ویترین نمایش استادیوم ورزشی یا ادای آزادی


شکوه میرزادگی

این روزها، شاهد شگرد دیگری از مجموعه ی دروغ و تزویر حکومت مسلط بر سرزمین مان بوده ایم. هفته ی گذشته جمهوری اسلامی، با دستگاه های سرکوبگرش که در کنار وزارت ورزش اش عمل می کنند، در پی فشار «سازمان فیفا»، دست به «خدعه»ی تازه ای زد، از همان نوع خدعه هایی که آیت الله خمینی چهل سال پیش به عنوان اولین راه و رسم «جمهوری اسلامی» به پیروان اش آموخت. این بار آن ها از میان هزاران هزار زن خواستار ورود به استادیوم های ورزشی که چهل سال است از این حق انسانی خود منع شده اند، تعدادی زن را از میان وابستگان خود انتخاب کرد و آن ها را در ویترین استادیوم ورزشی به نمایش گذاشت و، به این ترتیب، باید منتظر باشیم که پس از این، هر بار که این حکومت گرفتار فشارهای قوانین بین المللی شود، جماعتی ناآگاه و یا از بستگان خودش را در ویترین گذاشته و ادای آزادی را در خواهد آورد. تردیدی نیست که هم فیفا و هم سازمان های دیگر جهانی، همچون میلیون ها ایرانی، این نمایش ها را باور نمی کنند اما ضمنا به روی خودشان هم نمی آورند. چرا که این امر هم درد آن ها نیست و هم نمی خواهند روابط شان با این حکومت را راحت بهم بزنند؛ مگر اینکه فشار از سوی مردمان ما و مردمان خودشان وادارشان کند تا ماجرا را جدی بگیرند. به همین دلیل هم هست که هر ایرانی آزاده ای وظیفه دارد در حد امکانش در مقابل این نمایش ها بایستد، و همانگونه که در چهل سال گذشته نفس جمهوری اسلامی را گرفته و حسرت پیروزی را بر جان سران بیدادگر آن نشانده، نابودی کامل این حکومت را میسر سازد.

چهل سال است که جمهوری اسلامی مسلط بر سرزمین مان هر نوع تبعیض و بیدادگری را بر مردمان ایران روا داشته است؛ از تبعیض های مذهبی گرفته تا جنسیتی و فرهنگی. هر کدام از این تبعیض ها برگرفته از آن دسته از سنت های قرون وسطایی ست که ما، به عنوان ایرانی، شانس این را داشته ایم تا در یک دوره ی نسبتاً کوتاه – از انقلاب مشروطیت تا پایان دوره ی پهلوی ها- با بسیاری از آن ها، به ویژه تبعیض های مربوط به زنان، وداع کنیم.

انقلاب اسلامی و سران واپسگرای آن نه تنها همه ی دستآوردهای قبل از انقلاب را، با ابقای قوانین قرون وسطایی خود از ما پس گرفتند، بلکه 40 سال است که همه ی نیروی شرعی و نظامی خود را در جهت حفظ و اجرای این قوانین به کار گرفته اند. اما نکته ی بسیار مهمی در این میان وجود دارد که بدون گذار از این 40 سال نه امکان اثبات اش بود و نه حتی امکان پیش بینی اش. و آن این که حکومت، با همه ی این تلاش ها قادر نبوده و نیست که قوانین خود را در ذهن مردمان، به ویژه طبقه ی متوسط و تحصیل کرده (که در همه ی جوامع موتور حرکت ها و تغییرات مهم تاریخی اند) جا بیاندازد.

اگر می بینیم که چهل سال است زنان مقابل این حکومت ایستاده اند، یا باورمندان به مذاهب مختلف غیر شیعی برای احقاق حق خود در امر برخورداری از مذهب انتخابی خود تلاش کرده اند، یا مردمان بی شماری برای حفظ فرهنگ و هویت ایرانی خود دست به اقدامات هوشیارانه ای زده اند، و برای هر کدام از این تلاش ها و مبارزات به حق، کتک خورده اند، شکنجه شده اند، و گاه تن به مرگ داده اند، تنها دلیل اش جا افتادن آن چه هایی ست که قبل از انقلاب به دست آورده بودند. اگر این حکومتِ بدتر از طالبان نتوانست از اکثریت ایرانیان مردمانی تسلیم چون برخی از کشورهای اسلامی بسازد، اگر نتوانست صدای ملت ما را خفه کند، اگر نتوانست قوانین واپسگرای خود را جا بیاندازد، بدین خاطر بوده است که مردمان ایران قبل از این انقلاب صاحب مجموعه ی قوانینی بوده اند که از کشورهای پیشرفته گرفته شده بود؛ قوانینی که چون امروزی و تکیه داده بر حقوق بشر بودند، به سرعت در فرهنگ جامعه جا باز کرده و جزیی از زندگی مردمان شده بودند. بیهوده نیست که نه تنها زنان و مردان نسل مائی که مزه آزادی ها و برابری هایی گوناگون را چشیده بودند تلاش کرده اند تا از زیر بار قوانین جمهوری اسلامی بگریزند، بلکه بچه ها و نوه های خود را نیز چنان تربیت کرده اند که تا هر جا ممکن باشد زهر عقب ماندگی جمهوری اسلامی بر جان شان کمتر اثر کند.

امروز، تا به تحسین مسایلی فرهنگی مثل آزادی زنان در زمان پهلوی ها زبان باز می کنیم برخی ها بلافاصله نبود آزادی هایی سیاسی در آن زمان را مطرح می کنند. در حالی که این مسایل فرهنگی ربط مستقیمی به مسایل سیاسی یا حتی اقتصادی ندارند.

نکته ی دیگر این است که اثرات سیاسی هر نوع حکومت دیکتاتوری غیرایدئولوژیک می تواند به سرعت از سر جامعه پاک شود. کشورهایی بوده اند که در زمانی کوتاه، پس از فروپاشی اینگونه دیکتاتوری، صاحب سیستم های دموکرات شده و مردمان شان توانسته اند در کوتاه مدت زندگی نویی را شروع کنند. اما رفع کردن، و نیز تحمیل کردنِ، مسایلی چون تبعیض های جنسیتی، مذهبی، و فرهنگی زمان می برد.

مثلاً، اگر هم اکنون دموکرات ترین حکومت ها به جای حکومت عربستان بنشیند حداقل ده ها سال نیاز دارد تا به اکثریت زنان و مردان بقبولاند که زن و مرد با هم برابرند. سال ها طول می کشد تا زنانی روبنده و چادر از سر بردارند و فکر نکنند که برداشتن آن خدا را خشمگین می کند و یا «نجابت» آن ها خدشه دار می شود. اما در همان عربستان چند ماه پس از رفتن دیکتاتوری اکثریت جامعه می توانند به فضای دموکراسی خو بگیرند. می توانند به سرعت قبول کنند که حق رأی آزاد دارند، می توانند به سرعت از آزادی بیان استفاده کنند، و مسایلی از این قبیل.

ما جزو کشورهایی هستیم که این شانس را داشته ایم که، تا قبل از انقلاب ویرانگر اسلامی، هم قوانینی امروزی داشته باشیم و هم به موهبت وجود آن ها بسیاری از تبعیض ها – از جمله تبعیض های جنسیتی، مذهبی و فرهنگی – را از جامعه مان (نه کاملا اما تقریباً) پاک کنیم؛ و این دوره ی زمانی کافی بوده است تا ما بتوانیم در مقابل حکومتی مذهبی، با همه ی قوانینی واپسگرا و سراسر تبعیض اش تا امروز مقاومت کنیم.

و همین مقاومت بوده که حکومت را ناچار کرده تا به تدارک صحنه هایی نمایشی از آزادی متوسل شود. پس، در ادامه ی این مقاومت شکوهمند اکنون هم وظیفه داریم در برابر این نمایش ها و به هم ریختن آن ها ایستادگی کنیم. یقیناً ادامه ی شعارهای همچون «دروغه، دروغه»، که از جانب زنان و مردان آزاده در همین اولین نمایش ورزشی سر داده شد همراه با کوشش در راستای منصرف کردن زنان ناآگاه از رفتن نمایشی به استادیوم ها می تواند بسیار کارساز باشد.

14 نوامبر 2018

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای ویترین نمایش استادیوم ورزشی یا ادای آزادی بسته هستند

پاسخ دردناک اتحادیه اروپا به فرستاده خامنه ای


وزارت امور خارجه اتریش اعلام کرد که این کشور نمی‌تواند میزبانی سازوکار اروپائی برای تامین داد و ستد با ایران را بپذیرد. «پتر گوشِلباوئر»، سخنگوی وزارت امور خارجۀ اتریش، سه شنبه تاکید کرد که این تصمیم در پی «بررسی دقیق» این تقاضا اتخاذ شده و دولت «به این نتیجه رسیده است، که این کشور در موقعیتی نیست که این سازوکار را پذیرا شود». اتریش سومین کشوری است که از میزبانی این «صندوق» سر بازمی‌زند و چنین به نظر می‌رسد که دیگر کشورها نیز تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند. هر یک از آنان نگران آنست که چنین اقدامی خشم آمریکا را برانگیزد و موجب برقراری مجازات های ویژه‌ای شود.

