ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . موازنه مثبت با باج دادن تحقق می جوید                                                                                 ژاله وفا                                  3
2 . طلب عفو از چه و به که ؟                                                                                                   نامه اي از فرزاد کمانگر             5
3 . دست آوردهای رژيم شرور جمهوری اسلامی                                                                           حامد داهی                               7
4 . میراث راکفلر، پایه‌های مالی-سیاسی لابی رژیم ایران درآمریکا                                                   تهیه و تدوین: حسن داعی           8
5 . انجمن حجتیه را بهتر بشناسیم                                                                                              مهناز خزائی                           12
6 . "چيز انقلابي"آقای محمود احمدی نژاد در آغازهفته سوم ارديبهشت 1387 میگوید:                         صدیقه جعفری                         15
7 . سرکوبی زنان در رژیم اسلامی ایران                                                                                     اکبر صالح زاده                       16
8 . نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان سنندج به رئیس قوه قضائیه                                                                                           17
9 . ده نفر اول فهرست جوانترين رهبران سياسی جهان تهیه:                                                          مژگان کردقره چلو                    18
10 . ازدواج بهانه جدید رژیم تهیه:                                                                                            نگین پوردلیر                          20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: صدیقه جعفری

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت