ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

1 . نا گفته های پرونده نشریات دانشجویی (پشت پرده پروژه سرکوب جنبش دانشجویی)             فعالان حقوق بشر در ایران          3
2 . سوزاندن کتاب و کتابخانه و جامعه ساسانی                                                               مجید محمدی محقق                    4
3 . بعد از ما، طوفان نوح؟!!!! برگردان(*):                                                                  لاله حسین پور                          7
4 . میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است                                             صدیقه جعفری                          11
5 . نامه فرزاد کمانگر / معلم و فعال حقوق بشر اعدامی به مناسبت روز معلم                                                                    12
6 . بحران گرسنگی، فقر و فلاکت در جهان سوم                                                            مرجان افتخاری                         13
7 . شلاق این فاجعه برگُرده "قدرت" باید فرود آید! پول روی هم می گذارند و دختر می خرند    تنظیم: مژگان کردقرچلو               14
8 . ازدواج کودکان و مسائل زنان درایران                                                                   علی طایفی                                15
9 . آلودگي آبهاي سواحل عسلويه، ماهشهر و خورموسي بحراني است                               نگین پوردلیر                            20

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژگان کردقرچلو

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت