ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . آیا 2012 پایان حیات بر روی کره زمین است؟                                                                                تنظیم: الهام تنگستانی پور                                                                3

2 . حکومت دینی!؟                                                                                                                        آرش صفائی                                                                                11

3 . کاهش نمایندگان اهل سنت در مجلس نهم                                                                                         امیر علیائی                                                                                  12

4 . هر دم از این باغ بری میرسد؟!                                                                                                    فاطمه ایزدپناه                                                                               14

5 . برای سیمین دانشور                                                                                                                  میترا کفایت حقیقی                                                                          17

6 . طرح ارتقای امنیت اجتماعی، هدف یا وسیله؟                                                                                  مهیندخت مصباح                                                                             18

7 . بازار داغ قاچاق دارو در خیابان کریمخان                                                                                      وحید جلالی                                                                                    19

8 . وای به حال مردم ایران                                                                                                              امیر نیک                                                                                      20

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: میترا کفایت حقیقی

 پشت جلد: امیر نیک

 

برگشت