این در حالیست که کمال حرازی، فرستاده ویژه خامنه ای به اروپا که به پاریس سفر کرده، گفت است: وقت به سرعت در حال گذراست و به نظر می رسد بر اثر این تعللی که وجود دارد اعتماد بین جمهوری اسلامی و اروپا دارد خدشه دار می شود.

به گزارش رادیو فرانسه، دولت اتریش، چنانکه سخنگوی وزارت امور خارجۀ این کشور به آن اشاره کرد، نسبت به «کارآئی و دوام» تمهیدات اروپا برای تضمین تجارت با ایران تردید دارد. «پتر گوشِلباوئر» تاکید کرد که در این زمینه «پرسش‌های بسیاری همچنان بی پاسخ مانده است و اتریش هر چند از اصل ایجاد چنین سازوکاری حمایت می‌کند، اما باید آنرا چنان تدارک دید که پاسخگوی هدف اولیۀ آن باشد».

پیش از این بلژیک و لوکزامبورگ نیز از میزبانی این «صندوق» سرباز زده و از همین رو فرانسه، آلمان و انگلستان به اتریش رو آورده و به گفتۀ منابع آگاه، این کشور را تحت فشار قرار داده بودند. فرانسه که در بررسی‌های اولیه، یکی از کشورهای ممکن برای «اسکان دادن» این سازوکار ارزیابی شده بود، هنوز در این زمینه نظر خود را اعلام نکرده است، اما بگفتۀ برخی دیپلمات‌های آگاه، از آنجا که پاریس، همراه با دو کشور بزرگِ دیگر، به «تشویق» اتریش در قبول این میزبانی پرداخته، نشان می‌دهد که خود تمایلی به این کار ندارد.

یکی از نگرانی‌های اصلیِ مقامات سیاسی و نیز بانکی کشورهای اروپائی اینست که بانک‌های شرکت کننده در مراودات با این «صندوق»، مورد مجازات ایالات متحد آمریکا قرار گیرند. بگفتۀ یک منبع آگاه، اتحادیۀ اروپا هنوز سازوکاری برای محفوظ داشتن بانک‌های اروپائی که پرداخت خرید از ایران و فروش به ایران باید از طریق آنان انجام گیرد، نیافته است. به گفتۀ همین منابع، حتی بانک‌های کوچک که دارای فعالیت خاصی در آمریکا نیستند، ممکن است تحت بیمۀ موسساتی باشند که به نحوی با ایالات متحد سر و کار دارند.

از همین روست که حتی کمیسر اروپا در امور تجارت، خانم سِسیلیا مالمستروم، نیز روز چهارشنبه اذعان کرد که تدوین این سازوکار که از آن با عنوان «اس.پی.وی» یاد می‌شود، «بر روی کاغذ انجام شدنی است، اما ایجاد آن [در عمل] دشوار است». نمایندۀ آمریکا در اتحادیۀ اروپا، گوردُن سوندلند، روز دوشنبه این تمهیدات را «ببر کاغذی» توصیف کرده بود.

خرازی دست به دامن اروپایی ها شد

کمال خرازی در پاسخ به این سئوال خبرنگار صداوسیما در پاریس که آیا به اینکه اروپا به تعهداتش عمل کند خوشبین هستید ؟ گفت: این یک آزمون است؛ آزمونی برای اروپا که در برابر فشارهای آمریکا بایستی از یکپارچگی، عزت و استقلال خودش دفاع کند. تنها مسئله جمهوری اسلامی نیست؛ منافع خود اروپا هم مطرح است.

حزرازی گفت: به مقامات فرانسوی گفتم که صحبت های مقامات آمریکایی عمق دیدگاه خطرناک آنها را نشان می دهد که به دنبال تغییر رژیم در ایران هستند، بنابراین ضروری است که اروپا هرچه سریعتر اقدامات عملی خود را نشان دهد.

انگلیس؛ آمریکا دنبال تغییر رژیم در ایران

«لرد نورمن لمونت» نماینده تجاری انگلیس در ایران همزمان با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن دنبال تغییر رژیم در ایران با ایجاد نارضایتی در میان مردم است.

رابرت آینهورن، مشاور سابق ویژه وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما و از تحلیلگران ارشد اندیشکده‌های آمریکایی نیز می‌گوید که دولت آمریکا می‌خواهد حکومت ایران یا تسلیم شود یا فروبپاشد.

یک مذاکره کننده سابق هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز هدف آمریکا را تغییر رژیم دانست. حسین موسویان تاثیر منفی دور دوم تحریم‌های آمریکا را به مراتب شدیدتر ارزیابی کرد.

طراحی سه محور برای فروپاشی رژیم

موسویان در روزنامه اعتماد نوشت: اکنون موضوع عمده بسیاری از نشست‌های اندیشکده‌های مهم جهان در مورد تاثیر سیاست‌های مشترک امریکا، اسراییل، عربستان و امارات بر آینده ایران و تحولات منطقه است. اولین و مهم‌ترین تحولی که در دستور بررسی است، مربوط به تاثیر تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی ایران است. از زمانی که ترامپ خروج از برجام را اعلام کرده تا به امروز که حدود 6 ماه بیشتر نمی‌شود و دور اول تحریم‌های امریکا هم از سه ماه قبل آغاز شد، ارزش پول ملی ایران از یک دلار حدود 3500 تومان به 15000 سقوط کرده است.

دومین موضوع مهم میزان «اتحاد یا اختلاف» گردانندگان جمهوری اسلامی است. همه امید آنها این است که با افزایش فشارها نه‌ شرایط اقتصادی ایران وخیم‌تر شود، بلکه مسوولان هم به جای حل مشکلات، یکدیگر را تخطئه و متهم کرده و با اتهامات متقابل به جان هم بیفتند تا هم همه مسوولان این کشور نزد ملت و جامعه جهانی بی‌آبرو شوند و هم مردم به ناامیدی کامل برسند

سومین محور هم روند تخریب یا بهبود روابط خارجی جمهوری اسلامی است، به ویژه روابط با اروپا و کشورهای عربی. روابط با اروپا از این بابت مهم است که تخریب کامل آن می‌تواند کاخ سفید را در ایجاد اجماع جهان غرب علیه نظام موفق کند. روابط با کشورهای همسایه بخصوص کشورهای عربی نیز از این بابت مهم است که امریکا و اسراییل را در ایجاد اجماع عربی علیه جمهوری اسلامی موفق خواهد کرد.

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای پاسخ دردناک اتحادیه اروپا به فرستاده خامنه ای بسته هستند

برای رد گم کردن؛ سلطان سکه را اعدام کردند


برای رد گم کردن و ایجاد رعب و وحشت؛ سلطان سکه و همدستش را اعدام کردند

انجام چنین حجمی از معاملات بدون دست داشتن مقامات حکومتی امکان پذیر نیست

ایسنا: سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم وحید مظلومین (معروف به سلطان سکه) فرزند حبیب‌الله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده‌ بودند، به اجرا گذاشته شد.

دو زندانی با اتهامات اقتصادی در تهران اعدام شدند

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه ای اعدام این دو زندانی را به شدت محکوم کرد و نوشت: هدف اصلی اعدام این دو نفر ایجاد وحشت در جامعه و نه مقابله با فساد اقتصادی است، زیرا منشاء اصلی فساد اقتصادی در کشور، دستگاه های حکومتی و قوه قضائیه ایست که این احکام اعدام را صادر کرده است”.

این سازمان نوشت: اعدام به دلیل اتهامات مالی و فساد اقتصادی در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این در دست‌کم دو مورد اجرا شده که عبارتند از: فاضل خداداد در دهه ۷۰ و مه‌آفرید امیر خسروی در دهه ۹۰..

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای برای رد گم کردن؛ سلطان سکه را اعدام کردند بسته هستند

برگزیت؛ همه پرسی مجدد برگزار نخواهد شد

نخست وزیر انگلیس گفت: پیش نویس توافق با بروکسل (درباره برگزیت) پاسخگوی رای انگلیسی ها خواهد بود.

این در حالیست که شماری از اعضای حزب حاکم محافظه کار، با این توافق مخالفند.

به گزارش رویترز، ­ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز همچنین اعلام کرد همه پرسی مجدد برگزار نمی کنیم.

پیش تر اعالم شده بود که ترزا می تا عصر امروز فرصت دارد اعضای کابینه اش را برای تصویب توافق نهایی برای خروج از اتحادیه اروپا، متقاعد سازد .

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای برگزیت؛ همه پرسی مجدد برگزار نخواهد شد بسته هستند

بحران غزه؛ کناره‌ گیری وزیر دفاع اسرائیل

آویگدور لیبرمن از وزارت دفاع کناره‌گیری و خواستار برگزاری انتخابات پیش‌هنگام شد

به گزارش رادیو فرانسه، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه ۱۴ نوامبر، از مقام خود کناره‌گیری کرد. وزیر دفاع مستعفی اسرائیل، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور شد. این تصمیم در پی اختلاف میان وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل بر سر اعلام آتش‌بس با حماس در نوار غزه اتخاذ شد.

آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع مستعفی اسرائیل، با اعلام خبر کناره‌گیری از دولت در تلویزیون اسرائیل، تاکید کرد: آتش‌بس برقرار شده با میانجیگری مصر، “تسلیم در برابر تروریسم” است.

حماس، کناره‌گیری آویگدور لیبرمن، از مقام وزارت دفاع اسرائیل را “یک پیروزی برای غزه” عنوان کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ساعتی پیش از اعلام استعفاء وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به انتقادها، از تصمیم خود برای پذیرش آتش‌بس با میانجی‌گری مصر در نوار غزه دفاع کرد.

آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، پس از آن اعلام شد که حماس صدها راکت از سوی حماس به مناطق جنوبی اسرائیل شلیک و اسرائیل نیز به این حملات پاسخ داد.

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای بحران غزه؛ کناره‌ گیری وزیر دفاع اسرائیل بسته هستند

سرعت حیرت آور آتش سوزی مرگبار کالیفرنیا


ایالت کالیفرنیا با یکی از بدترین انواع آتش سوزی در حال دست و پنجه نرم کردن است. مقامات اعلام کردند این آتش در شمال کالیفرنیا جان 42 نفر را گرفته است و آن را مرگبار ترین و مخرب ترین آتش سوزی تاریخ کشور نام نهادند. این آتش سوزی رکورد آتش سوزی سال 1933 را شکست که در آن 29 نفر در اثر آتش سوزی شهر لوس آنجلس کشته شده بودند. انتظار می رود تعداد تلفات آتش سوزی کالیفرنیا افزایش یابد. این آتش سوزی 125هزار هکتار که شامل 25 درصد منطقه می شود را نابود کرده و بیشتر این میزان در روزهای ابتدایی این حادثه صورت گرفته است و با این سرعتی که آتش سوزی پیش می رود در هرثانیه به اندازه یک زمین فوتبال جنگل در آتش می سوزد.

ویدئوی زیر: فیلمبرداری از این آتش سوزی مهیب از درون یک خودرو

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای سرعت حیرت آور آتش سوزی مرگبار کالیفرنیا بسته هستند

مجسمه لنین جای خود را به پیاز داد + عکس

رسانه های روسیه گزارش داده اند که یکی دیگر از مجسمه های ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین رهبر انقلاب کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در شهر مارکوفکای اوکراین حذف و به جای آن مجسمه چیپولینو (یک شخصیت پیاز شکل داستانی) قرار داده شده است. (عکس زیر)

به گزارش ایرانا به نقل از پایگاه آنلاین گازتا، این خبر را وب سایت ‘112 اوکراین’ نخستین بار منتشر کرده است.

«کریل گالوشکا» استاد تاریخ در روسیه در واکنش به این اقدام اوکراینی ها گفته است که گمان می کنم که «آنها انتخاب درستی» (تغییر مجسمه) کرده اند.

وی توضیح داد: چرا که منطقه ای که این اتفاق در آن رخ داده است به محصول پیاز خود معروف است بنابراین استقرار مجسمه چیپولینو می تواند یک نماد از این شهر باشد.

گفتنی است، چیپولینو نمادی از یک شخصیت داستانی در کتاب «جانی روداری» نویسنده ایتالیایی است که در آن ماجراها در سرزمینی اتفاق می افتد که همه مردم سبزی و میوه هستند و چیپولینو نیز یک پیاز است که در پی نجات پدر خود از شر حاکم ظالم است.

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای مجسمه لنین جای خود را به پیاز داد + عکس بسته هستند

مخالف پوتین مجوز خروج از روسیه را گرفت

رهبر اپوزیسیون روسیه اجازه خروج از این کشور را برای حضور در جلسه استماع دادگاه حقوق بشر اروپایی به دست آورد.

