ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 1 . بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود! بخش 2                  بهرام رحمانی                                                          3

2 . عنکبوتیان در تارهای توهم                                                                             س. یوسفی (محقق و پژوهشگر)                                 8

3 . کلمات خسار احمدی نژاد                                                                                نگین پوردلیر                                                        12

4 . رئيس جمهور محمود احمدی نژاد و مديريت خانمان سوز درآمدهای نفتی                      جمشيد اسدی                                                        12

5 . فایده حضور زنان در کابینه چیست؟                                                                  بابک مهدی زاده                                                   15

6 . استاد شجريان از پروژه باغ هنر بم كنار كشيد                                                     تنظیم: نگین پوردلیر                                                17

7 . دلارا، دختری که در زندان رنگ ها را گم کرد...                                                 اتحاد زنان آزادیخواه                                                 18

8 . خطر اعدام هفت رهبر بهایی در ایران                                                                                                                                         19

9 . ایران و تکرار تراژدی قلعه حیوانات در دولت نهم                                                مهندس لیلا خانی                                                      20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد:

 پشت جلد: مهندس لیلی خانی

برگشت