ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید


فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش 7                                   ژاله وفا                        3
2 . زن یا برده                                                                                                           نگین پوردلیر                  5
3 . طرح ارتقائ امنیت اجتماعی توسط ولایت فقیه                                                              نگین پوردلیر                  6
4 . زمان سکوت نیست، فردا خیلی دیراست!                                                                     خلیل رئیسی فرد              8
5 . مصاحبه مطبوعاتی با فعال حقوق زن                                                                         مهناز خزائی                  11
6 . تحصيل دختر و حرمت خانواده                                                                                   ناصر ودودی                  13
7 . پرسشها درباره سنگسار، حق و ایثار و...                                                                   ابوالحسن بنی صدر          14
8 . دستهاى کوچک، بازوان ارزان کار                                                                             بهادر نیکفر                  16
9 . سردرگمی دنيا از تعهدات ايران در حيطه حقوق کودک                                                    وحید رشادی                   18
10. 59 درصد مدارس استان خراسان نيازمند بازسازى است                                                نگین پوردلیر                 20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مهناز خزائی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت