ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . اصلاح نه تغییر ﺁری ؟                                  ابوالحسن بنی صدر                                    3

2 . جنایتی دیگر  توسط ولایت فقیه و مزدورانش   ابواقاسم محمدی                                         6
3 . قابل توجه دوستان و دشمنان اکبر گنجی           ایرج مصداقی                                             7

4 . تداوم مصونيّت شکنجه گران                          دکتر عبدالکريم لاهيجی                               9
5 .  دختران فراری'24 ساعت' تا تجاوز فاصله دارند اقدس جوادپور                                       10
6 . پاسخ همسر اكبر گنجي به ادعاهاي معاون دادستان تهران سایت امروز                               11
7 . دوسال پس از قتل زهرا کاظمي فريب کاری جمهوری اسلامي  طیبه شیرزادی                       12
8 .  بحران اعتماد                                              م. مصطفوی                                            12
9 . نگاه به دموکراسی افغانی و ایرانی                     شاهرخ الیاسی                                        14
10 . به یاد سارتر ، فیلسوف ﺁزادی                         ابوالحسن بنی صدر                                 14
11. دولت ويشي، خاتمي و مارشال پتن،                  نيما راشدان                                           15
12 . اروپا فریاد ما را بشنو                                    محمدرضا آقاپور                                    16
13 . می توانید شرم را معنا کنید؟                           کوروش گلنام                                         17
14 . کبوتر با کبوتر، غاز با غاز ، کند پرواز            نگین پوردلیر                                          17
15 . جنایتی دیگر ره آورد ولایت فقیه اعدام دو نوجوان    فرزانه مهدی بیگی                          18

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح روی جلد: ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت