ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید


فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش8                          ژاله وفا               3
2 . از فانتوم شدن احمدی نژاد تا محاکمه ايرج قادری                                               ف. م. سخن          5
3 . آيا تحريم‌های اقتصادی بر جمهوری اسلامی تأثيرگذارند؟                                      الهام ابراهیم نژاد   7
4 . ایران خودرو, قتلگاه کارگران                                                                        بهادر نیکفر          9
5 . طرح ارتقائ امنیت اجتماعی توسط ولایت فقیه بخش دوم                                      نگین پوردلیر        10
6 . زنان ایران در رده سوم خودکشی درجهان!                                                       مهناز خزائی         13
7 . مردم ایرا ن، در دوراهی تاریخی, ماراتن امریکا- ایران                                      علی رضا جباری    14
8. من هم جزء هیچ کسانم                                                                                مریم افشاری         18
9. بحرين چگونه از خاك ايران جدا شد؟                                                               نگین پوردلیر         18

10. گداهاي بنزيني                                                                                          نگین پور دلیر        20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: بهادر نیکفر

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت