ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . نقض حقوق بشر در مورد زنان یکساله (اسفند 1382 الی بهمن 1383 )                   طیبه شیرزادی                                    3

2 . پیروز دوانی را با فتوای یک روحانی کشته اند                                                     حسین دوانی                                      9

3  . اروند رود یا شط العرب                                                                                ابوالقاسم محمدی                                10

4 .  اولین کاندیدای زن وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری شد                                  اقدس جوادپور                                  11

5 . اعلامیه جهانی حقوق زبانی                                                                              ترجمه:علی دده بیگلو                        12

6 . کودکان خشونت!                                                                                            مینا بگوهی                                     16

7 . از خانواده قربانیان پشتیبانی کنیم                                                                    (اعلامیه حزب مشروطه ایران)              17

8 . درخواست محکومیت جمهوری اسلامی ...                                                          مسعود تقی نجات                               18

9 . وضعیت فساد اداری در دولت ها                                                                       فرزانه مهدی بیگی                             19

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                  M. Shafaei

سردبیر

طلعت بیگزاده                       T. Beigzadeh

سایر همکاران :

مینا بگوهی         Mina Begohi 

 هانیه حبیب        Hanieh Habib        

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   10 15 08

28015  Bremen

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38     

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

 

آزادگی

 

طرح روی جلد : هانیه حبیب

طرح پشت جلد : مینا بگوهی

 

قبلی

ببرگشت

بعدی