به گزارش ایسنا، الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه که روز سه شنبه از خروج از کشور منع شده بود، توانست اجازه حضور در جلسه استماع این دادگاه را به دست بیاورد.

شبکه خبری دویچه وله گزارش داد، ناوالنی قصد داشت برای شرکت در جلسه استماع دادگاه حقوق بشر اروپایی به استراسبورگ برود که در فرودگاه دوموددوو متوقف شد.

دادگاه مذکور درباره انگیزه سیاسی بازداشت‌های مکرر وی توسط مقام‌های روس و اینکه آیا این بازداشت‌ها قانونی هستند، رای می‌دهد.

ولادیمیر میلوف، یکی از همکاران ناوالنی گفت که این تصمیم در توقف رهبر اپوزیسیون پیش بینی شده بود.

وی همچنین گفت که کرملین نمی‌خواهد ناوالنی در مجامع مهم بین‌المللی سخنرانی کند؛ به همین دلیل بود که اجازه خروجش از کشور را ندادند.

مقام‌های روسیه گفته‌اند که ممنوعیت سفر ناوالنی را پس از پرداخت 2.1 میلیون روبل توسط وی لغو کردند. این مبلغ به شکایتی مربوط به کمپانی چوبی است که وی سال گذشته میلادی به پرداخت آن محکوم شد.

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای مخالف پوتین مجوز خروج از روسیه را گرفت بسته هستند

یک فعال کارگری به اطلاعات سنندج احضار شد

غالب حسینی، فعال کارگری طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات نیروی انتظامی سنندج احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷، غالب حسینی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری طی تماس تلفنی از سوی اداره اطلاعات نیروی انتظامی احضار شد.

به گفته منابع مطلع به کمپین “او می بایست فردا به اداره اطلاعات نیروی انتظامی مراجعه کند”.

غالب حسینی تا کنون چندین بار از سوی نیروهای امنیتی احضار و بازداشت شده است.

روز هشتم اردیبهشت ۹۷ خالد حسینی، شریف ساعدپناه، حبیب الله کریمی، غالب حسینی و مظفر صالح‌نیا طی احضاریه‌های جداگانه به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج احضار شدند.

غالب حسینی پیش تر در سال ۱۳۹۲ در محل کار خود از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و پس از گذشت ۵۴ روز بازداشت در اداراه ی اطلاعات، با قید وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

وی در روز دوشنبه ۳۱تیر ماه ۱۳۹۲در دادگاهی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی به ۱سال حکم تعزیری و ازحیث تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حکم تعزیری و در مجموع به ۱٨ ماه حبس محکوم گردید که در نهایت دادگاه تجدید نظر به جهت عضویت در کمیته هماهنگی وی را تبرئه و از حیث تبلیغ علیه نظام ۶ ماه حکم تعزیریرا تایید کرد.

غالب حسینی در روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۳ پس از اعلام شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه سنندج، برای گذراندن ۶ ماه حکم تعزیری، خود را به دادگاه معرفی وسپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

این فعال کارگری درروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۳ پس از سپری کردن دوران محکومیت ۶ ماهه ی خود، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای یک فعال کارگری به اطلاعات سنندج احضار شد بسته هستند

زنی بنام “شراره” در سنندج اعدام شد+عکس

شراره الیاسی، شهروند کُرد محبوس در زندان سنندج که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد.

از جزئیات پرونده این زندانی اعدام شده اطلاعاتی کاملی در دست نیست اما گفته می شود “شراره الیاسی ۲۷ ساله، پنج سال پیش به اتهام “قتل عمد” یک شهروند به نام “کاوه غلام ویسی” از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به اعدام محکوم شده بود.”

یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “تلاش فعالان مدنی و مصلحین اجتماعی تا پاسی از شب گذشته برای جلب رضایت اولیای دم مقتول به نتیجه نرسید و شوربختانه با مخالفت خانواده مقتول مواجه گردید.” وی در ادامه گفت: “داستان دردناک شراره الیاسی بیشتر شبیه داستان شهلا جاهد است”.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه های رسمی اعلان نشده است.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۲۴۰ اعدام از میان ۵۱۷ اعدام در سال ۲۰۱۷ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای زنی بنام “شراره” در سنندج اعدام شد+عکس بسته هستند