ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

کلمات خسار احمدی نژاد

نگین پوردلیر

در سخنراني من در مجمع عمومي سازمان ملل ، يك نفر گفت كه فلاني ، يك هاله اي از نور صورت تو را فرا گرفته بود

تغييرساعت ، اثر برعكس دارد و مصرف انرژي را زيادتر مي كند.

اين كه مي گويند دوتا بچه كافيه، بنده معتقد نيستم. كشور ما براي صدو بيست ميليون نفر جا دارد.

فرار مغزها وسرمايه ها نداريم، هركس آزاد است هركجا كه خواست زندگي كند.

مردم از شنيدن اسم دموكراسي حالت تهوع مي گيرند.

برخلاف دولتهاي قبلي ما در انتخابات شوراها ، بي طرف عمل كرديم.

امارات اگر پيشرفت كند ، انگار ما پيشرفت كرده ايم .

اگر مصر آمادگي داشته باشد ، تا پايان وقت اداري امروز ، روابط را ( پس از سي سال قطع رابطه ) برقرار مي كنيم .

يك زن ( اشاره به فاطمه رجبي ) پيدا شده كه مردانه حرف مي زند ، آن وقت شما بهش ايراد مي گيريد.

در كشور ما طي اين دو سال معجزه اقتصادي رخ داده .

چهل و دو روزنامه عليه دولت مي نويسند .

گفته ي مركز پژوهش هاي مجلس درباره نرخ تورم 23 درصدي دروغ است ، تورم 13 درصد است .

من نگفتم نفت را سر سفره ها مي آورم .

در سخنراني من در مجمع عمومي سازمان ملل ، يك نفر گفت كه فلاني ، يك هاله اي از نور صورت تو را فرا گرفته بود.

امروز همه به اين واقعيت معتقدند كه در حال حاضر كشور را امام زمان مديريت مي كند.

مردم اطلاعات پرسشنامه طرح تحول اقتصادي را با دقت % 96/99 درست تكميل كرده اند .

طرح تحول قيمت ها را افزايش مي دهد ، اما اين افزايش قیمت، تورم نيست بلكه جهش است .

بعضی افراد بی ايمان مي گويند که ما در هيئت دولت ، يک صندلی برای آقا خالی مي گذاريم ، در حالی که اگر آقا به هيئت دولت بيايد که تنها نمي آيد بلکه با يارانشان تشريف مي آورند.

ميانگين سن دانشمندان هسته اي ما 71 سال است.

يک دختره 51 ساله توانسته است در زيرزمين خانه شان ، اورانيوم را غنی کند.

با چاقوی زنجان ، دشمنان اين مملکت را به دو نيم مي کنيم.

بدرفتاری با ايرانيان در فرودگاهها دروغ است ، با من و هيئت همراهم همه جا خوش رفتاری مي کنند.

بر خلافه نظر بقيه ، من معتقدم زنان گيلانی در کنار کار و تلاش روزانه ، حريم عفاف و ناموس خود را هم حفظ مي کنند.

در سفر عربستان ، برادر عزيزم ملک عبدا... من را در صندلی کنار خودش نشاند.

آنقدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامه دانتان بترکد .

روز بسيج نقطه عطف تاريخ بشريت است.

با حذف قيمت زمين بهای خانه نصف مي شود.

درست است که ميزان فروش نفت و مخارج دولت هر دو مشخص است ، اما موجودی صندوق ذخيره ارزی محرمانه است [ موجودي صندوق ذخيره برابر است با كسر ميزان مخارج دولت از ميزان فروش نفت]

آقای مشايی مظلوم واقع شدند ، ايشان هيچ گاه نگفتند ما با ملّت اسراييل دوست هستيم [ بلکه ايشان گفته اند ما با مردم اسراييل دوست هستيم ]

سران کشور های دنيا برای نزديکی با کشور ما صف کشيده اند ، مثل اين پيرزن ها که در صف زنبيل ميگذارند.

آقای کردان مظلوم واقع شدند و استيضاح ايشان غير قانونی است.

در دنيای ورزش ، نتايج پارا المپيک از المپيک مهم تر است.

ايران آزاد ترين کشور دنياست.

در خارج از کشور بچه 4 ساله من را به مادرش نشان داد و گفت : محمود.

در سفر ايتاليا من را مي خواستند با اشعه ايکس ترور کنند.

بهای کنونی نفت ( 150 دلار در سال 86 ) بسيار پايين است و من پيش بينی مي کنم که نفت به 200 دلار برسد.

چه کسی گفته است که واردات چيز بدی است ؟

آنها از من مي ترسند ، يک سخنرانی بکنم بهای نفت گران مي شود.

درست است که بهای نفت دارد کاهش پيدا مي کند (130 دلار اوايل در سال 87) ولی به طور قطع مي گويم زير 100 دلار نخواهد رسيد.

عده اي مي گويند که بازار همه چيز را حل مي کند ، ولی من به شما مي گويم که بازار آزاد برای دزد ها و سارق هاست.

به خبرنگار خارجی : شما نماينده ملت تان هستيد و بايد به سؤال من پاسخ بدهيد.

حجم سرمايه گذاری در صنعت نفت ، در اين 4 سال 60 ميليارد دلار است.

 

رئيس جمهور محمود احمدی نژاد و مديريت خانمان سوز درآمدهای نفتی
جمشيد اسدی

      www.AssadiOnline.com
فکر پس انداز کردن درآمدهای نفتی در زمان رياست جمهوری سيد محمد خاتمی جدی شد. در دوران زمامداری همو"حساب ذخيره ارزی حاصل از صادرات نفت خام" توسط مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۹ خورشيدی، ۲۰۰۰ ميلادی) تصويب و در برنامه سوم و برنامه چهارم بر آن تاکيد شد.
هدف اين بود که مازاد درآمد نفتی کشور برای روز مبادا ذخيره شود تا اگر روزی نفت ارزان شد و درآمد ناشی از آن از مقدار پيش بينی شده کمتر بود، دولت وقت بتواند از حساب ذخيره ارزی برداشت کند و اقتصاد کشور را از آسيب پاس دارد. يعنی قرار شد حساب ذخيره ارزی برای توسعه اقتصادی، پشتيبانی از برنامه های عمرانی، تامين وام برای سرمايه گذاری بخش خصوصی و نيز پس انداز برای نسل های آينده به کار آيد، نه آن که صرف هزينه های جاری شود.
برای نظارت بر اين مهم نيز هيئت امنايی تشکيل شد از: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزير امور اقتصاد و دارايی، رئيس کل بانک مرکزی و سرانجام چهار نماينده (دست کم دو تن از ميان وزيران) به انتخاب رئيس جمهور. فکر خوبی بود، اگر درست اجرا می شد. اما با مديريت رئيس جمهور احمدی نژاد، هدف ، امکان و موجودی اين حساب از ميان آن رفت.
اين نوشته شرح همين ماجراست.
حساب ذخيره ارزی از خاتمی به احمدی نژاد. سيد محمد خاتمی در شرايطی سکان مديريت کشور را به عهده گرفت که قيمت نفت به حدود ۹ دلار برای هر بشکه در سال ۱۳۷۷ سقوط کرده و باعث کاهش چشمگير درآمد ارزی کشور در سال های ۷۷ و ۱۳۷۸ شده بود. با وجود اين، دولت خاتمی از مجموع حدود ۶۵ ميليارد دلار درآمد در دوره چهار ساله اول خود، حدود ۱۲ ميليارد دلار را هزينه نکرد و به حساب ذخيره ارزی گذاشت.
محمد خاتمی، بر خلاف آن چه محمود احمدی نژاد پس از او کرد، از مازاد درآمد نفتی برای امور جاری که حاصلی جز تورم نمی توانست داشت، استفاده نکرد و بارها در برابر خواست افزايش حقوق و دستمزد کارمندان و معلمان و ديگر گروه ها مقاومت کرد و ثروت نفت را برای محبوبيت خويش هزينه نکرد و بر آنش خانمان سوز تورم در کشور نيفزود .
با وجود اين، بنابر منابع رسمی، برداشت‌های دولت اصلاحات از حساب ذخيره ارزی، با رشد متوسط سالانه ۴۲/۱۲۵ درصد، از ۸/۶۵۵ ميليون دلار در سال ۸۰ به هفت ميليارد و ۵۱۲ ميليون دلار در سال ۸۳ افزايش يافت. گويا بخش صنعت و معدن ۹۷ درصد

 

 

قبلی

برگشت

بعدی