشکل کرده است . زیرا ائتلاف او متکی به ﺁرای طرفداران صدر در مجلس عراق است . 

برغم اعتراضهای المالکی ، قوای امریکا به حمله به گروههای مسلح طرفدار مقتدی صدر ادامه می دهند . و این امر نشان می دهد از دید امریکا چه اندازه مهم است  مقتدی صدر و سازمان مسلح او را  از میان بردارد و یا دست کم ناتوان بسازد .  زیرا  چشم انداز قوت گرفتن موضع امریکا در عراق بستگی تمام دارد به موفقیت امریکا در عراق .

اما تا ماه ژانویه ( که اکثریت دو مجلس از ﺁن دموکراتها می شود ) و نه تا ماههای بعد از ﺁن، ﺁرامش در عراق بر قرار نمی شود . از جمله به این دلیل که گروههای هوادار صدر امکان عمل دارند . 

بهترین اقبال و امید امریکا اینست که المالکی را متقاعد کند که بهای برجا گذاشتن گروههای طرفدار صدر برای دولت عراق  بسیار سنگین است .  با ﺁنکه طرفدار صدام امریکا را تهدید به انتقامی مخوف کرده اند ، صدر تهدید بزرگ تری برای امریکا است .

انقلاب اسلامی :

1 تناقض ﺁشکار را ببین ! المالکی با حمله های قوای امریکا  به جیش المهدی و گردانهای مرگ  مخالف است و امریکا اعتنائی به مخالفت او نمی کند . اما وقتی نوبت به اعدام صدام می رسد، نه تنها مدعی می شود  مخالف اعدام او در عید قربان بوده اما المالکی خواسته است او اعدام شود و کاری از دست امریکا ساخته نشده و حتی نتوانسته است مانع از ﺁن شود که طرفداران صدر مجریان اعدام را کنار نزنند و جانشین ﺁنها نشوند و با ناسزا و گرفتن سر و صورت صدام به ضربات ته تفنگ به دار نزنند چه کسی تردید دارد هدف اعدامی بدین ترتیب خصمانه کردن رابطه شیعه و سنی برای زمانی بس دراز و هرچه خشونت ﺁمیز تر کردن وضعیت عراق برای توجیه حضور بازهم بیشتر قوای امریکا است ؟

حق با ﺁن ناظران است که اینگونه صحنه سازی و خشونتی که ببار می ﺁورد را کار حکومت بوش برای ﺁن می دانند که اکثریت دموکرات کنگره امریکا در تنگنا قرار گیرد و سیاست بوش در عراق را تصویب کند .

2 -  هم بخاطر کمبود جا و هم بدین خاطر که فصل دوم گزارش مفصلی  در باره سیاست رژیم در کشورهای منطقه و سومالی و افغانستان است،  ارزیابی سیاست رژیم در عراق، از دید تحلیل گران خارجی را به شماره ﺁینده می گذاریم .

بخصوص که در روزهای اول ماه ژانویه 2007، بوش می باید سیاست جدید خویش را در باره عراق اعلان کند .

بنا بر لوموند ( 2 ژانویه ) او هنوز بر این نظر است که پیروزی در عراق ممکن است

 

قبلی

برگشت

بعدی