Previous Next

حقوق بشر یا حق “حقوق ‌داشتن”

دهم دسامبر هر سال فقط روز گرامی‌داشت اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، بلکه همزمان بیدارباشی در این زمینه است که تا دستیابی به حقوق بشر در سراسر جهان، چه راه دراز و ناهمواری فراروی بشریت قرار دارد.اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، تصریح می‌کند که حقوق بشر در سراسر گیتی برای همه آدمیان معتبر است و به هر انسانی صرفا به دلیل انسان بودن او تعلق می‌گیرد. هدف این حقوق در کلیت آن، حفظ منزلت و آزادی آدمی است. این اعلامیه حکومت‌ها را موظف می‌کند که از حقوق بشر پاسداری کنند، اگر چه بزرگ‌ترین دشمن و مانع تحقق حقوق بشر، خود حکومت‌ها هستند.

گفتنی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر محصول درس‌آموزی از “فاجعه” و چونان تندیسی بود که بر خرابه‌های خونین اردوگاه‌های مرگ “آشویتس”، “بوخن‌والد”، “تربلینکا”، “مایدانک”… و نیز بر ویرانه‌های آلوده به غبار اتمی “هیروشیما” و “ناگازاکی” قرار داده شده بود، تا هشداری باشد برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌هایی که رخ داده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اما بشریت پس از آن نیز با ناباوری شاهد رویدادهای هولناک دیگری بود: جنگ ویتنام، حکومت وحشت خمرهای سرخ در کامبوج، آپارتاید در آفریقای جنوبی، قتل عام در روآندا، کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران، “پاکسازی قومی” در یوگسلاوی، سیطره طالبان در افغانستان و این اواخر “خلافت اسلامی داعش” در عراق و سوریه. این رویدادها نشان داد که “فاجعه‌ها” به سادگی تکرارپذیرند و از آنها درس‌آموزی لازم نشده است و دفاع از حقوق بشر باید همچنان در دستور کار باشد.

پیشینه تاریخی

تاریخچه تکوین و تکامل مفهوم حقوق بشر به معنای مدرن آن، سه مرحله را از سر گذرانده است: نخستین مرحله، تلاش‌های فکری فیلسوفان و روشنگران در سده ۱۷ و ۱۸ میلادی بر پایه “حق طبیعی” را دربرمی‌گیرد. مطابق این اندیشه‌ها همه آدمیان صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی خود از حقوق اساسی معینی برخوردارند. این حقوق “جهانشمول” به شمار می‌روند و هر انسانی بنا بر طبیعت خود می‌بایست از آنها برخوردار شود. اما اندیشه “حق طبیعی” کمتر به این پرسش می‌پردازد که این حق چگونه باید متحقق گردد، زیرا “وضعیت طبیعی” هنوز یک “وضعیت حقوقی اجتماعی” نیست. بنابراین حقوق بشر در این مرحله صرفا به عنوان یک ایده باقی می‌ماند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در مرحله دوم، از نیمه دوم سده هجدهم میلادی، با انقلاب‌های آمریکا و فرانسه، حقوق بشر از منظر سیاسی و حقوقی از قوه به فعل درمی‌آید و این انقلاب‌ها حقوق بشر را به سطح حقوق شهروندانی برمی‌کشند که هر انسانی می‌تواند به آنها استناد کند. بدین‌سان حقوق بشر برای نخستین بار به صورت “حقوق موضوعه” درمی‌آید، یعنی حقوقی که توسط یک نظام حکومتی ایجاد شده است. اما به موازات این گام مهم، خصلت یا ادعای “جهانشمولی” حقوق بشر کم‌رنگ می‌شود، زیرا اگر چه حقوق بشر به عنوان حقوقی جهانی اعلام شده بود، اما در واقع مخاطب آن فقط شهروندان دو کشور یادشده بودند و حتی هنوز در خود این کشورها نیز بخش‌های گسترده‌ای از جامعه مانند زنان، سیاه‌پوستان، اقلیت‌های دینی و حتی کارگران از چنین حقوقی محروم بودند.

در مرحله سوم که با پایان جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود، حقوق بشر به صورت استانداردی حقوقی وارد صحنه می‌شود و به موضوع یک نظام حقوقی بین‌المللی فرامی‌روید. همانطور که اشاره شد، هسته مرکزی این نظام حقوقی بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در سال‌های بعد با یکسری پیمان‌های تعهدآور بین‌المللی دیگر تکمیل گردید. نگاهی دقیق‌تر به مفهوم حقوق بشر خالی از فایده نیست.

ارزش کانونی “منزلت آدمی”

مفهوم “منزلت آدمی” کانونی‌ترين ارزش فلسفی حقوق بشر است. ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی معتقد بود که در قلمرو غایت‌ها، هر چیز یا دارای قیمت است یا منزلت. آنچه دارای قیمت است، می‌توان به جای آن معادلی را برنشاند. اما آنچه از همه قیمت‌ها والاتر است و معادلی برای آن وجود ندارد، دارای منزلت است. به باور کانت، انسان تنها موجودی است که دارای منزلت است و برای آن قيمت و معادلی وجود ندارد. اما منزلت آدمی باید همواره چونان یک وظیفه فهمیده شود و نه یک امتیاز. آزادی اراده آدمی، به معنی مسئولیت‌پذیری و رفتار مسئولانه اوست، و این سخن یعنی این که آدمی نه تنها می‌تواند، بلکه موظف است کنش خود را در مقابل دیگران توجیه کند. بنابراین پذیرفتن منزلت آدمی، نه بازدهی در زمینه شناخت نظری، بلکه حامل بصیرت و درایتی عملی است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پس در فلسفه حقوق بشر، منزلت نوعی رابطه است و نه يک صفت. به دیگر سخن، منزلت چيزی در انسان نيست، بلکه رابطه‌ای ميان انسان‌هاست؛ رابطه‌ای که انسان بر پايه انسانيت ميان خود و ديگران برقرار می‌کند. هر آينه اين منزلت را به صفاتی متصل کنيم، ويژگی يگانه آن را سلب و آن را محدود کرده‌ايم. درست به همين دليل بايد از “يکپارچگی” و “خدشه‌ناپذيری” حرمت و منزلت آدمی سخن گفت. “خدشه‌ناپذيری” منزلت آدمی طبعا به اين معنا نيست که حرمت و منزلت هيچ انسانی خدشه‌دار نمی‌شود، بلکه به معنی پيوندی ناگسستنی ميان همه انسان‌هاست و هر کس منزلت انسانی را خدشه‌دار کند، همزمان منزلت خود را خدشه‌دار کرده است.

