ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

 1 . درد نامه سردار سپاه سابق، پناهجوی سیاسی حاضر،                                              امان الله مشایخی                                               3

2 . نگاهی به مساله قره باغ و فاجعه خوجالی                                                             واحید قاراباغلی                                                 8

3 . تاملی در باب محاربه                                                                                       رضا محمدی                                                   10

4 . این پاسخ من به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است                                          سیروان قادری                                                 17

5 . دست نوشته شهید چمران درباره تبدیل انقلاب به لجنزاری از ظلم و خودخواهی              میترا ورسائی                                                   18

6 . هدف یا وسیله؟ این طرح ارتقای امنیت اجتماعی،                                                  میترا ورسائی                                                    20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: طناز نعزی

 پشت جلد: میترا ورسائی

برگشت