ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . ازدواج کودکان و مسائل زنان درایران بخش 2                                                          علی طایفی                  3
2 . گفتگویی با محمد مصطفایی وکیل 27 تن از کودکان اعدامی در ایران                                                              4
3 . از آزادی زندانیان مهریه تا فرزندکشی                                                                     صدیقه جعفری              6
4 . عبور خانوادگی از گذرگاه کوهستانی !                                    (گفت و گو با محمود صالحی و نجیبه صالح زاده ) 8
5 . در رژیم اسلامی زنان تنها درزندان، شکنجه، اعدام و سنگسار حق برابر دارند                 مرجان افتخاری           15
6 . ما را فراموش نكنيد...                                                                                         مهناز خزائی                16
7 . منتحبی از کلمات قصار مسئولین جمهوری اسلامی در سال 86                                     وبلاگ تقویم تبعید          17
8 . ليست روساي فاميلي دولت احمدي نژاد                                                                   نگین پوردلیر                17
9 . 500 صفحه گزارش محرمانه از مفاسد اقتصادی در ايران                                       مژگان کردقرچلو           18
10. تاریخ نفت از 6000 سال پیش تاکنون                                                                    سیروس علی نژاد          18
11. کاش کارگران شرکت واحد لبناني بودند؟!                                                                نگین پوردلیر                20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مهناز خزائی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت