ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید


فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش 6                            ژاله وفا                                          3
2 . جنگ                                                                                                            شهره. گ.                                      5
3 . در تـقـبـيـح اعـدام                                                                                            ترجمه‌ و تأليف از ناصر ايرانپور          5
4 . باز هم برنامه خیانت توسط ولایت فقیه                                                                  نگین پوردلیر                                  11
5 . نامه يک بسيجی كهنوجی به احمدی نژاد تنظیم:                                                       مهناز خزائی                                  11
6 . پرونده ی جنایتی دیگر- 2                                                                                  سهراب خوشبویی                             12
7 . کشکول خبری هفته (2)، از اعترافات مخملين تا تعطيلی کافه تيتر                             ، ف. م. سخن                                    14
8 . باز هم سنگسار برای زنان                                                                                 نگین پوردلیر                                  16
9 . مفهوم جنبش زنان و درکهای دیگر                                                                       مرجان افتخاری                               16
10. شاهان ایران در دادگاه کوروش                                                                         طنز سیاسی                                     18
11 . بودجه یک ساله بنزین، شش ماهه تمام شد                                                         نگین پوردلیر                                   20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مهناز خزائی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت