ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . هنجارها را بشکنید: نقدی اجتماعی بر هنجارهای اجتماعی                                                      علی طایفی                                                           3

2 . برف و سرما در مناطق زلزله‌زده؛ هزاران نفر بدون سرپناه امن                                              آرش صفائی                                                         7

3 . نان آور کوچک                                                                                                           انسیه حنیف نژاد                                                    8

4 . تقدم و تاخر در مبارزه برای دمکراسی و رهایی ملی                                                             یونس شاملی                                                         9

5 . چگونه تحريم های بين المللی اقتصاد ايران را در هم شکستند؟                                                  جمشيد اسدی                                                         11

6 . طاهره قُرةالعَین، شیرزن مبارز تساوی حقوق زنان و آزادی بیان                                             میترا کفایت حقیقی                                                   13

7 . شاه، مجاهدین، فدائیان، خمینی، عاشورا، اسلام                                                                    نوید اخگر                                                            15

8 . کودکان معتاد، قربانی تباهی در قدرت                                                                                                                                                        16

9 . آقازاده و شبکه های ماهواره ای !                                                                                    مهدی خزعلی                                                        18

10. اینجا ایران است                                                                                                          سارا منظری                                                       20

 

در هر ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: سارا منظری

 پشت جلد: سارا منظری

 

برگشت