ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . بحثی در، استقلال، آزادی، دمکراسی، برابری و مستعمرات سوپر نوین                       حسن بایگان                                                     3

2 . خرافات و نتیجه آن                                                                                        آذر جواد                                                           8

3 . 10 حقیقت جالب در مورد تمدن اسرارآمیز مایا به اضافه تصاویر                              تهیه و ترجمه: مریم محبعلی‌نژاد                              9

4 . سخنان مشاهیر بزرگ جهان در بزرگداشت بانوان                                                  تهیه و تنظیم: فرید لاترانی                                     12

5 . رؤیای مرگبار اقتدار جهانی                                                                              الاهه بقراط                                                       13

ادبی

6 . امیر هوشنگ ابتهاج سمیعی گیلانی معروف به " ه. الف سایه                                    گردآورنده: میترا درویشیان                                     15

7 . دو شعر از آزاده دواچی                                                                                                                                                          17

8 . روبه روی کفش فروشی                                                                                 میترا درویشیان                                                     19

9 . پخش برگه ترجمه متن اعترافات گاليله در تهران                                                   آذر جواد                                                              20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: فرید لاترانی 

 پشت جلد: آذر جواد

برگشت