ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . در حاشیه درگیری لفظی اردوغان و پرس با چه هدف و انگیزه ای؟                                      بهرام رحمانی                                           3

2 . بين زمين و آسمان مي رقصيد                                                                                      آسيه اميني                       ‏                         7

3 . درياچه پريشان در حال پریشانی                                                                                   ماه منیر اصانلو                                        8

4 . "از رنجی که می بریم"                                                                                                فرزاد کمانگر                                          10

5 . احمدی نژاد باید بماند، اگر برود بادمان می خوابد!                                                              تهیه و تنظیم: نگین پوردلیر                          11

6 . فهرست برخی قتل‌های سیاسی پس از پایان جنگ 1367 تا 1377                                         تهیه: جمشید معدن دار                                  13

7. حذف مجاهدین خلق از فهرست تشکلهای تروریستی اتحادیه اروپا، راهگشای پناهندگی اعضای سابق مجاهدین و ...                                         14

8 . انقلاب و اقتصاد                                                                                                        ابوالحسن بنی صدر                                    15

9 . باز هم بی حقوقی زنان ایران                                                                                         تنظیم: اکرم سلیمانی                                    19

10. گوشه ای از خیانت های رژیم ولایت فقیه به مردم ایران                                                       نگین پوردلیر                                           20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژگان کردقره چلو

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت