ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت ستم ملی که برای رسیدن به حقوق انسانی و ملی خود و رسیدن به حق تعیین سرنوشت بیش از هشت دهه است که مبارزه می کنند با انواع سرکوبهای وحشی شونیست فارس بشکل پهلوی یا اسلامی ان روبرو بوده وهرگز از طریق سرکوبهای وحشی سر خم نکرده بلکه مبارزه عادلانه و انسانی انان هر روز ابعاد وسیعتری بخود میگیرد وبه آزادی نزدیکتر می شوند.

سازمانهای مدافع حقوق بشر ؛ ملل تحت ستم ملی در ایران

جبهه دمکراتیک مردمی  ملت عرب احواز ضمن محکوم کردن جنایت جدید جمهوری اسلامی تاکید میکند که خشونت جمهوری اسلامی هرگز در احواز امنیت وصلح  بر قرار نخواهد کرد. بلکه باعث تشنج بیشتر و کشته و مجروح شدن تعداد دیگری بیگناه خواهد شد که البته مسئول تمام این خونریزها جمهوری اسلامی خواهد بود.  کما اینکه لازم می دانیم اعلام کنیم که جنایتهای جدید جمهوری اسلامی بدون شک از طرف ملت عرب احواز بی جواب نخواهد ماند .

انسانهای ازاده باشد تا با فشار اوردن به جمهوری اسلامی  وهمصدا شدن با مبارزه ملل تحت ستم ملی در ایران  جلوی اعدامهای اتی را گرفته ومانع خونریزی بیشتر شویم .

زنده باد شهدای مبارز احواز و ملل تحت ستم ملی-  

سرنگون باد جمهوری ضد بشری و اشغالگر ایران

جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز

25/1/2007     www.alahwaz.com

معرفی نمودن

 دو چهره سرشناس خائن نظام

 شهاب سبحانی

اين دو تن کيستند؟

شايد هيچکس جز عده اي محدود ندانند که سوابق ، نوع عملکرد و حاميان 2 تن از وام گيرندگان کلان از شبکه بانکي کشور که نامشان به تازگي اعلام شده ، چيست.

پس از آن که رئيس جمهور در جمع مردم نظرآباد اعلام کرد فهرست اسامي وام گيرندگان کلان از شبکه بانکي کشور را تا 15 روز آينده فاش مي کند .

روزشمار مطبوعات به کار افتاد تا اين انتظار به پايان برسد اما در پايان 15 روز تنها چيزي که از آن فهرست که قاعدتا بايد بلند و بالا باشد ، منتشر شد يک خبر 3 سطري بود با 2 نام و ديگر هيچ.

رستمي صفا و العقيلي که نامشان را منبعي آگاه به خبرگزاري دولتي ايرنا اعلام کرد ، تنها صيد مطبوعات از انتظار 15 روزه بود ، بدون آن که هرگونه سابقه ، زمينه کار و حتي شيوه فعاليت شخصي از آنها اعلام شود و حتي گفته شود ميزان وامهاي آنان چقدر بوده و چگونه قرار است.

 اين ارقام وصول شده و به خزانه بازگردد.

اين بود که افکار عمومي در بي خبري ماند و اطلاعاتش درباره اين دو تن و ديگر اسامي فهرست رئيس جمهور که قاعدتا بايد بسيار بيشتر باشد ، به اخبار جسته و گريخته منابع غيررسمي و سايتهاي اينترنتي محدود شد.

با وجود اين به خاطر قدمت فعاليت محمد رستمي صفا در بخش صنعت و صادرات کشور و موضعگيري رسمي بانک مرکزي در ماجراي دومين معامله تاريخ بورس ايران و فروش 28.8 درصد سهام بانک پارسيان به وي ، اطلاعات درباره او بيش از العقيلي در اختيار است اما با اين حال اطلاعات منتشره غيررسمي و ماجراها براساس گمانه زني است.

رستمي صفا کيست؟

گفته مي شود محمد رستمي صفا ، مديرعامل کارخانجات نورد و پروفيل ساوه 28 شهريور امسال موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسيان را که در مالکيت ايران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 ميليارد تومان بخرد.

اين معامله نام دومين معامله بزرگ تاريخ بورس ايران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد يعني 10 مهر ، بورس معامله ياد شده را به دليل ديررسيدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد.

به درستي که بانک مرکزي نشان داد شخص ياد شده که از مديران و صادرکنندگان قديمي کشور است.

مبالغ هنگفتي به بانک پارسيان بدهکار است اما موفق شده است با وجود بدهکاري ، مبالغ سنگين ديگري براي خريد سهام پارسيان از اين بانک وام بگيرد.

براساس اخبار غيررسمي موجود اينجا بود که نام عبدالله طالبي ، مديرعامل سابق بانک پارسيان به ميان آمد و بررسي هاي احتمالي بعدي دست داشتن احتمالي طالبي را مشخص کرد که سرانجام بانک مرکزي صلاحيت طالبي را با استناد به مصوبه شوراي پول و اعتبار سلب و وي همراه يک عضو ديگر هيات مديره ، از کار برکنار شد. استناد اصلي بانک مرکزي براي برکناري طالبي ، يکي از بندهاي سياست هاي کلي اصل 44 بود که بانکداري و در اختيار گرفتن سهام بيش از 10 درصد يک بانک را براي اشخاص حقيقي محدود مي کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسيان در تضاد بود. هرچند مسائل ديگري از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غيره نيز از دلايل برکناري مديرعامل بانک پارسيان مطرح شد.

با اين حال ، با تغيير در هيات مديره بانک پارسيان ، سر و صداها خوابيد و حتي هيچ خبري درباره سرنوشت رستمي و طالبي و پولهايي که احيانا بايد به بيت المال بازمي گشت ، منتشر نشده است...

45053sa.gif

نفر دوم - العقيلي

حتي هويت و مليت اين شخص نيز بدرستي مشخص نيست اما از نام وي برمي آيد که عرب و احتمالا اماراتي باشد.

چراکه اتباع امارات به دليل گسترش مراودات تجاري 2 کشور ، وامهاي کلان زيادي از بانکهاي ايراني بويژه بانکهاي ايراني مقيم دبي دريافت مي کنند. آن گونه که يک روزنامه صبح در شماره دو روز پيش خود مدعي شده ، العقيلي علاوه بر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگردانيدن حتي يک قسط آن هم نيست.

ادعاي اين روزنامه از سوي هيچ يک از مسوولان بانکي کشورتاييد نشده است.

ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وامها را دريافت کرده است. وي مالک شرکتي به نام Dem و سهامدار شرکت پلي اکريل اصفهان است که به ادعاي اين روزنامه مي کوشد تا آن را تعطيل کند. شغل اصلي العقيلي ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.

 

قبلی

برگشت

بعدی