گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ ۱۹ جولای ۲۰۱۷

این جلسه در روز چهارشنبه 10 یولی 2017 در ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و نمایندگی یاد شده در اتاق پالتاک کمیته دانشجو با حضور اعضا و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و چند مهمان دیگر برگزار گردی و سخنرانان به زیبایی به مباحث مورد نطر پرداختند و در بخش پایانی هم شاهد بحث ازاد در مورد مسائل دانشجویی و دانشگاه بودیم که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند .

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ ۱۹ جولای ۲۰۱۷ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۴ جولای ۲۰۱۷

این جلسه در تاریخ 14 یولی ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته فوق برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند این گزارش را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند .

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۴ جولای ۲۰۱۷ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۷ /۱۸

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۷ /۱۸ بسته هستند

برنامه دویست و سی و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۷/ ۱۸

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۷/ ۱۸ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱۵ جولای ۲۰۱۷

جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی در 15 یولی 2017 ساعت 15 در فضا مجازی پالتاک برگذار شد که با توجه به استقبال فعالین حقوق بشری و مشارکت حضار تا ساعت 18 ادامه یافت و از ویژگی های این جلسه انتخاب موضوعات متفاوت اجتماعی بود که متاسفانه نقض حقوق جامعه ایرانی در بر می گرفت و از این رو م.رد توجه واقع قرار گرفت از جمله اخبار نقض حقوق اقوام ایرانی و مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی در جمهوری اسلامی ،و از کولبران تا پولبران ، ودر قسمت بحث ازاد درباره پناهندگی و پناهجویی بحث و گفتگو انجام گرفت . همکاران و سایر عزیزان که بدلایل متفاوت امکان حضور در جلسه یاد شده نداشتن میتوانند از طریق فایلهای صوتی زیر به موارد مطرح شده در این نشست دسترسی داشته باشند .

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱۵ جولای ۲۰۱۷ بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعال حقوق بشر دکتر زهرا ارزجانی
تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعال حقوق بشر مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

بررسی ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست .
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی انسان در عبور و مرور و انتخاب محل اقامت اشاره دارد. از بعد حقوقی، این حق هرکسی است که بتواند سفر کند . اگر کسی به هر دلیلی قصد تغییر موطن خود یا حتی ترک تابعیت را داشته باشد , آزاد است و ممانعت از خروج آزاد شهروندان نوعی زندان انگاری سرزمین است.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ های اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای بررسی ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار)

سند 2030، که در یونسکو به توسعه پایدار 2030 معروف است؛ چند وقتی است که بحثش در رسانه ها پیچیده است.
بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال 2015 تا 2030 ، کلیه ی کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش نمایند که به اهداف وشاخص های توسعه ی پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر درسه سطح ملی، منطقه ای وبین المللی دست یابند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) بسته هستند

برنامه دویست و سی ام رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۷/ ۱۴

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی ام رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۷/ ۱۴ بسته هستند