نکته دیگر اينکه، منزلت يک موقعيت فطری انسانی است و نه يک امر اکتسابی. به ديگر سخن، منزلت آدمی در وجود او مستتر است و حاصل تلاش يا شايستگی نيست. در نتيجه، توانايی‌های جسمی و روحی يک فرد نمی‌تواند منزلت او را نسبت به فرد ديگر ارتقا بخشد.

امروزه منزلت آدمی در قوانين اساسی کشورهای دموکراتيک، عالی‌ترين هنجار به شمار می‌رود و خدشه‌ناپذير است. این هنجار به معنای در نظر گرفتن ارزشی ويژه برای شخصيت و شأن آدمی است. بیهوده نیست که امروزه بسیاری از حقوقدانان و متفکران، حقوق بشر را از آن مشتق می‌کنند، چرا که منزلت آدمی، نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرف‌نظرکردنی. برای تبيين دقيق‌تر منزلت آدمی، آن را با ارزش‌های ديگری چون حق زندگی، آزادی، استقلال شخصيت، برابری انسان‌ها، عدالت، همبستگی و زندگی صلح‌آميز و عاری از خشونت در پيوند قرار می‌دهند.

ویژگی‌های ساختاری حقوق بشر

حقوق بشر، هرگونه حقی نيست و دارای ویژگی‌هايی است که باعث نوعی تفکيک و تشخص آن نسبت به ساير حقوق می‌گردد. در تأملاتی که برای تبيين ساختاری حقوق بشر انجام گرفته، ویژگی‌های زیر را برای آن در نظر می‌گیرند:

نخستین ویژگی حقوق بشر، جهانشمولی آن است. جهانشمولی یعنی اینکه حقوق بشر از اعتباری عمومی برخوردار و برای همه آدمیان معتبر است و به طور نامشروط به همه انسان‌ها در سراسر گيتی تعلق می‌گيرد. بايد افزود که ادعای جهانشمولی حقوق بشر، يکی از بحث‌انگيزترين موضوعات اين مفهوم است. مخالفان آن در وهله نخست حکومت‌های فاقد مشروعیت هستند که حقوق شهروندان خود را پایمال می‌کنند. اما برخی منتقدان نیز از دیدگاهی اخلاقی ایراد می‌گیرند که ادعای جهانشمولی، ويژگی‌های فرهنگی کشورهای مختلف جهان را ناديده می‌گيرد. در مقابل، طرفداران خصلت جهانشمولی حقوق بشر، چنين استدلال می‌کنند که برای نمونه همين رويدادهای يکی دو دهه گذشته در کشورهای اسلامی و آفریقایی، به روشنی نشان می‌دهد که حقوق بشر، چيزی ساخته‌ی غرب و “وارداتی” به اين کشورها نيست، بلکه بخشی جدايی‌ناپذير و طبيعی از مطالبات مردم در آنجاست که حکومت‌های مربوطه، تنها با تکيه بر زور و خشونت از آن جلوگيری می‌کنند.

دومین ویژگی حقوق بشر، سلب‌ناپذیر و بخش‌ناپذیر بودن آن است. به دیگر سخن، نمی‌توان حق بشری فردی را از او سلب کرد. همچنین هیچ کس نمی‌تواند حق بشری خود را واگذار کند یا از آن دست بردارد. افزون بر این، به بهانه هیچ “ساحت برتری” نیز نمی‌توان حق بشری انسانی را نقض کرد. از آنجا که حقوق بشر حقوقی شخصی است، نمی‌توان آن را در خدمت جمع لغو یا تابع فرمانروایی حکومت کرد. ویژگی بخش‌ناپذیری حقوق بشر تاکید می‌کند که این حقوق همواره باید در کلیت خود متحقق گردند.

سومین ویژگی حقوق بشر، خصلت برابری‌طلبانه آن است. معنای این سخن آن است که حقوق بشر برای همه انسان‌ها مستقل از ملیت، تبار، جنسیت، آیین، نژاد، رنگ، خاستگاه اجتماعی و میزان دارایی اعتبار دارد.

چهارمین ویژگی‌حقوق بشر، اعتبار آن به مثابه حقوقی اخلاقی است. يک حق، زمانی اخلاقی است که هنجار متضمن آن، از اعتباری اخلاقی برخوردار باشد. و يک هنجار، زمانی از اعتبار اخلاقی برخوردار است که در مقابل هر کس که استدلال عقلی را بپذيرد، بتواند قابل توجيه باشد. با ادغام دو ویژگی اعتبار اخلاقی و جهانشمولی می‌توان گفت که حقوق بشر حقوقی جهانشمول و دارای اعتبار اخلاقی است که از طريق استدلال در مقابل هرکس که به حجت عقلی تمکين کند، قابل دفاع است.

پنجمین ویژگی حقوق بشر، بنيادی بودن آن است. اين بنيادی بودن، به موضوع حقوقی برمی‌گردد. در امر حقوق بشر، موضوع بر سر حفظ و ارضای علايق و نيازهای بنيادين است. علاقه يا نيازی بنيادين است که خدشه‌دار کردن يا عدم ارضای آن، مرگ يا لطمات سنگين در پی داشته باشد يا هسته مرکزی خودمختاری آدمی را هدف قرار دهد. ميان بنيادی بودن و اعتبار اخلاقی حقوق بشر، پيوندی مستقيم وجود دارد، ولی اين دو يکی نيستند. اين پيوند، بر اين شالوده استوار است که يک حق هر اندازه بنيادی‌تر باشد، توجيه آن نزد ديگران ساده‌تر است. توافق عمومی بر سر حق زندگی آدمی، نمونه روشن آن است.

ششمین ويژگی حقوق بشر، اولويت آن نسبت به حقوق موضوعه است. اين اولويت به اين معناست که حقوق موضوعه، معياری برای مضمون حقوق بشر نیست، بلکه بر عکس، اين حقوق بشر است که معيار حقوق موضوعه به شمار می‌رود. به ديگر سخن، رعايت حقوق بشر، پيش‌شرط ضروری مشروعيت حقوق موضوعه است و آن حق موضوعه‌­ای که حقوق بشر را نقض کند، از نظر مضمونی نادرست و بنابراین بی‌اعتبار است. اين امر، اهميت رعايت موازين حقوق بشر را در حوزه قانونگذاری برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که حقوق بشر بر فراز حقوق موضوعه قرار دارد.

