ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

1 . وضعیت حق در ایران: گزارش مشترک سازمان دانش آموختگان، دفاع از حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر                    3
2 . بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تابستان 1367                                                                                                            9
3 . پاسخهای آقای بنی صدر به پرسشهای دهگانه آقای قلیج خانی                                                                                                   11
4 . درگیری مسلحانه محیط زیست با وزرات راه در تالاب انزلی                                                تنظیم:  مژگان کردقره چلو                      16
5 . روزنامه نگار دیگری را بر دار کردند                                                                             حسن زرهی                                       17
6 . چماقدار سال های نه چندان دور                                                                                    مهناز خزائی                                      18
7 پست جديد فاميل احمدي‌نژاد                                                                                            نگین پوردلیر                                     20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: حامد داهی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت