ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 1 . عیب و هنر دو ولی فقیه                                                                               شهاب ثاقب                                             3

2 . به یاد ده زن بهائی که در شیراز اعدام شدند                                                      سهیلا وحدتی                        ‏                    9

3 . تهدید مجاهدین خلق مستقر در عراق ادامه دارد!                                                 بهرام رحمانی                                            12

4 . ازدواج های سیاسی در ایران بعد از انقلاب                                                      نگین پوردلیر                                            14

5 . 450 کودک همراه مادران زندانی حبس می‌کشند،                                               تهیه: اکرم سلیمانی                                      17

6 . در تحليلی از دلايل چهار خودسوزی يک ماه گذشته                                            سارا قاضی                                              19

7 . اصول در عهد ولایت فقیه!؟                                                                         صدیقه جعفری                                           20

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: نگین پوردلیر

 پشت جلد: صدیقه جعفری

برگشت