دموکراسی و حقوق بشر

همين ویژگی‌ها، نهادينه کردن حقوق بشر از طريق انتقال آن به قوانين موضوعه و تبديل آن به حقوق اساسی و مدنی را چه در گستره حقوق بين‌المللی و چه در محدوده حقوق ملی در دستور کار قرار می‌دهد. نهادی که می‌تواند حقوق بشر را به کرسی نشاند، حکومت است. بنابراين می‌توان نتيجه گرفت که ايجاد حکومتی برای پاسداری از حقوق بشر، خود يک حق بشری است.

طبعا حقوق بشر به مفهوم امروزين آن، از دموکراسی جدایی‌ناپذير است. در واقع رعايت حقوق بشر است که به حکومت حقانيت می‌بخشد. از آنجا که رابطه تنگاتنگ میان حقانيت نظام سياسی و رعايت حقوق بشر انکارناپذیر است، اين ادعا که حقوق بشر خصلتی جهانشمول دارد، تنها می‌تواند به اين معنا باشد که هر نظام حکومتی در جهان که شهروندان خود را از آن محروم می‌سازد، نمی‌تواند به مثابه يک نظام سياسی مشروع به حساب آيد.

هنگامی که انسانی صرفا به دلیل اعتقاداتش تحت پیگرد قرار می‌گیرد، پناهجویی از مرز یک کشور امن رانده می‌شود، معترضی مسالمت‌جو توسط پلیس سرکوب می‌شود، فردی در زندان شکنجه می‌شود، اقلیتی قومی یا دینی در کشوری با تبعیض و بی‌عدالتی روبرو می‌گردد، یا در حکومتی جبار اجرای حکم اعدام به زندگی انسانی آزادیخواه پایان می‌دهد، در همه این موارد با نقض حقوق بشر روبرو هستیم. این اقدامات همه جا به‌رغم سندی صورت می‌گیرد که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان آن را امضا کرده‌اند و برای رعایت آن به اصطلاح هم‌پیمان شده‌اند.

حقوق بشر و “هویت اسلامی”؟

کشورهای اسلامی با استناد به “هويت اسلامی” و “خودويژگی‌های فرهنگی” از به رسميت شناختن خصلت جهانشمولی حقوق بشر سر باز می‌زنند. اما پيکار بسیاری از مردم در کشورهای اسلامی برای حقوق برابر، بیانگر آن است که تفاوت‌های ملی و قومی مردم اين کشورها و به اصطلاح “خودويژگی فرهنگی” آنان، مفاهيمی نسبی هستند و در واقع حکومت‌ها در اين کشورها برای تثبيت سيطره خود، از مفاهيم “فرهنگ” و “دين” به شدت استفاده ابزاری می‌کنند.

نباید فراموش کرد که اکثر قريب به اتفاق حکومت‌ها در کشورهای اسلامی، سرکوبگر و فاقد مشروعیت‌اند. بسياری از مردم این کشورها که خواهان رعایت موازین حقوق بشر هستند، جزو مخالفان حکومت‌های خود به شمار می‌آيند و به همین دلیل تحت فشار و پیگرد حکومت‌ها قرار دارند. در کشورهای اسلامی، نقض حقوق بشر غالبا با استناد به منابع اسلامی توجيه می‌شود. حکومت‌های این کشورها برای تاکید بر لزوم رعايت “تفاوت‌های فرهنگی” و حفظ “هویت اسلامی”، از جمله ادعا می‌کنند که اسلام دارای یک سيستم حقوقی منسجم و کامل است. اما حتی در خود کشورهای اسلامی هم برداشت واحدی از اسلام وجود ندارد. کشورهای اسلامی، تعبيرهای گوناگونی از اسلام و قوانين اسلامی ارائه می‌دهند و اين تعبيرها در بسياری موارد با هم متناقض و متنافرند.

در حوزه فرهنگ اسلامی، در آنچه به حقوق زنان مربوط می‌گردد، تبعيضات و تضييقات گسترده‌ای وجود دارد و حکمرانان کشورهای اسلامی، به نام “خودمختاری فرهنگی” قوانين تبعيض‌آميز و واپسگرايانه‌ای را به زنان تحميل می‌کنند. در نظام‌های تئوکراتيک مانند جمهوری اسلامی ایران، به دليل درهم‌تنيدگی آموزه‌های دين با حکومت، قوانين و هنجارهای برخاسته از دين و سنت از سویی و بسياری از حقوق اساسی مدرن ملهم از حقوق بشر از ديگر سو، با یکدیگر در رابطه‌ای پرتنش قرار دارند.

امروزه در عصر “جهان‌روایی” که ناتوانی سازمان ملل در مقابله با حکومت‌های غیردموکراتیک، جنگ‌های داخلی، بی‌خانمانی و آوارگی، مهاجرت‌های گسترده، فقر و فلاکت، تغییرات اقلیمی و ویرانی‌های زیست‌محیطی، به گونه‌ای فزاینده آشکار می‌گردد، این پرسش بیش از پیش مطرح است که چه کسی باید از حقوق بشر دفاع کند؛ یعنی از حقوق کسانی که به گفته هانا آرنت متفکر آلمانی، حتی از حق “حقوق ‌داشتن” هم برخوردار نیستند.

باید به یاد داشت که وقتی از حقوق بشر سخن می‌گوییم، از بافتار درهم پیچیده‌ای از ایده‌هایی فلسفی، تأملاتی حقوقی، مطالباتی انسانی، مبارزاتی سیاسی و جبرهایی اقتصادی سخن می‌گوییم که هدف تحقق ملی و جهانی آنها با این همه موانع موجود، ما را ناگزیر تا مرز یک “آرمان‌شهر” می‌برد.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

اسرائیل: اگر جهان علیه حوثی‌ها کاری نکند اقدام نظامی می‌کنیم

ارتش اسرائیل از کشته شدن پنج سرباز دیگر خود خبر داد. یک ناو فرانسوی دو پهپاد حوثی را در دریای سرخ رهگیری و منهدم کرد. بنیامین نتانیاهو هشدار داده است اگر جهان علیه حوثی‌ها کاری نکند اسرائیل دست به اقدام نظامی خواهد زد.در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیروهای گروه تروریستی حماس با عبور از موانع مرزی از نوار غزه وارد خاک اسرائیل شدند. در این حمله بیش از ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل که بخش عمده آنها غیرنظامی بودند جان باختند. حماس حدود ۲۴۰ نفر را نیز به گروگان گرفت و در باریکه غزه اسیر کرد.

اسرائیل پس از حمله حماس اعلام وضعیت جنگی کرد و با حملات سنگین هوایی و زمینی دست به تعقیب و مجازات عاملان این جنایت زد. این کشور هدف عملیات خود را نابودی کامل ساختارهای نظامی حماس و به زیر کشیدن این گروه تروریستی از قدرت سیاسی در باریکه غزه اعلام کرد. تا کنون حدود یک میلیون نفر از ساکنان شمال غزه به مناطق جنوبی گریخته‌اند. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد هزاران نفر در نوار غزه کشته شده‌اند. دویچه وله فارسی در این مجموعه خبری تحولات در منطقه را دنبال کرده و به اطلاع کاربران خود می‌رساند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مطالب بیشتر درباره درگیری نظامی اسرائیل با شبه‌نظامیان تروریست را اینجا بخوانید

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اسرائیل: اگر جهان علیه حوثی‌ها کاری نکند اقدام نظامی می‌کنیم
تزاچی هانگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل گفت که کشورش به آمریکا اطلاع داده است که اگر جهان برای جلوگیری از حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ کاری نکند اسرائیل خود علیه حوثی‌ها دست به اقدام نظامی خواهد زد.

هانگبی تاکید کرده است که بنیامین نتانیاهو این موضع کشورش را به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان منتقل کرده است.

شورشیان حوثی روز شنبه ۱۸ آذر در یمن تهدید کرده‌اند که از عبور کشتی‌هایی که از دریای سرخ عازم اسرائیل باشند، صرف‌نظر از ملیت آن‌ها جلوگیری خواهند کرد و همه کشتی‌ها از دید حوثی‌ها “هدف مشروع” نظامی تلقی می‌شوند.

ارتش اسرائیل از کشته شدن پنج سرباز دیگر خبر داد
ارتش اسرائیل از کشته شدن پنج سرباز دیگر خود خبر داد. ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت، چهار نفر از سربازان این کشور در جنگ در جنوب نوار غزه کشته شدند یکی دیگر از سربازان به دنبال جراحات سنگین در حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل کشته شده است. نام و سن سربازان نیز در خبر ارتش اسرائیل اعلام شده است.

ارتش اسرائیل روز جمعه ۱۷ آذر هم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که دو نظامی دیگر این کشور در درگیری‌های جاری در نوار غزه کشته شده‌اند.

شمار سربازان کشته شده اسرائیل به دلیل جنگ زمینی و خانه به خانه در برخی نقاط نوار غزه از جمله خان یونس افزایش می‌یابد.

ناو فرانسوی دو پهپاد حوثی‌ها را در دریای سرخ رهگیری و منهدم کرد
ستاد کل ارتش فرانسه اعلام کرد یک ناو فرانسوی دو پهپاد را در دریای سرخ رهگیری و منهدم کرده است. پهپادها از داخل یمن به سمت ناو فرانسوی “لونگوداچ” در پرواز بودند و به عنوان یک تهدید ارزیابی و نابود شدند.

شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ غزه، بارها با هواپیماهای بدون سرنشین، موشک و سایر سلاح‌ها به اهدافی در اسرائیل و کشتی‌هایی در دریای سرخ حمله کرده‌اند.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام هم صبح روز یکشنبه ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر) در اکس (توییتر سابق) تائید کرد که ناو نیروی دریایی لونگوداچ فرانسه در دریای سرخ دو پهپاد شبه نظامیان حوثی‌ها را رهگیری و نابود کرده است.

گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر ۱۰ دسامبر

توافق اتحادیه اروپا بر سر تدوین قانون استفاده از هوش مصنوعی

اتحادیه اروپا بر سر تدوین مقررات قانونی در هدایت و استفاده از هوش مصنوعی به یک توافق تاریخی رسیده است. حال، اجرای قانون جدید مستلزم تصویب از سوی پارلمان اروپا و تائید کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.برقراری مقررات اساسی در زمینه اداره و هدایت مهارت‌‌های گسترده هوش مصنوعی به یک چالش ‌جدی در عرصه بین‌المللی و کشورهای جهان تبدیل شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

حال اتحادیه اروپا بر سر مقررات و طرحی قانونی برای به کارگیری هوش مصنوعی به توافق رسیده است.

به گفته پارلمان اتحادیه اروپا، این اولین قانون برای اداره هوش مصنوعی در جهان خواهد بود. پیش‌نویس قانون مذکور مستلزم تائید از سوی پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

بر اساس توافق حاصل شده، اعمال محدودیت‌های سختگیرانه‌تری برای استفاده از هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است.

با این حال قرار است “فضای ابتکار” برای فعالیت‌ در زمینه تولید نوآوری‌ها، همچنان فراهم باشد.

بیشتر بخوانید: توافق ۱۸ کشور برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی

تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا در بروکسل پس از مذاکرات ۳۶ ساعته بین مذاکره‌کنندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا گفت: «اروپا اولین قاره‌ای خواهد بود که قوانین واضحی را برای استفاده از ‌هوش مصنوعی تعیین می‌کند. این یک توافق تاریخی است.»

کمیسیون اتحادیه اروپا با ریاست اورزولا فون در لاین برای اولین بار در ماه آوریل سال ۲۰۲۱ میلادی یک چارچوب قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی را پیشنهاد کرد.

بر اساس آن، سیستم‌های هوش مصنوعی به گروه‌های متفاوتی طبقه‌بندی و تقسیم می‌شوند و طبق میزان خطرات احتمالی ناشی از یک برنامه هوش مصنوعی، محدودیت‌های کمتر یا بیشتری نیز در نظر گرفته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: مزایای هوش مصنوعی در درجه‌بندی سرطان

به عنوان مثال قرار است در این زمینه مطابق موضع کمیسیون و پارلمان اروپا، قوانین سختگیرانه در مورد “برنامه‌هایی که خطرات زیادی” دارند، مانند خودروهای خودران، اعمال شود.

به نظر می‌رسد قوانین برنامه‌ریزی شده در مورد “تشخیص چهره” با استفاده از هوش مصنوعی نیز جنجالی باشد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این وجود، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که پارلمان اروپا و دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح قانون مذکور موافقت خواهند کرد.

تهدید حوثی‌ها نسبت به تشدید حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ

حوثی‌ها تهدید کرده‌اند از عبور کشتی‌هایی که از دریای سرخ عازم اسرائیل باشند، صرف‌نظر از ملیت آن‌ها جلوگیری می‌کنند. کشورهای عربی و اسلامی خواستار اعمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای متوقف کردن حملات به نوار غزه شدند.در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیروهای گروه تروریستی حماس با عبور از موانع مرزی از نوار غزه وارد خاک اسرائیل شدند. در این حمله بیش از ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل که بخش عمده آنها غیرنظامی بودند جان باختند. حماس حدود ۲۴۰ نفر را نیز به گروگان گرفت و در باریکه غزه اسیر کرد.

اسرائیل پس از حمله حماس اعلام وضعیت جنگی کرد و با حملات سنگین هوایی و زمینی دست به تعقیب و مجازات عاملان این جنایت زد. این کشور هدف عملیات خود را نابودی کامل ساختارهای نظامی حماس و به زیر کشیدن این گروه تروریستی از قدرت سیاسی در باریکه غزه اعلام کرد. تا کنون حدود یک میلیون نفر از ساکنان شمال غزه به مناطق جنوبی گریخته‌اند. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد هزاران نفر در نوار غزه کشته شده‌اند. دویچه وله فارسی در این مجموعه خبری تحولات در منطقه را دنبال کرده و به اطلاع کاربران خود می‌رساند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مطالب بیشتر در زمینه درگیری نظامی اسرائیل با شبه‌نظامیان تروریست را اینجا بخوانید

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شورشیان حوثی: به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله می‌کنیم
شورشیان حوثی در یمن تهدید کرده‌اند که از عبور کشتی‌هایی که از دریای سرخ عازم اسرائیل باشند، صرف‌نظر از ملیت آن‌ها جلوگیری خواهند کرد.

حوثی‌ها با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که تنها به کشتی‌هایی اجازه عبور از دریای سرخ را خواهند داد که برای کمک‌رسانی و ارسال مواد غذایی به نوار غزه از این منطقه دریایی گذر می‌کنند.

بنا بر این بیانیه، سایر کشتی‌ها از دید حوثی‌ها “هدف مشروع” نظامی تلقی می‌شوند.

شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ غزه، بارها با هواپیماهای بدون سرنشین، موشک و سایر سلاح‌ها به اهدافی در اسرائیل حمله کرده‌اند.

این گروه اخیرا نیز چندین بار به کشتی‌های عبوری در دریای سرخ حمله کرده‌اند. حوثی‌های یمن در سال‌های اخیر ذخایر تسلیحاتی خود را به میزان قابل توجهی گسترش داده‌اند.

“بیمارستان خان‌یونس به دلیل تعداد بالای قربانیان از کنترل خارج شده است”
ناهد ابوطیمه، رئیس بیمارستان ناصر در خان‌یونس می‌گوید تعداد مجروحانی که برای درمان به این بیمارستان منتقل شده‌اند به قدری زیاد است که حساب آن از دست مسئولین این بیمارستان خارج شده است.

به گفته ابوطیمه، بیمارستان ناصر در خان‌یونس واقع در نوار غزه که اینک محل درگیری‌هاست، به دلیل بالا رفتن تعداد کشته‌شدگان “دیگر قادر به مقابله با این وضعیت نیست.”

به گفته او “کارکنان بیمارستان به علت شرایط اضطراری، مجبورند مجروحان در راهروها مداوا کنند” و “کمبود تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد.”

اسرائیل از کشف سلاح در یکی از مدارس نوار غزه خبر داد
ارتش اسرائیل می‌گوید در مدرسه‌ای واقع در حومه پرجمعیت شهر غزه، سلاح پیدا کرده است.

بنا به اعلام ارتش اسرائیل، سربازان اسرائیلی موفق شده‌اند تونلی را در حومه الشجاعیه کشف کنند که در آن یک “آسانسور” وجود داشت.

به گفته ارتش اسرائیل، گروه‌‌های مسلح فلسطینی همچنین از مدرسه‌ای تحت نظر سازمان ملل در شمال شهر بیت‌حانون به سوی سربازان اسرائیلی شلیک کرده‌اند.

در همین حال، گروه تروریستی حماس اعلام کرد که به شلیک موشک به اسرائیل ادامه خواهد داد.

گزارش‌ها از کمبود شدید مواد غذایی در نوار غزه
برخی گزارش‌ها از کمبود شدید مواد غذایی در غزه خبر می‌دهند. به گفته شماری از ساکنان غزه، کمبود مواد غذایی در نتیجه ادامه درگیری‌ها و توقف ارسال کمک‌ها به منطقه ساحلی ایجاد شده است.

در همین خصوص، یکی از ساکنان غزه که در یکی از مدارس تحت مدیریت سازمان ملل متحد در اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال نوار غزه پناه گرفته است، به خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید: «ما با کالاهای کنسرو شده و کلوچه زندگی می‌کنیم و این کافی نیست.»

او در ادامه افزود: «بزرگسالان با گرسنگی کنار می‌آیند، [اما] وقتی می‌بینید پسر یا دختر کوچک‌تان به خاطر گرسنگی گریه می‌کند و شما نمی‌توانید کاری انجام دهید، این بسیار سخت و دردناک است.»

کشورهای عربی و اسلامی خواستار اعمال فشار آمریکا بر اسرائیل شدند
کشورهای عربی و اسلامی از آمریکا خواستند برای توقف حملات به غزه، فشار بیشتری بر اسرائیل وارد کند. در همین زمینه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه با نمایندگان یک کمیته عربی-اسلامی در واشنگتن شامل وزرای امور خارجه چندین کشور و همچنین دبیران کل اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار کرد.

وزارت امور خارجه قطر روز شنبه اعلام کرد که این هیئت از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا در وادار کردن اسرائیل به پذیرش آتش‌بس فوری، “نقش گسترده‌تری” ایفا کند.

این کشورها همچنین ناامیدی خود را از شکست مجدد پیش‌نویس قطعنامه توقف فوری بشردوستانه در جنگ غزه در شورای امنیت سازمان ملل ابراز کردند.

“گروگان ۲۵ ساله اسرائیلی در نوار غزه کشته شده است”
بستگان یکی از گروگان‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند که او در اسارت گروه تروریستی حماس در نوار غزه به قتل رسیده است.

بر اساس اعلام انجمن خانواده‌های گرو‌گان‌ها این جوان ۲۵ ساله اهل منطقه کیبوتص بئری واقع در نزدیکی مرز با نوار غزه که روز ۷ اکتبر از سوی گروه تروریستی حماس به گروگان گرفته شده بود، در اسارت کشته شده است.

مادربزرگ و برادر این شهروند اسرائیلی نیز در جریان قتل‌عام خونین روز ۷ اکتبر توسط گروه تروریستی حماس به قتل رسیده بودند.

سازمان‌های امدادی: قطعنامه سازمان ملل می‌توانست مهلتی برای غیرنظامیان غزه باشد
چند سازمان کمک‌رسانی بین‌المللی از شکست پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف بشردوستانه و فوری جنگ در غزه انتقاد کردند.

سازمان‌های امدادرسانی از جمله “نجات کودکان”، “اقدام علیه گرسنگی” و “محافظت بین‌المللی” با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «از این که شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ درخواست آتش‌بس بشردوستانه و آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌ها درغزه را تایید نکرده است، وحشت زده‌ایم.»

این سازمان‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که “این قطعنامه اگر اجرایی می‌شد، مهلتی لازم و ضروری را برای مواجهه با بمباران‌های بی‌وقفه در اختیار غیرنظامیان غزه قرار می‌داد”.

بیانیه این سازمان‌های امدادی همچنین قطعنامه وتو شده در سازمان ملل متحد را “فرصتی برای توقف خشونت” نامیده و غزه را “مرگبارترین مکان برای غیرنظامیان در جهان” توصیف کرده است.

انتقاد محمود عباس از وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا
محمود عباس، رئیس‌ تشکیلات خودگردان فلسطینی، وتویقطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره توقف درگیری‌ها در نوار غزه توسط آمریکا را “غیر اخلاقی” توصیف کرد.

دفتر محمود عباس در رام‌الله واقع در کرانه باختری، همچنین آمریکا را در آن چه که “ریختن خون کودکان، زنان و افراد مسن فلسطینی در نوار غزه توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل” خوانده مسئول دانسته است.

در ادامه بیانیه دفتر محمود عباس آمده است که ایالات متحده آمریکا با اتخاذ سیاست‌های خود، در “جنایت نسل‌کشی، پاکسازی قومی و جنایات جنگی” از سوی نیروهای اسرائیل در غزه، کرانه باختری و اورشلیم شریک است.

عباس همچنین در ادامه بیانیه خود از تبدیل شدن این سیاست به “خطری برای جهان و تهدیدی برای امنیت و صلح در سراسر جهان” ابراز نگرانی کرده است.

بلغارستان به‌رغم مخالفت رئیس جمهورش به اوکراین سلاح می‌فرستد

بلغارستان برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در اوکراین سلاح سنگین به کی‌یف ارسال می‌کند. مجلس بلغارستان در این زمینه با اکثریت آرا وتوی رئیس جمهور این کشور، رومان رادف را رد کرد.دولت بلغارستان بر اساس موافقت مجلس این کشور تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین ارسال خواهد کرد. این نخستین اقدام صوفیه در این راستا از آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پس از مخالفت رئیس جمهور بلغارستان، رومان رادف با ارسال تسلیحات نظامی به کی‌یف، مجلس این کشور در صوفیه با اکثریت آرا این وتو را رد کرد.

کمک‌های تسلیحاتی بلغارستان به اوکراین حاوی ارسال خودروهای حمل و نقل زرهی و موشک‌های مربوط به پدافند ضد‌هوایی هستند.

رادف روز دوشنبه ۴ دسامبر گفته بود که بلغارستان برای دفاع مرزی یا غیرنظامی به حدود ۱۰۰ فروند خودرو حمل و نقل زرهی مدل “BTR-60” که چندین دهه پیش در اتحاد جماهیر شوروی ساخته شدند، نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: حمله موشکی روسیه به اوکراین، امیدواری کی‌یف به الحاق به اتحادیه اروپا

او که ظاهرا موضع دوستانه‌ای در قبال مسکو دارد، به این علت مخالف ارسال این تسلیحات به کی‌یف است. اما از سوی دیگر این تجهیزات از دیدگاه دولت بلغارستان دیگر مورد نیاز این کشور نیستند.

علاوه بر آن، قرار است خلبانان اوکراینی برای هدایت هواپیماهای جنگنده اف-۱۶ در بلغارستان آموزش ببینند.

حملات روسیه به اوکراین با موشک‌های کروز

بر اساس گزارش‌ها، ارتش روسیه برای اولین بار پس از گذشت چند ماه، دوباره اوکراین را در بین شامگاه جمعه ۸ دسامبر تا بامداد شنبه ۹ دسامبر با موشک‌های کروز مورد حمله قرار داد.

بیشتر بخوانید: اوکراین: روسیه به سربازانی که تسلیم می‌شوند شلیک می‌کند

گفته می‌شود چندین ساختمان در حومه کی‌یف بر اثر این حملات آسیب دیدند. بر اساس اطلاع‌رسانی مقامات اوکراینی، چندین نفر مجروح و یک شهروند نیز در شرق اوکراین کشته شده است.

به گفته نیروی هوایی اوکراین، ۱۴ فروند موشک از مجموعا ۱۹ موشک کروز شلیک‌شده از سوی روسیه، منهدم شدند.

سرهی پوپکو، فرمانده نظامی ارتش اوکراین در کی‌یف با انتشار پیامی در تلگرام گفت: «پس از یک وقفه طولانی ۷۹ روزه، دشمن حملات هوایی خود را با موشک‌های کروز از سر گرفته است. این موشک‌‌ها توسط چندین بمب‌افکن در نزدیکی انگلس در منطقه ساراتوف در روسیه شلیک شدند.»

او همچنین اشاره کرد که “هیچ هدف دشمن در داخل شهر، مورد اصابت قرار نگرفته است.”

بیشتر بخوانید: پوتین شمار سربازان ارتش روسیه را افزایش می‌دهد

بنا به گزارش‌‌ها، کلانشهر خارکیف در شرق اوکراین نیز در طول شب با شش موشک زمینی اس-۳۰۰ مورد حمله قرار گرفت.

قطع برق در بسیاری از مناطق روستایی اوکراین در پی حمله موشکی روسیه

در اثر حملات موشکی روسیه به خاک اوکراین، یک نیروگاه حرارتی مورد اصابت قرار گرفت. خسارات ناشی از آن منجر به قطع برق در بسیاری از مناطق روستایی در اوکراین شد؛ برخی از گزارش‌ها شمار این مناطق را شامل “چند صد روستا” اعلام می‌کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها، ظاهرا روسیه در دور جدید از حملات خود علیه اوکراین، عمدتا زیرساخت‌های نظامی این کشور را هدف قرار داده است.

انتقاد محمود عباس از وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با انتشار بیانیه‌ای از وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا به شدت انتقاد کرد. کشورهای عربی و اسلامی خواستار اعمال فشار آمریکا بر اسرائیل برای متوقف کردن حملات به نوار غزه شدند.در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیروهای گروه تروریستی حماس با عبور از موانع مرزی از نوار غزه وارد خاک اسرائیل شدند. در این حمله بیش از ۱۲۰۰ نفر در اسرائیل که بخش عمده آنها غیرنظامی بودند جان باختند. حماس حدود ۲۴۰ نفر را نیز به گروگان گرفت و در باریکه غزه اسیر کرد.

اسرائیل پس از حمله حماس اعلام وضعیت جنگی کرد و با حملات سنگین هوایی و زمینی دست به تعقیب و مجازات عاملان این جنایت زد. این کشور هدف عملیات خود را نابودی کامل ساختارهای نظامی حماس و به زیر کشیدن این گروه تروریستی از قدرت سیاسی در باریکه غزه اعلام کرد. تا کنون حدود یک میلیون نفر از ساکنان شمال غزه به مناطق جنوبی گریخته‌اند. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد هزاران نفر در نوار غزه کشته شده‌اند. دویچه وله فارسی در این مجموعه خبری تحولات در منطقه را دنبال کرده و به اطلاع کاربران خود می‌رساند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مطالب بیشتر در زمینه درگیری نظامی اسرائیل با شبه‌نظامیان تروریست را اینجا بخوانید

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

“گروگان ۲۵ ساله اسرائیلی در نوار غزه کشته شده است”
بستگان یکی از گروگان‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند که او در اسارت گروه تروریستی حماس در نوار غزه به قتل رسیده است.

بر اساس اعلام انجمن خانواده‌های گرو‌گان‌ها این جوان ۲۵ ساله اهل منطقه کیبوتص واقع در نزدیکی مرز با نوار غزه که روز ۷ اکتبر از سوی گروه تروریستی حماس به گروگان گرفته شده بود، در اسارت کشته شده است.

مادربزرگ و برادر این شهروند اسرائیلی نیز در جریان قتل‌عام خونین روز ۷ اکتبر توسط گروه تروریستی حماس به قتل رسیده بودند.

سازمان‌های امدادی: قطعنامه سازمان ملل می‌توانست مهلتی برای غیرنظامیان غزه باشد
چند سازمان کمک‌رسانی بین‌المللی از شکست پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف بشردوستانه و فوری جنگ در غزه انتقاد کردند.

سازمان‌های امدادرسانی از جمله “نجات کودکان”، “اقدام علیه گرسنگی” و “محافظت بین‌المللی” با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «از این که شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ درخواست آتش‌بس بشردوستانه و آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌ها درغزه را تایید نکرده است، وحشت زده‌ایم.»

این سازمان‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که “این قطعنامه اگر اجرایی می‌شد، مهلتی لازم و ضروری را برای مواجهه با بمباران‌های بی‌وقفه در اختیار غیرنظامیان غزه قرار می‌داد”.

بیانیه این سازمان‌های امدادی همچنین قطعنامه وتو شده در سازمان ملل متحد را “فرصتی برای توقف خشونت” نامیده و غزه را “مرگبارترین مکان برای غیرنظامیان در جهان” توصیف کرده است.

انتقاد محمود عباس از وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا
محمود عباس، رئیس‌ تشکیلات خودگردان فلسطینی، وتویقطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره توقف درگیری‌ها در نوار غزه توسط آمریکا را “غیر اخلاقی” توصیف کرد.

دفتر محمود عباس در رام‌الله واقع در کرانه باختری، همچنین آمریکا را در آن چه که “ریختن خون کودکان، زنان و افراد مسن فلسطینی در نوار غزه توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل” خوانده مسئول دانسته است.

در ادامه بیانیه دفتر محمود عباس آمده است که ایالات متحده آمریکا با اتخاذ سیاست‌های خود، در “جنایت نسل‌کشی، پاکسازی قومی و جنایات جنگی” از سوی نیروهای اسرائیل در غزه، کرانه باختری و اورشلیم شریک است.

عباس همچنین در ادامه بیانیه خود از تبدیل شدن این سیاست به “خطری برای جهان و تهدیدی برای امنیت و صلح در سراسر جهان” ابراز نگرانی کرده است.

ربات پیشخدمت در هتلی در آلمان؛ “کمکی بزرگ برای کارکنان”

هتلی در زارلند آلمان برای خدمت‌رسانی به مهمانان خود از ربات استفاده می‌کند. به گفته صاحب این هتل به کارگیری ربات‌ها در انجام برخی وظایف دشوار، با توجه به کمبود نیروی کار، یک ایده عالی و کمک بزرگی برای آینده محسوب می‌شود.لوته، نام یک ربات پیشخدمت در هتل است که مهمانان هتلی در ایالت زارلند آلمان احتمالا در زمان اقامت خود با آن روبرو خواهند شد. رباتی که ظرف‌ها را تمیز می‌کند، آن‌ها را روی میزها تقسیم کرده یا به آشپزخانه بر می‌گرداند و در عین حال، اتاق‌ها را نیز نظافت می‌کند.

در حال حاضر، بلا و لوته، دو ربات پیشخدمت، این کار را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهند؛ به خصوص زمانی که صحبت از حمل بارهای نسبتا سنگین باشد. آن‌ها می‌توانند تا ۴۰ کیلوگرم بار را حمل کند و طبیعتا این موضوع با استقبال کارکنان هتل روبرو شده است. چرا که بلند کردن این میزان بار، در دراز مدت برای آن‌ها مشکلاتی نظیر کمردرد ایجاد خواهد کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

یوزف نیدر مدیر هتل می‌گوید برنامه‌نویسی این ربات‌ها فقط یک روز طول کشیده است. این ربات‌ها می‌توانند بشقاب‌های ۹۵۰ تا ۱۰۵۰ گرمی به اضافه ۳۰۰ گرم غذا یعنی تقریبا به ازای هر بشقاب، ۱.۵ کیلوگرم را جابجا کنند. به گفته نیدر، اگر کارکنان هتل، سه تا چهار بشقاب را در فاصله حدود ۳۵ متر حمل کنند تعجبی ندارد که دچار کمردرد شوند.

