ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات  

1 برای موج سبز این همه تئوری بافی و بسترسازی نکنید؟!                                      بهرام رحمانی                                             3

2 . جشن زوال استبداد دينی، نامه عبدالکريم سروش به آيت الله خامنه ای                                                                                         7

3 . آیا میدانید تهیه کنندگان:  دکتر بهزاد اکبرپور، مهندس اردوان عبدلی کلور، مهندس منصور رضایی، مهندس سیدمحسن خالقی                     9

4 . گزارش دادگاه نمایشی دو تن از نوكیشان مسیحی در دادگاه انقلاب در تهران                  سایت دعا                                                  11

5 . احساس روسپيگری زير حجاب اجباری در ايران                                                   گردآورنده: میترا ورسائی                              12

6 . بررسی نظری پدیده، لباس شخصی ها یا کلیک                                                      مژگان ثروتی                                             13

شعر و ادب

7 . روایتی از جنبش سبز با نگاه شعر امروز -فلاتی سبز                                              نرگس الیکائی                                             16

8 . بیان                                                                                                            میترا درویشیان                                            17

9. اوهام                                                                                                            آزاده دواچی                                                18

10. روایت آخر                                                                                                  کیوان ارجمند                                               18

11. شعری از پهلوان جهانگیر ولی اوغلی                                                                  گردآورنده: میترا درویشیان                             19

12. تمدن            /  دیده نشدم                                                                                 آزاده دواچی                                                19

13.       مادر جهان باشیم / چه ساده می شود رقصیدن / جنگ و صلح                               نرگس الیکائی                                            19

14.       می سوزد، /  دریا طوفانی ست                                                                     نرگس الیکائی                                           20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: امیرافشین حیدری

 پشت جلد: نرگس الیکائی

برگشت