ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . همه چیز در باره ی جنبش عدم تعهد                                                                   الهام تنگستانی پور                                                                          3

2 . به بهانه روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی                                                          آرش صفائی                                                                                 8

3 . در حمایت از معلمین ایرانی دربند                                                                        امیرعلیائی                                                                                  12

4 . دستگیری و محاکمه قاتل قتلهای مشکوک                                                              فاطمه ایزدپناه                                                                              14

5 . روز جهانی زن؛ پیوندهای جنبش زنان ایران در داخل و خارج                                   میترا کفایت حقیقی                                                                         15

6 . ناقض بدنام حقوق بشر را به سزای اعمالش برسانید                                                 امیر نیک                                                                                   17

7 . تذکر به احمدی‌نژاد به خاطر منصوب کردن مرتضوی به سمت جدید                             وحید جلالی                                                                                19

8 . نکاتی ریز برای یادآوری و شاید رسیدن به گوش ولایت فقیه                                       فاطمه ایزدپناه                                                                            20

در هر ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: میترا کفایت حقیقی

 پشت جلد: فاطمه ایزدپناه

 

برگشت