شرکت‌هایی که برای انجام کارهای خود از هوش مصنوعی یا ربات استفاده می‌کنند کم نیستند. با این حال، اتحادیه هتل‌ها و رستوران‌های آلمان هنوز به طور کلی با استفاده از ربات‌‌ها همراه نشده است.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، امروزه بیش از هر زمان دیگری، در صنعت هتل‌داری به کارآمدی و استفاده معقول از منابع و بهینه‌سازی فرآیندها نیاز است. اگرچه برخی از کارشناسان می‌گویند که ربات‌ها در حال حاضر به سرمایه‌گذاری نسبتا بالایی نیاز دارند، که به هیچ وجه برای همه شرکت‌ها صرفه اقتصادی ندارد.

در واقع ربات‌ها قرار است برای راحت‌تر کردن کار‌ها مورد استفاده قرار بگیرند و نه اینکه جایگزینی برای نیروی کار انسانی باشند. مهم این است که ربات‌ها بتوانند کارکنان را از انجام برخی از کارها راحت کنند، نه اینکه به کلی جایگزین آن‌ها شوند.

نیدر بر این باور است که استفاده از این ربات‌ها با در نظر گرفتن کمبود پرسنل، یک ایده عالی و کمک بزرگی برای آینده به شمار می‌رود.

اتحادیه هتل‌ها و رستوران‌های آلمان می‌گوید، بخش مربوط به رستوران‌ها به طور خاص نیازمند نیروی کار است و تغییرات جمعیتی منجر به این شده که تامین امنیت کارکنان و کارگران ماهر، به چالشی طولانی‌مدت تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: نتایج یک تحقیق؛ نیاز آلمان به حدود ۳۰۰ هزار نیروی کار متخصص

در حال حاضر، شرکت‌ها تلاش‌های بسیاری برای جذب و حفظ کارکنان خود و همچنین بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی و کاری خود انجام می‌دهند. البته به گفته کارشناسان، این روزها، دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون را نیز نباید از نظر دور داشت و روبات‌ها نیز بخشی از این توسعه به شمار می‌روند.

ربات‌ها می‌توانند فرآیندها را تسهیل و تسریع و کارکنان را از انجام یکسری از کارهای روزمره خلاص کنند. برای مثال ربات‌ها را می‌توان در آشپزخانه یا در قسمت خدمات به کار گرفت. در حال حاضر ربات‌های آشپز می‌توانند در درست کردن غذاهای نسبتا ساده و استاندارد مانند پاستا یا نظایر آن انجام وظیفه کنند؛ یعنی نوعی از آشپزی که وظیفه اصلی ربات‌ها در آن صرفا ترکیب مواد و حرارت دادن به آن‌هاست.

بیشتر بخوانید: توافق ۱۸ کشور برای جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی

اتحادیه هتل‌ها و رستوران‌های آلمان اما بر این باور است که این مراحل کاری که توسط ربات‌ها انجام می‌شوند ممکن است در آینده پیچیده‌تر شوند.

نیدر برای خرید هر یک از این ربات‌ها ۱۷ هزار یورو هزینه کرده است. او از صرف این هزینه برای خرید ربات‌ها راضی است و می‌گوید: «شما به سرعت به آن عادت می‌کنید.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته نیدر،‌ با استفاده از ربات‌ها می‌توان مقدار زیادی در کار صرفه‌جویی کرد. او می‌گوید که خود او نیز سه ماه پیش نمی‌توانسته چنین چیزی را تصور کند. حالا او با توجه به استقبالی که از این کار به عمل آمده و همچنین با در نظر گرفتن رضایت کارکنان، حتی قصد دارد روی خرید ربات‌های بیشتری سرمایه‌گذاری کند.

او می‌گوید برای این کار، تراس باید دوباره آسفالت شود تا ربات‌ها بتوانند به راحتی در آنجا حرکت کنند. نیدر همچنین قصد دارد از ربات‌های جدیدی با نام‌های مردانه گونتر، کالی و ویلی برای تمیز کردن اتاق‌ها استفاده کند. این ربات‌ها قرار است به کارکنان نظافتی در این هتل کمک کنند.

مخازن مازوت نیروگاه منتظر قائم پلمپ شد

عرشه آنلاین

رییس سازمان حفاظت محیط زیست از نیروگاه «منتظر قائم» و مخازن پلمب شده مازوت این نیروگاه بازدید کرد.. 18آذر

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دور دوم سفر استانی رییس جمهوری و هیئت دولت به استان البرز و در جریان بازدید سرزده از نیروگاه منتظر قائم جهت راستی‌آزمایی از گزارش‌های سازمان مبنی بر عدم مازوت سوزی این نیروگاه از مخازن پلمب شده مازوت آن بازدید کردند.این برنامه در ادامه رویداد نظارت میدانی اصحاب رسانه که چهارشنبه هفته گذشته توسط روابط عمومی سازمان برنامه ریزی و اجرا شده بود، برگزار شد که طی آن خبرنگاران از پلمب بودن نیروگاه بعثت تهران اطمینان حاصل کردند.

این بازدید با حضور بیش از ۱۰ خبرنگار استانی انجام شد و عدم مازوت‌سوزی این نیروگاه تایید شد این در حالیست که نیروگاه «منتظر قائم» هفته‌های گذشته از سوی برخی از اعضای شورای شهر به عنوان نیروگاه‌های اطراف تهران و متهم اصلی آلودگی هوای تهران معرفی شده بود. به گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست در این بازدید میزان آب برداشتی و سیستم تصفیه پساب همچنین پیشنهادات تغییر سیستم نیروگاه برای جلوگیری از مصرف زیاد آب و جلوگیری از مازوت سوزی با حضور مالک نیروگاه مورد بررسی گرفت.

کشف لاشه کل وحشی در منزل شکارچی متخلف در سروآباد

خبرآنلاین

سرپرست حفاظت محیط زیست سروآباد از کشف و ضبط لاشه کل توسط محیط بانان پاسگاه اورامان خبر داد. 18آذر

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج؛ احمد خورتن سرپرست حفاظت محیط زیست سروآباد گفت: محیط بانان درحین گشت و کنترل برخورد با شکارچی تله گذار و درتعقیب و گریز فرد متخلف کوله پشتی رادر داخل خانه باغی گذاشته و متواری شد.وی ادامه داد: با گرفتن حکم قضایی از دادستان سروآباد خانه باغی را تفتیش و منجر به کشف و ضبط لاشه کل وحشی گردید.

جریمه حقوقی شکار یک راس کل وحشی(پازن) ۲۵ میلیون تومان است این درحالی است که جریمه شکار یک راس بز وحشی ۷۵ میلیون تومان بوده و این جدای از جریمه کیفری جرم است.