ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

فقر یا مهرورزی رژیم اسلامی

خلیل رئیسی فرد

احمد بزرگيان، نماينده مجلس مي گويد خط فقر در تهران 500 هزار تومان و در شهرهاي ديگر کشور 350 هزارتومان است. اين در حالي است که براساس اعلام رسمي، خط نسبي فقر در سال 83 در ايران 170 هزار تومان اعلام شده بود. با اين حساب در عرض يک سال و نيم گذشته چتر فقر به اندازه اي گسترش يافته که اکنون دارندگان در آمد پانصد هزارتوماني نيز در شمار فقرا به حساب مي آيند.

shahr_5_22_2.jpg

به گفته احمد بزرگيان، اين عضو فراکسيون اکثريت مجلس سياست هاي غلط دولت در حوزه اقتصاد کار را به جايي رسانده که "تخم مرغ شانه اي 1100 تومان به شانه اي 3000 تومان رسيده است". اين عضو مجلس تداوم موج گراني در کشور را ناشي از ظهور بيماري هلندي در اقتصاد ايران عنوان کرده و به خبرگزاري ايرانيوز گفته است: "اگر قيمت حبوبات، شير، تخم مرغ و گوشت را با آغازسال 85 مقايسه كنيد بيماري هلندي به طور مشهود ديده مي شود". به گفته وي" در زمان بررسي بودجه، كارشناسان نسبت به وقوع بيماري هلندي به دولت هشدار دادند" اما محمود احمدي نژاد و اعضاي کابينه او هشدارهاي مجلسيان همفکر خود را نيز ناديده گرفتند.

مقامات و مراکز دولتي بر خلاف سال هاي گذشته در طول شانزده ماه گذشته از اعلام خط فقر مطلق و نسبي در کشور خودداري کرده اند. وزير پيشين رفاه در برابر پرسش هاي چند باره خبرنگاران اعلام کرده بود که: "اعلام خط فقر نياز به بررسي هاي بيشتر دارد". عبدالرضا مصري جانشين پرويز مصري نيز از هنگام آغاز به کار خود در وزارت رفاه و تامين اجتماعي، تعداد کساني را که از نظر اين وزارتخانه جزيي از"اقشار آسيب پذير" هستند "9 ميليون نفر" ذکر کرده است. با اين حال بسياري از کارشناسان بر اين باورند که آمار واقعي فقر در ايران نه تنها اعلام نمي شود، بلکه در ماه هاي اخير مقامات دولتي براي پنهان کردن آن دست به ارائه آمارهاي نادرست هم زده اند. در مرداد ماه گذشته، اسحاق صلاحي، معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه، تعداد ايرانياني را که زير "خط فقر شديد" زندگي مي کنند "يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهري" و "667 هزار نفر از جمعيت روستايي" و جمعا "يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور" اعلام کرد.

اين مقام وزارت رفاه، البته اين آمار را بر اساس شاخصي اعلام کرد که بر اساس آن "خط فقر شديد خانوار 4 تا 6 نفري شهري، 650 هزار ريال(65 هزار تومان) و براي خانوار روستايي، 514 هزار ريال (51 هزار و چهار صد تومان) با احتساب كسري يارانه‌ها" محاسبه شده بود. اما اينکه آيا اصولا يک خانوار 4 تا 6 نفره مي تواند با 65 هزار تومان، در هر شهر ايران، چند روز زيست هم ادامه دهد پرسشي است که مقامات کشور به آن پاسخ نداده اند. اسحاق صلاحي علاوه بر اين اعلام کرد که: "خط فقر مطلق براي خانوار با چهار تا شش نفري شهري 162 هزار و پانصد تومان و براي خانوار روستايي با همين بعد نفري 113 هزار تومان بوده است". بر همين اساس نيز اعلام شد که "10. 5 درصد جمعيت شهري و 11 درصد جمعيت روستايي زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتي معادل 4 ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهري و 2 ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايي و جمعا 7 ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند".

اين آمارها در حالي ارائه از سوي مقامات دولت نهم مطرح شد، که پيشتر در بهمن سال 83 شريف زادگان وزير وقت رفاه "خط فقر نسبى را حدود ۱۷۰ هزار تومان" اعلام و تاکيد کرده بود که در شهرهاي كلان، مانند اصفهان، شيراز و مشهد درآمدى كمتر از ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان زير خط فقر نسبى" محسوب مي شود. اما مجيد يارمند، مديركل وقت دفتر سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى در فروردين 84 با اعلام 150 هزار تومان به عنوان خط فقر "درصد افراد زير خط فقر مطلق را ۱۵ درصد جمعيت کشور" اعلام کرد، که بر اساس جمعيت کل 70 ميليوني کشور، به معناي ان است که بيش از 10 ميليون و پانصدهزار ايراني با در آمد کمتر از 150 هزار تومان در فروردين 84 زير خط فقر زندگي مي کردند.

روزنامه جوان در تيرماه 84 و همزمان با پيروزي محمود احمدي نژاد که از شعارهاي اصليش فقر زدايي بود، به نقل از حميدرضا نواب پور که از او با عنوان اقتصاددان نامبرده شده "خط فقر براى خانوار ايرانى را به طور متوسط ۱۵۰ هزار تومان" اعلام کرده بود. و البته اين را نيز نوشته بود که "براساس ديدگاه كارشناسان اين برآورد با واقعيت منطبق نمى باشد". اين روزنامه همچنين به نقل از کارشناسان اقتصادي تاکيد کرده بود که "اعلام 150 هزارتومان به عنوان خط فقر فقط براى جامعه روستايى است و جامعه شهرى زير ۲۵۰ هزارتومان درآمد، در فقر مطلق قرار دارد كه براين اساس به تعداد افراد زير خط فقر بيش از چهار ميليون نفر افزوده مى شود".

فقر زدايي ياجنگ ستيزي

روزنامه کيهان در يازده خرداد 84 و در آستانه انتخابات رياست جمهوري در گزارشي با عنوان مردم به چه کسي راي مي دهند؟ "تاکيد کرده بود که رييس جمهور آِينده بايد فقر ستيز باشد".

اين روزنامه در ادامه جمعيت زير خط فقر کشور را 12 ميليون نفر ذکر و تاکيد کرده بود: "مردم به دنبال رئيس جمهوري هستند كه عملش، حركتش، برنامه اش محو فقر باشد، نه شعارش. مردم رئيس جمهورهايي را ديده اند كه با شعار محو فقر سركار آمده اند و در دوره رياست جمهوري ايشان، فقر گسترده تر شده و خط فقر بالاتر رفته تا به امروز رسيده كه 12 ميليون فقير را روي دست جامعه گذاشته اند". کيهان درگزارش خود نوشته بود: "آيا چهار سال ديگر بايد گزارشگري قلم به دست بگيرد و بنويسد كه تلاش در راه كاهش فقر، مهمترين رسالت رئيس جمهور آينده است و بعد هم آمارهايي را ارائه بدهد كه نشان دهنده بدتر شدن وضع فقر و گسترده تر شدن فقر باشد؟"

پاسخ آن روز کيهان، که از حاميان دولت است، را شانزده ماه بعد از آغاز به کار دولت، احمد بزرگيان داده است.

به گفته اين عضو راستگراي مجلس، خط فقر 170 هزار توماني، به 500 هزار تومان رسيده است. پرويز داودي، معاون اول رييس جمهور نيز همين چند روز پيش در سخناني که خبرگزاري هاي رسمي کشور آن را منتشر کردند اعلام کرد:"5. 4 ميليون نفر از جمعيت کشور با در آمد ماهيانه کمتر از 30 هزار تومان زندگي مي کنند".

فقرا روز به روز فقير تر مي شوند؛ آنهايي که ناني بر سفره داشتند نيز ديگر توان خريد تخم مرغ شانه اي 3000 توماني و گوجه 2800 توماني را ندارند. فقر و گراني صداي همه را در آورده تا جايي که امام جمعه تهران نيز تاکيد کرده با پنهانکاري چيزي عوض نخواهد شد و بهتر است که دولت صورت مساله را پاک نکند.

روزنامه فقر ستيز کيهان، اما در شانزده ماه گذشته تنها از جنگ نوشته و تجهيز براي جنگ احتمالي. اين نشريه همين چند روز پيش در خبر مربوط به خريد موشک هاي ضد هوايي تور ام يک از روسيه، هزينه پرداختي از سوي جمهوري اسلامي بابت آن را "1 ميليارد و 400 ميليون دلار" اعلام کرد. خبري که بعد در ساير رسانه ها اصلاح و مبلغ پرداختي 700 ميليون دلار ذکر شد.

 

قبلی

برگشت

بعدی