ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21  بخش 3                                                          ژاله وفا                   3
2 . 28 مرداد 1357 و سينما رکس آبادان                                                                                               شيدا نبوى                  5
3 . مفهوم گنگ كودكی در ايران!                                                                                                          مهناز خزائی              6
4 . قانون مصلوب کردن در اسلام تنظیم:                                                                                                خلیل رئیسی فرد           9
5 . حکايت خواندنی چگونگی سفير شدن داماد ذوالقدر                                                                               نگین پوردلیر              10
6 . بدینسان قاتلی دیپلمات عالیرتبه جمهوری اسلامی شد مترجم:                                                                 كیومرث شهسواری      11
7 . با دموکراسی و آزادی مشکلی دارید                                                                                                هاشم آغاجری             12
8 . پرونده‌های سنگين! از مشهد تا تاکستان از مجله زنان؛                                                                   آسيه امينی                 13
9 . چپِ ديگر،                                                                                                                                  شيدان وثيق                16
9 . قرآن، دستاویزی دیگر برای رژیم اسلامی                                                                                         نگین پوردلیر               20
در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژده پورمحمودی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت